Verplicht aandoening op recept: waarom?

Zorg & gebruik

Verplicht aandoening op recept: waarom?

Op sommige recepten staat voor welke indicatie u het medicijn voorgeschreven krijgt. Zo kan de apotheker beoordelen of u de juiste dosering krijgt. Ook kan hij u dan gepersonaliseerde informatie geven, zodat u het medicijn veilig en juist kunt gebruiken.

Trefwoord
naar zorg & gebruik

Verplicht aandoening op recept: waarom?

vergroot
terug naar boven

Bij welke medicijnen de indicatie op het recept?

Deze regeling geldt niet voor alle medicijnen. Momenteel moet de arts op het recept van 23 medicijnen schrijven voor welke indicatie hij dit voorschrijft. Dit is vastgelegd in de Geneesmiddelenwet. Het gaat om de volgende medicijnen:

AzathioprineMethotrexaat
CarbamazepineMetronidazol
ChloroquineMinocycline
CiclosporineParomomycine
ColchicineRifabutine
DanazolRifampicine
DapsonSulfasalazine
FenytoïneTacrolimus
FluconazolTrimethoprim
FlucytosineValaciclovir
Ketoconazol (uit de handel)Valproïnezuur
Lithiumcarbonaat 

Dit zijn allemaal medicijnen die om meerdere redenen worden voorgeschreven. De arts vermeldt de indicatie op het recept, omdat de dosering kan verschillen. 

Wat doet uw apotheker met de informatie?

Voor uw apotheker is het belangrijk om te weten voor welke indicatie u bepaalde medicatie krijgt voorgeschreven. Dit heeft twee redenen. 

  • De dosering van de medicatie kan afhankelijk zijn van de reden waarvoor u deze gebruikt. Met de informatie over de indicatie kan de apotheker controleren of de voorgeschreven dosering klopt. Hierdoor worden klachten door te veel of te weinig medicijnen in uw lichaam voorkomen. Dit wordt medicatiebewaking genoemd. Als de dosering moet worden aangepast zal de apotheker dit altijd overleggen met uw arts. 
  • De apotheker kan u informatie op maat geven als hij weet voor welke indicatie u bepaalde medicatie voorgeschreven krijgt. Zo kan het tijdstip van innemen of het moment waarop het effect intreedt, anders zijn bij verschillende aandoeningen. Uw apotheker kan u hier uitgebreid over voorlichten. 

De apotheker heeft net als uw arts een geheimhoudingsplicht. Hij mag niet zomaar informatie over uw gezondheid verstrekken aan anderen. De apotheker bewaart het recept in de apotheek. Het recept met de indicatie komt dus niet bij de zorgverzekeraar terecht.

Wat kunt u zelf doen?

U heeft ook een verantwoordelijkheid als het gaat om uw gezondheid. Vertel uw apotheker welke medicijnen u gebruikt. Ook de medicijnen die u bij de drogisterij haalt. Vraagt uw apotheker naar de indicatie? Informeer hem hierover. Als u dit niet prettig vindt, kunt u hem verwijzen naar uw arts. Of vraag de apotheker om de vertrouwelijke informatie te bespreken in de spreekkamer. Uw apotheker heeft hier uiteraard begrip voor.

Meer weten?

www.apotheek.nl
Op deze website staat nog meer nuttige informatie over de rol van de apotheek. Onder het kopje “Wat kan uw apotheek voor u doen?” vindt u meer informatie over medicatiebewaking en de adviesfunctie van de apotheek.

www.knmp.nl
Dit is de website van de KNMP, de beroeps- en brancheorganisatie van apothekers. Op deze pagina kunt u meer lezen over de reden van voorschrijven.

Laatst bijgewerkt: 26-03-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op verschillende (wetenschappelijke) bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!
Scan uw medicijn

Plaats de streepjescode binnen het kader. De streepjescode staat op de verpakking van uw medicijn.

Plaats de streepjescode in het kader. De code kunt u vinden op de verpakking. De barcodescanner werkt alleen met medicatie van een apotheek.

Barcode Scanner Logo
Gelukt
We hebben meerdere medicijnteksten gevonden. Bekijk hieronder de gevonden resultaten.
Barcode Scanner Logo
Helaas
Het scannen van de barcode is niet gelukt.
Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord
Barcode Scanner Logo

Helaas.

De barcode is niet bekend.

Heeft u dit medicijn niet in een apotheek gekocht? Maar bijvoorbeeld bij een drogist of supermarkt? Dan kan het zijn dat de barcode van dit medicijn niet bij ons bekend is.

Staan er meerdere barcodes op de verpakking van uw medicijn? Probeer dan de andere barcode te scannen.

Barcode Scanner Logo
Probeer het opnieuw
Of zoek handmatig naar uw medicijn
Medicijn, klacht, ziekte of trefwoord