Medicijnprijzen en vergoedingen

Zorg & gebruik

Medicijnprijzen en vergoedingen

Voor receptmedicijnen en de bijbehorende zorgverlening in de apotheek betaalt u meestal via uw zorgverzekeraar. Hoe hoog deze bedragen zijn en welke vergoeding u krijgt, hangt af van uw zorgpolis en van de afspraken tussen uw zorgverzekeraar en apotheek.

Trefwoord
naar zorg & gebruik

Medicijnprijzen en vergoedingen

vergroot
terug naar boven

Eigen risico

Medicijnen die in het basispakket van de zorgverzekering zitten, krijgt u vergoed van uw zorgverzekeraar. Dit geldt ook voor de bijbehorende zorg van de apotheek. Binnen deze vergoeding heeft u wel een eigen risico: de eerste € 385 betaalt u zelf. Daarnaast betaalt u soms in de apotheek een eigen bijdrage.

Het eigen risico van € 385 is wettelijk bepaald. Zorgverzekeraars kunnen er wel voor kiezen om bepaalde medicijnen of apotheekzorg niet ten laste te brengen van het eigen risico.

Eigen bijdrage

Voor sommige medicijnen moet u zelf bijbetalen. Dit heet de eigen bijdrage. Een eigen bijdrage wordt betaald voor medicijnen waar een goedkoper alternatief voor bestaat. Vraag aan uw apotheker hoe dit in uw geval is. 

De eigen bijdrage is maximaal 250 euro per jaar. De rekening voor de eigen bijdrage krijgt u achteraf van uw zorgverzekeraar. En let op, de eigen bijbetaling staat los van uw eigen risico van 385 euro per jaar. 

Voor sommige medicijnen met een eigen bijdrage bestaat een terugbetalingsregeling. Hierbij betaalt de fabrikant (een gedeelte van) de eigen bijdrage terug. Uw apotheker kan vertellen of dit bij u het geval is.

Vergoeding medicijnen

Van een medicijn met een bepaalde werkzame stof zijn vaak meerdere merken beschikbaar. Zorgverzekeraars en apotheken spreken onderling af welk merk medicijn de zorgverzekeraar vergoedt. Soms kiest de zorgverzekeraar welk merk u krijgt, soms kiest de apotheker.

 • Zorgverzekeraar bepaalt welk merk
  De zorgverzekeraar kan ervoor kiezen 1 merk als voorkeursmiddel aan te wijzen. Meestal is dit de goedkoopste variant. Andere merken vergoedt de verzekeraar dan niet. Dit heet wel voorkeursbeleid of preferentiebeleid.
  Welk medicijn is aangewezen als voorkeursmiddel, kan per zorgverzekeraar verschillen. Het doel van dit beleid is dat fabrikanten de prijzen van medicijnen verlagen.
 • Apotheker bepaalt welk merk
  De apotheker spreekt met de zorgverzekeraar af dat hij voor elk medicijn een bepaald bedrag krijgt. Dit kan voor alle medicijnen - goedkoop of duur - hetzelfde zijn. Of voor elk medicijn alleen een vergoeding van de goedkoopste variant. De apotheker bepaalt vervolgens welk merk hij aan u levert. Dit is in principe altijd hetzelfde merk.

Kosten zorg apotheek

Bij medicijnen op recept betaalt u niet alleen voor het medicijn, maar ook voor de daarbij behorende zorg van de apotheek. Dit is meestal een bedrag van zo’n € 7,-. Hiervoor heeft de apotheek bijvoorbeeld gecontroleerd of het recept, de sterkte, de dosering en de duur van behandeling juist zijn. En of u het medicijn veilig kunt (blijven) gebruiken in combinatie met uw andere medicijnen.

Heeft u een medicijn niet eerder gebruikt, of is dit meer dan 1 jaar geleden? Dan betaalt u iets meer: bij elkaar zo’n € 14,-. De apotheek verleent hiervoor extra zorg. De apotheek neemt bijvoorbeeld contact op met uw arts, als dit nodig is. Daarnaast geeft de apothekersassistent u mondelinge en schriftelijke uitleg over de werking en het gebruik van uw medicijn. Lees hier meer over bij het thema 'Begeleidingsgesprek bij een nieuw medicijn'.

Wilt u meer weten over wat de apotheek doet als u uw recept inlevert? Lees dan het thema ‘Wat kan uw apotheek voor u doen?’.

Haalt u 's avonds, 's nachts of in het weekend medicijnen bij de apotheek? Dan betaalt u meer dan overdag, omdat de 'dienstapotheek' hogere kosten heeft. Lees meer over de kosten van de dienstapotheek.

Soms ander merk medicijn

Door de afspraken tussen zorgverzekeraar en apotheek kan het zijn dat u soms een ander merk medicijn meekrijgt dan u gewend was. Bijvoorbeeld omdat de zorgverzekeraar dit heeft aangewezen als voorkeursmiddel. Of omdat de apotheek een ander merk heeft ingekocht.

De apotheek mag u een ander merk meegeven. Voorwaarde is dat de werkzame stof en de sterkte van het middel overeenkomen met het voorgeschreven medicijn.

In 1 geval mag het niet: als de arts het onverantwoord vindt dat u met het medicijn dat de apotheek meegeeft wordt behandeld en u daarom een merkgeneesmiddel voorschrijft. De arts zet dan ‘medische noodzaak’ op het recept. Het kan zijn dat uw zorgverzekeraar daarover met uw apotheker andere afspraken heeft gemaakt.

Wat uw medicijn ongeveer kost

Op de website Medicijnkosten.nl ziet u welke medicijnen in het basispakket zitten (en dus worden vergoed) en wat deze medicijnen ongeveer kosten. Wat een medicijn u precies kost, hangt af van:

 • de afspraken tussen uw apotheek en uw zorgverzekeraar over vergoeding;
 • uw eigen risico – of u dit al opgebruikt heeft;
 • de eigen bijdrage die u eventueel moet betalen.

Informatie over een eventuele eigen bijdrage vindt u ook op Medicijnkosten.nl. Ook ziet u of een medicijn niet (helemaal) wordt vergoed en of er goedkopere varianten zijn.

Bekijk ook de informatie op de website van de Rijksoverheid: 'Wat betaal ik voor medicijnen op recept?'

 

Voorwaarden kunnen veranderen

Medicijnen hebben geen vaste prijzen. Wat u betaalt, hangt dus van een aantal factoren af. En dit kan ook veranderen. Uw zorgverzekeraar en apotheek kunnen andere afspraken maken. Of besluiten andere medicijnen te leveren. Het kan lonen om uit te zoeken of u met een andere zorgverzekering goedkoper uit bent, of minder gebonden bent aan een bepaald merk medicijn.

Als apotheek geen afspraken heeft met zorgverzekeraar

Het kan voorkomen dat u naar een apotheek gaat die geen afspraken heeft gemaakt met uw zorgverzekeraar. Dan krijgt u uw medicijnen en zorg misschien niet volledig vergoed. Kijk dit na in uw polisvoorwaarden voordat u uw medicijnen ophaalt bij de apotheek.

Laatst bijgewerkt: 10-01-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!