benzylpenicilline bij kinderen

naar medicijnen

benzylpenicilline bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Benzylpenicilline behoort tot de groep geneesmiddelen die penicilline-antibiotica worden genoemd. Penicilline-antibiotica werken tegen infecties met bacteriën.

Artsen schrijven benzylpenicilline voor bij kinderen met infecties met bacteriën, zoals:

 • keelinfecties
 • longontsteking;
 • hersenvliesontsteking;
 • syfilis;
 • ziekte van Lyme;
 • sepsis.

Infecties met bacteriën

Benzylpenicilline doodt een aantal soorten bacteriën. Het werkt vooral goed tegen bacteriën van de streptokokken- en pneumokokkensoort.

Het wordt gebruikt bij verschillende soorten infecties.

Lees meer over infecties met bacteriën

Keelpijn

Keelpijn kan ontstaan door irritatie van de keel, maar ook door een infectie met virussen of soms met bacteriën.

Als de keelpijn plotseling komt opzetten, is meestal sprake van een keelinfectie (keelontsteking). Uw kind heeft dan een ontstoken, ruwe, rode keel. De keel doet pijn bij het slikken en praten.

Bij een ernstige keelontsteking die wordt veroorzaakt door een bacterie, kan de arts benzylpenicilline voorschrijven.

Dit medicijn wordt ook wel uit voorzorg toegepast bij kinderen die een acute reuma-aanval hebben gehad na een keelontsteking door de streptokokbacterie. Een bijkomend risico daarvan is een ontsteking van het hartzakje, vooral als uw kind al iets aan de hartkleppen heeft.

Om een nieuwe acute reuma-aanval en ontsteking van het hartzakje te voorkomen, adviseert men om uit voorzorg een penicilline te gebruiken, zoals benzylpenicilline. Dit geldt voor kinderen en volwassenen met hartklepgebreken tot aan het 40e levensjaar of soms levenslang. Bij kinderen en volwassenen zonder hartklepgebreken kan het variëren: tot 5 jaar na de laatste acute reuma-aanval, of tot en met het 18e-25e levensjaar.

Lees meer over keelpijn

Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. Uw kind voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kan uw kind slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en uw kind kan het benauwd hebben.

De ziekte kan ernstig verlopen en ziekenhuisopname is dan nodig.

Lees meer over longontsteking

Hersenvliesontsteking

Meningitis, ook wel nekkramp genoemd, is een ontsteking van de vliezen rond de hersenen. Het wordt veroorzaakt door bepaalde virussen of bacteriën. Als de oorzaak een bacterie is, kan benzylpenicilline helpen.

De ziekte kan ernstig verlopen en ziekenhuisopname is dan nodig.

Lees meer over hersenvliesontsteking

Syfilis

Syfilis is een seksueel overdraagbare aandoening die wordt veroorzaakt door een bacterie.

Zwangere vrouwen met syfilis kunnen hun baby hiermee besmetten. De besmetting van het kind kan tijdens de bevalling maar ook al tijdens de zwangerschap optreden. Er bestaat ook nog kans op besmetting jaren nadat de vrouw syfilis heeft gehad.   

De ziekte doorloopt verschillende stadia. Na de besmetting ontstaat na 3 tot 5 weken een zweer met een harde rand op de geslachtsdelen, anus of lippen. Dit gaat vanzelf weg. Na 6 tot 8 weken ontstaat echter huiduitslag, koorts, gezwollen klieren, haaruitval, vermoeidheid, pijn in de gewrichten en spieren en zweertjes op huid en in de mond.

Als de ziekte niet wordt behandeld, woekert de ziekte voort en kunnen organen worden aangetast. Daarom is het belangrijk de ziekte zo snel mogelijk te behandelen, met bijvoorbeeld benzylpenicilline. Benzylpenicilline wordt bij syfilis gebruikt als injectie in de spieren of soms in de bloedvaten.

Lees meer over syfilis

Lymeziekte

De oorzaak van de ziekte van Lyme is de beet van een teek die is geïnfecteerd met een bacterie. Als de teek is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie kan de ziekte door de beet worden overgedragen op de mens. De teek komt vooral voor in bossen, struiken en in de duinen. De teek kan zich vastbijten in de huid van de mens. Kinderen lopen extra risico op een tekenbeet.

Controleer na wandelen in een natuurgebied de huid van uw kind. Verwijder de teek zo snel mogelijk. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, heeft uw kind weinig risico op de tekenbeetziekte. Let gedurende 3 maanden na de beet op het ontstaan van een ronde, rode kring rondom de plaats van de tekenbeet. Ontstaat dit, of krijgt uw kind andere klachten? Neem dan contact op met de arts. Als u de teek pas na 24 uur verwijdert, neem dan altijd contact op met de arts.

Verwijder de teek met duim en wijsvinger of een pincet rechtstandig met een licht draaiende beweging zo dicht mogelijk bij de huid. Zorg dat u de teek met kop en al verwijderd. In de apotheek is een speciale tekenpincet verkrijgbaar.

Ontsmet de teek of de huid van tevoren niet met alcohol of jodium. De kans bestaat dat de teek dan juist besmettelijk speeksel overdraagt. Na het verwijderen is het wel goed om de huid te ontsmetten. Noteer wanneer u de teek hebt verwijderd en waar de beet heeft gezeten. Dit kan van belang zijn als uw kind later toch last mocht krijgen van de beet.

Een besmetting met de ziekte van Lyme merkt u meestal aan een ronde, zich uitbreidende, rode ring rond de plaats van de tekenbeet. De arts zal uw kind dan een antibioticumkuur voorschrijven. Als de ziekte niet op tijd is behandeld, kan de infectie zich uitbreiden naar de gewrichten en het zenuwstelsel. In dat geval wordt soms benzylpenicilline gebruikt om de ziekte tot staan te brengen.

Lees meer over lymeziekte

Sepsis

Bij een sepsis probeert het lichaam een infectie af te weren. Het lichaam reageert zo heftig op de infectie, dat uw kind ernstige ziekteverschijnselen kan krijgen. Ook bacteriën in het bloed of bepaalde gifstoffen kunnen zo'n reactie geven.

Verschijnselen
Een sepsis merkt uw kind aan koorts, een snelle ademhaling en een snelle hartslag. Bij een ernstige sepsis kan de bloeddruk dalen en organen, zoals de nieren, kunnen te weinig bloed krijgen. Dit kan ervoor zorgen dat de organen van uw kind het niet meer doen. Dit kan levensbedreigend zijn.

Oorzaak
Een sepsis komt vaak door een infectie met een bacterie, maar kan ook komen door infecties met virussen of schimmels. Allerlei soorten infecties kunnen een sepsis veroorzaken, zoals, griep, een blaasontsteking, longontsteking of hersenvliesontsteking.

Behandeling
Bij een milde sepsis kan uw huisarts antibiotica voorschrijven. Er zijn verschillende soorten antibiotica. De keuze van het antibioticum bij sepsis hangt af van welke bacterie de sepsis veroorzaakt en voor welke antibiotica deze bacterie gevoelig is. 
Een ernstige sepsis wordt behandeld in het ziekenhuis.

Lees meer over sepsis

Ervaring bij kinderen

Benzylpenicilline is officieel geregistreerd bij kinderen. Registratie betekent dat de fabrikant benzylpenicilline bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

In de bijsluiter van uw kind kan een andere leeftijdsgrens staan. Dit hangt af van de soort benzylpenicilline en de fabrikant.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Benzylpenicilline doodt een aantal soorten bacteriën. Het werkt vooral goed tegen bacteriën van de streptokokken- en pneumokokkensoort.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Benzylpenicilline kan worden toegediend door een injectie in een bloedvat of in de spieren.

Een injectie in een bloedvat werkt 4 tot 8 uur. Na een paar dagen merkt uw kind dat de klachten van de infectie afnemen.

Er zijn 2 soorten benzylpenicilline voor injectie in een spier, namelijk benzylpenicilline-natrium (Penicilline G) of Penidural.

 • Benzylpenicilline-natrium werkt 4 tot 8 uur bij injectie in een spier.
 • Penidural werkt 3 tot 4 weken bij injectie in een spier.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Benzylpenicilline wordt toegediend in injecties in een bloedvat of in een spier. Welke injectie gebruikt wordt, hangt af van het soort infectie en de ernst van de infectie. Deze wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Hoe lang?

De arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie.

Bij injectie in de spier hangt het ook af van de soort injectie.

 • Benzylpenicilline-natrium: deze moet meestal meerdere malen per dag worden gegeven. De behandelingsduur kan variëren.
 • Penidural: deze heeft een lange werkingsduur (enkele weken) en is meestal eenmalig. Soms is een nieuwe injectie nodig na 3-4 weken.

Houd er rekening mee dat dit een kuur is die uw kind niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al merkt uw kind van de infectie al vóór afloop van de kuur niets meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over benzylpenicilline bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Pijn op de injectieplaats. Raadpleeg de arts bij ernstige pijn en zwelling.
 • Koorts. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt.
 • Huiduitslag en jeuk. Dit kan ook nog enkele dagen na afloop van de kuur beginnen. Dit is meestal onschuldig, maar kan ook wijzen op allergie voor dit medicijn. Raadpleeg de arts, zodat deze kan bepalen of het allergie betreft.
 • Allergie, te merken aan huiduitslag en jeuk. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts om te bepalen of uw kind allergisch is voor dit medicijn. In dat geval is uw kind ook allergisch voor andere penicillines en bestaat de kans dat je kind ook allergisch is voor een andere groep antibiotica, de cefalosporines. Geef aan de apotheek door dat uw kind allergisch is voor penicillines. Het apotheekteam kan er dan op letten dat je kind dit medicijn of andere penicillines niet opnieuw krijgt. Weet u al of vermoedt u dat uw kind allergisch is voor penicillines, raadpleeg dan de arts voor u met de kuur begint.
 • Ernstige allergie, met als verschijnselen onder andere benauwdheid, zwelling van mond, keel of strottenhoofd, bewusteloosheid. Krijgt uw kind last van benauwdheid, zwelling van mond, tong, keel of strottenhoofd, ernstige huiduitslag of galbulten, staak dan meteen het gebruik en neem contact op met de arts.
 • Ontsteking van de ader op de plaats van het injectie (tromboflebitis). Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt. Dit kan ontstaan als de injectienaald niet goed in de ader blijft zitten, waardoor het medicijn in het weefsel rond de ader terechtkomt. De verpleegkundige zal het injectie dan direct stoppen. De pijn en ontsteking kan je verminderen door te koelen met koude kompressen.

Bij hoge doseringen

 • Bloedafwijkingen, namelijk een tekort aan witte bloedlichaampjes. Deze bijwerking is zeer zeldzaam, maar wel ernstig. Als uw kind ineens koorts, keelpijn, blaasjes in de mond of neusbloedingen krijgt, moet u direct contact opnemen met de arts.
 • Verhoogde kans op bloedingen. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt. Heeft uw kind onverklaarbare blauwe plekken of vaker dan normaal een bloedneus? Neem dan contact op met de arts.
 • Nierbeschadiging. Waarschuw de arts als uw kind opeens veel minder plast of bij bloed in de urine.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Benzylpenicilline is voor kinderen te verkrijgen in injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij benzylpenicilline bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 28-07-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.