Maagklachten en misselijkheid domperidon tablet

Werkzame stof: domperidon

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof domperidon.

naar medicijnen

Belangrijk om te weten over domperidon

 • Domperidon stimuleert de beweging van maag en darmen. Het zorgt ervoor dat voedsel sneller van de maag naar de darm gaat. Het helpt bij migraine om pijnstillers sneller te laten werken. Bij borstvoeding zorgt domperidon ervoor dat u meer moedermelk aanmaakt.
 • Bij misselijkheid en braken, maagklachten, migraine en problemen bij borstvoeding. Soms ook bij bepaalde vormen van lage bloeddruk.
 • Tabletten en drank: werkt binnen 15 tot 30 minuten. Het effect houdt 6 tot 8 uur aan. Gebruik 3 keer per dag, 15 tot 30 minuten voor de maaltijd en vóór u gaat slapen.
 • Schud de drank goed om voor u de dosis afmeet.
 • Zetpillen: inbrengen in de anus. De zetpil glijdt beter als u hem met wat water vochtig maakt. De zetpillen werken na 1 tot 2 uur. Gebruik 2 keer per dag ’s ochtends en ‘s avonds.
 • Migraine-aanval: gebruik domperidon tegelijk met de pijnstiller.
 • Gebruik domperidon zo kort mogelijk, niet langer dan 1 week. Als u het langer gebruikt heeft u meer kans op hartritmestoornissen.
 • U kunt last krijgen van een droge mond. Hierdoor kunnen eerder gaatjes in uw gebit ontstaan. Poets en flos dan extra goed.

Wat doet domperidon en waarbij gebruik ik het?

Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en het eerste deel van de darmen en versnelt de passage van voedsel van de maag naar de darmen.

Het is te gebruiken bij misselijkheid en braken, maagklachten, migraine en problemen bij borstvoeding.

Ook wordt het wel gebruikt bij bepaalde vormen van verlaagde bloeddruk bij de ziekte van Parkinson.

Misselijkheid en braken

Oorzaak
Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen ergens vanuit de hersenen afkomstig zijn of van de maag en darmen.

Werking
Domperidon opent de doorgang van de maag naar de darmen en stimuleert de bewegingen van de maag en darmen. Hierdoor raakt de maag eerder leeg en komt het voedsel sneller in de darmen terecht. Omdat de maag leeg is, zullen misselijkheid en braakneigingen afnemen.

Behandeling
Bij misselijkheid kunt u domperidon gebruiken. Mocht u al braken, dan kunt u beter de zetpilvorm gebruiken.

Effect
De tabletten en drank beginnen 15 tot 30 minuten na inname te werken. Het effect houdt 6 tot 8 uur aan. Zetpillen werken wat trager: na 1 tot 2 uur is het effect optimaal.

Lees meer over misselijkheid en braken

Maagklachten

Domperidon wordt alleen nog gebruikt als de maagklachten gepaard gaan met misselijkheid. 

Bij veel maagklachten zal de arts in eerste instantie een maagzuurbindend middel voorschrijven. Als dit onvoldoende effect heeft, kan eventueel domperidon worden gebruikt. Hierboven leest u hoe domperidon werkt bij misselijkheid.

Lees meer over maagklachten

Migraine

Dit medicijn wordt gebruikt bij misselijkheid bij migraine, in combinatie met een pijnstiller. Het gaat de misselijkheid bij een migraineaanval tegen, en verbetert bovendien de opname van de pijnstiller in het lichaam. De pijnstiller werkt daardoor effectiever.

Mocht u al braken, dan kunt u beter een zetpil met domperidon gebruiken.

De tabletten en drank beginnen 15-30 minuten na inname te werken. Het effect houdt 6-8 uur aan. Zetpillen werken wat trager: na 1-2 uur is het effect optimaal.

Lees meer over migraine

Problemen met borstvoeding geven

Het duurt ongeveer 5 dagen voor aanmaak van moedermelk goed op gang is gekomen. Door de baby vaak te laten drinken, kunt u de melkklieren stimuleren.

De aanmaak van melk wordt gestimuleerd door het hormoon prolactine. Prolactine komt vrij uit een klier in de hersenen (de hypofyse). Hoe meer prolactine vrij komt, hoe meer moedermelk wordt gemaakt. 

Een tekort aan moedermelk kan ontstaan als de baby te weinig drinkt. De aanmaak van melk wordt dan onvoldoende gestimuleerd. Een oorzaak voor te weinig drinken is als de melk te moeilijk vrijkomt.

U kunt de melkproductie en het vrijkomen van de melk stimuleren door de baby vaak aan te leggen. Vraag uw verloskundige, kraamverzorger, het consultatiebureau of een lactatiekundige om een instructie als de baby niet goed kan drinken. Huidcontact met de baby bevordert ook borstvoeding.

Door warme kompressen of een warme douche verwijden de melkkanaaltjes zich, waardoor de melk ook makkelijker vrijkomt.

Zorg dat u ook zelf genoeg drinkt. Minimaal een glas vocht per borstvoeding.

Als deze maatregelen niet helpen, dan kan de arts eventueel domperidon voorschrijven. Het stimuleert de afgifte van prolactine, waardoor er meer melk wordt gemaakt. Vanwege het risico op bijwerkingen moet uw arts of apotheker wel eerst nagaan of dit medicijn geschikt voor u is.

Lees meer over problemen met borstvoeding geven

Lage bloeddruk

Een bepaalde vorm van een verlaagde bloeddruk is 'orthostatische hypotensie'. Dit uit zich vooral in duizeligheid bij opstaan uit zittende of liggende houding.

Het kan verschillende oorzaken hebben. Bij mensen met de ziekte van Parkinson kan het optreden als bijwerking van de medicijnen of het kan het gevolg zijn van de ziekte zelf. Als u er veel last van heeft, kan de arts kan domperidon voorschrijven.

Lees meer over lage bloeddruk

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden

 • Voorbijgaande darmkrampen, deze verdwijnen meestal na enige tijd. Deze krampen zijn het gevolg van het stimulerend effect van domperidon op de darmen.
 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom  extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel gedurende verschillende weken gebruikt.

Zeer zelden

 • Borstvorming bij mannen en opzwellen van melkklieren bij vrouwen. Ook kan er melk uit de borsten vloeien en kan de menstruatie ontregeld raken. Deze verschijnselen verdwijnen weer binnen enkele dagen na stoppen met domperidon.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts. In beide gevallen mag u dit middel in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor domperidon. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Bewegingsstoornissen, deze worden ook wel extrapiramidale verschijnselen genoemd. Het zijn stoornissen in de aansturing van de spieren. De verschijnselen kunnen lijken op de verschijnselen bij de ziekte van Parkinson: stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid, plotselinge spiertrekkingen. Als u dit merkt waarschuw dan uw arts.
 • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Domperidon wordt via de lever uit het lichaam verwijderd. Als u een verminderde leverwerking heeft, mag u dit medicijn daarom niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.
 • Diarree. Als u hier na enkele weken nog steeds last van heeft, raadpleeg dan uw arts.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, algemeen gevoel van zwakte, angst en slaperigheid.  Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Minder zin in vrijen. Als u hier problemen mee heeft, overleg dan met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Drank: omschudden voor gebruik. Gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje of maatlepel.
 • Zetpillen: de zetpil in de anus brengen. Het maakt daarbij niet zo veel uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. Als u de zetpil met een beetje water bevochtigt, kunt u hem wat makkelijker inbrengen.

Wanneer?

Misselijkheid, braken en een verlaagde bloeddruk

 • Tabletten en drank: gebruik dit middel 3 keer per dag. Neem het bij voorkeur 15-30 minuten vóór de maaltijd en vóór het slapengaan.
 • Zetpillen: gebruik dit middel 2 keer per dag. De zetpillen kunt u op elk gewenst tijdstip inbrengen. Breng de zetpil liefst na de ontlasting in, om te voorkomen dat u de zetpil te snel verliest. Houd er verder rekening mee dat het 1-2 uur kan duren voordat een zetpil werkt.

Migraine
Neem domperidon meteen bij de eerste verschijnselen van een migraineaanval. Gebruik dit tegelijk met een pijnstiller.

Problemen bij borstvoeding
Gebruik dit middel 3 keer per dag.

Hoe lang?

 • Misselijkheid en braken: neem contact op met uw arts als u na een of twee dagen gebruik nog geen verbetering merkt. Gebruik dit medicijn niet langer dan 1 week.
 • Problemen bij borstvoeding: meestal moet u het middel gedurende 1-2 weken dagelijks gebruiken. Daarna kunt u het gebruik van het middel in enkele weken afbouwen.
 • Migraine: gebruik dit middel alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de vier en zestien uur. Raadpleeg uw arts als u voortdurend last van hoofdpijn heeft, of als de migraineaanvallen vaker dan twee keer per maand optreden. U kunt dan misschien beter een middel gebruiken dat migraineaanvallen voorkomt.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het heeft geen zin een vergeten dosis alsnog te gebruiken. Sla de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
U mag alles eten. Houd er wel rekening mee dat bepaalde voedingsmiddelen uw klachten kunnen verergeren. U zult moeten proberen welke voedingsmiddelen u beter kunt vermijden.

Mag ik domperidon gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
 

 • Bij combinatie van domperidon met een van de volgende medicijnen heeft u een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Gebruik de volgende medicijnen NIET samen met domperidon: amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, methadon, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
 • Ritonavir, een middel tegen hiv. Ritonavir kan de hoeveelheid domperidon in het bloed verhogen. Hierdoor kunnen de werking en bijwerkingen van domperidon toenemen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Telaprevir en boceprevir, medicijnen tegen hepatitis C. Deze medicijnen mogen niet in combinatie met domperidon worden gebruikt. Overleg met uw arts.
 • Middelen tegen de ziekte van Parkinson. Domperidon kan de werking van parkinsonmiddelen tegengaan. Daarom het liefst zo weinig en zo kort mogelijk domperidon gebruiken als u de ziekte van Parkinson heeft. Overleg hierover met uw arts.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Bij kortdurend gebruik voor problemen bij borstvoeding zijn tot nu toe geen schadelijke effecten op de baby gezien.
Het is niet bekend of het bij langer gebruik schadelijk is voor uw baby. Moet u dit middel langer gebruiken, dan kunt u beter geen borstvoeding geven. Overleg met uw arts.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in één keer met het gebruik van dit middel stoppen.

Onder welke namen is domperidon verkrijgbaar?

De werkzame stof domperidon zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Domperidon is sinds 1978 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Motilium, Maagklachten en misselijkheid domperidon tablet en als het merkloze Domperidon. Het is te verkrijgen in tabletten, zetpillen en drank.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 22-09-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.