domperidon

Trefwoord
naar medicijnen
vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over domperidon

 • Domperidon laat uw maag en darmen meer bewegen. Hierdoor gaat voedsel sneller van de maag naar de darm. Bij borstvoeding zorgt domperidon ervoor dat u meer moedermelk maakt.
 • Bij misselijkheid en braken. Soms ook bij maagklachten, misselijkheid bij migraine, problemen bij borstvoeding en bepaalde vormen van lage bloeddruk.
 • Gebruikt u de tabletten of drank? Deze werken binnen 15 tot 30 minuten. Ze werken 6 tot 8 uur lang. Gebruik dit medicijn 15 tot 30 minuten voor een maaltijd.
 • Schud de drank goed voor u afmeet hoeveel u nodig heeft.
 • Gebruikt u het bij een Migraine-aanval? Neem domperidon samen met uw pijnstiller in.
 • Gebruik domperidon niet langer dan 1 week. Als u het langer gebruikt kunt een hartritmestoornis krijgen.
 • U kunt last krijgen van een droge mond. Hierdoor kunnen eerder gaatjes in uw gebit ontstaan. Poets en flos dan extra goed.
 • Bent u zwanger? Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn kunt gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
 • Geeft u borstvoeding? Dit medicijn kan in de moedermelk komen. Vraag aan uw arts of apotheker of u dit medicijn mag gebruiken.

Wat doet domperidon en waarbij gebruik ik het?

Domperidon stimuleert de bewegingen van de maag en het eerste deel van de darmen en versnelt de passage van voedsel van de maag naar de darmen.

Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken. Soms schrijven artsen het ook voor bij maagklachten, misselijkheid bij migraine, problemen bij borstvoeding en een bepaalde vorm van lage bloeddruk bij de ziekte van Parkinson.

Misselijkheid en braken

 • Bij misselijkheid en overgeven

Oorzaak
Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen uit de hersenen komen of uit de maag en darmen.

Werking
Domperidon opent de doorgang van de maag naar de darmen en stimuleert de bewegingen van de maag en darmen. Hierdoor raakt uw maag eerder leeg en komt het voedsel sneller in de darmen terecht. Daardoor verminderen misselijkheid en braakneigingen.

Effect
De tabletten en drank beginnen na 15 tot 30 minuten te werken. Het effect houdt 6 tot 8 uur aan.

Lees meer over misselijkheid en braken

Maagklachten

Domperidon wordt gebruikt bij maagklachten met misselijkheid. 

Bij veel maagklachten zal de arts eerst een maagzuurbindend middel voorschrijven. Als dit onvoldoende werkt, kan de arts eventueel domperidon voorschrijven. Hierboven leest u hoe domperidon werkt bij misselijkheid.

Lees meer over maagklachten

Migraine

 • Bij migraine

Verschijnselen
Bij migraine heeft u aanvallen van bonzende hoofdpijn, meestal aan één kant van het hoofd. Ook bent u vaak misselijk en overgevoelig voor licht en geluid. Soms kunt u ook misselijk worden.

Een migraineaanval duurt meestal een dag, maar kan ook korter of langer duren (tussen de 4 en 72 uur). Het aantal aanvallen kan sterk variëren. Het komt vaker voor bij vrouwen en kan een familiekwaal zijn.

Effect
Dit medicijn wordt gebruikt bij misselijkheid bij migraine, samen met een pijnstiller. Domperidon werkt tegen de misselijkheid bij een migraineaanval.

De tabletten en drank beginnen 15-30 minuten na inname te werken. Het effect houdt 6-8 uur aan.

Lees meer over migraine

Problemen met borstvoeding geven

Het duurt ongeveer 5 dagen voor aanmaak van moedermelk goed op gang is gekomen. Door de baby vaak te laten drinken, kunt u de melkklieren stimuleren.

Een tekort aan moedermelk kan ontstaan als de baby te weinig drinkt. De aanmaak van melk wordt dan onvoldoende gestimuleerd.

Behandeling
U kunt de melkproductie stimuleren door de baby vaak aan te leggen. Vraag uw verloskundige, kraamverzorger, het consultatiebureau of een lactatiekundige om een instructie als de baby niet goed kan drinken. Huidcontact met de baby bevordert ook borstvoeding.

Door warme kompressen of een warme douche verwijden de melkkanaaltjes zich, waardoor de melk ook makkelijker vrijkomt.

Zorg dat u ook zelf genoeg drinkt. Minimaal een glas vocht per borstvoeding.

Als deze maatregelen niet helpen, kan uw arts domperidon voorschrijven.

Effect
De aanmaak van melk wordt gestimuleerd door het hormoon prolactine. Prolactine komt vrij uit een klier in de hersenen (de hypofyse). Hoe meer prolactine vrij komt, hoe meer moedermelk wordt gemaakt. 
Domperidon stimuleert de afgifte van prolactine, waardoor er meer melk wordt gemaakt. Vanwege het risico op bijwerkingen moet uw arts of apotheker wel eerst nagaan of dit medicijn geschikt voor u is.

Lees meer over problemen met borstvoeding geven

Lage bloeddruk

Een bepaalde vorm van een verlaagde bloeddruk is 'orthostatische hypotensie'. Dit merkt u vooral door duizeligheid als u opstaat. Bijvoorbeeld uit bed of na een poosje zitten.

Orthostatische hypotensie kan verschillende oorzaken hebben. Bij mensen met de ziekte van Parkinson kan het bijvoorbeeld een bijwerking zijn van bepaalde medicijnen. Of het kan een gevolg zijn van de ziekte zelf.

Als u er veel last van heeft, kan uw arts domperidon voorschrijven.

Lees meer over lage bloeddruk

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Droge mond. Hierdoor kunnen zich eerder gaatjes in uw gebit ontwikkelen. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker uw gebit controleren als u dit middel meerdere weken gebruikt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, duizeligheid, algemeen gevoel van zwakte, angst en slaperigheid. Blijft u er ook na enige dagen last van houden? Neem dan contact op met uw arts.
 • Darmkrampen, deze verdwijnen meestal na enige tijd. Deze krampen komen door de stimulerende werking van domperidon op de darmen.
 • Diarree. Gebruikt u dit medicijn meerdere weken en u heeft na enkele weken nog steeds last van diarree? Raadpleeg dan uw arts.
 • Borstvorming bij mannen en opgezwollen melkklieren bij vrouwen. Ook kan er melk uit de borsten vloeien en kan de menstruatie ontregeld raken. Deze verschijnselen verdwijnen weer binnen enkele dagen na stoppen met domperidon.
 • Minder zin in vrijen. Als u hier last van heeft, overleg dan met uw arts.
 • Bewegingsstoornissen. De bijwerkingen kunnen lijken op de verschijnselen van de ziekte van Parkinson: stijve spieren, beven, moeite met lopen of praten, rusteloosheid en plotselinge spiertrekkingen. Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts. Ouderen, mensen met de ziekte van Parkinson en mensen die al bewegingsstoornissen hebben zijn extra gevoelig voor deze bijwerking.
 • Een hoger risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of even buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor ouderen en mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval. Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.
 • Overgevoeligheid voor dit middel. Dit merkt u aan huiduitslag en galbulten. Gebruik dit middel dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. Ga dan onmiddellijk naar een arts of naar de Eerste-hulpdienst. Als u overgevoelig bent mag u dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef dat door aan de apotheker. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.
 • Domperidon wordt via de lever uit het lichaam verwijderd. Als u een verminderde leverwerking heeft, mag u dit medicijn daarom niet gebruiken. Overleg hierover met uw arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Drank: omschudden voor gebruik. Gebruik voor het afmeten van de juiste hoeveelheid een maatbekertje of maatlepel.
 • Tabletten: innemen met een half glas water.
 • Smelttabletten: eerst laten smelten op de tong en dan pas wegslikken. Eventueel kunt u de smelttablet eerst in een half glas water uiteen laten vallen, omroeren en direct opdrinken.

Wanneer?

 • Misselijkheid, braken, problemen bij borstvoeding en lage bloeddruk: neem dit medicijn 15 tot 30 minuten vóór een maaltijd of wat voedsel.
 • Migraine: neem domperidon meteen bij de eerste verschijnselen van een migraineaanval. Gebruik het tegelijk met een pijnstiller.

Hoelang?
Gebruik dit medicijn zo kort mogelijk. In elk geval niet langer dan een week achter elkaar. Moet u het langer gebruiken? Bespreek dan de risico's met uw arts. Bij langer gebruik heeft u kans op ernstige bijwerkingen, zoals hartritmestoornissen.

 • Misselijkheid en braken: neem contact op met uw arts als u na 1 of 2 dagen gebruik nog geen verbetering merkt.
 • Problemen bij borstvoeding: meestal moet u het medicijn gedurende 1 tot 2 weken dagelijks gebruiken, waarna u het gebruik in enkele weken moet afbouwen.
 • Migraine: gebruik dit medicijn alleen tijdens een migraineaanval. Deze duurt in het algemeen tussen de 4 en 72 uur.
  Heeft u voortdurend last van hoofdpijn of heeft u meer dan 2 keer per maand een migraineaanval? Overleg dan met uw arts over een medicijn dat migraineaanvallen kan voorkomen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het heeft geen zin een vergeten dosis alsnog te gebruiken. Sla de vergeten dosis over en ga verder met uw normale schema.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden en alcohol drinken?
Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
U mag alles eten. Houd er wel rekening mee dat bepaalde voedingsmiddelen maagklachten kunnen verergeren. U zult moeten proberen welke voedingsmiddelen u beter kunt vermijden.

Mag ik domperidon gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met domperidon kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartziekte hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Middelen tegen de ziekte van Parkinson. Domperidon kan de werking van parkinsonmiddelen tegengaan. Gebruik domperidon daarom liefst zo weinig en zo kort mogelijk. Overleg hierover met uw arts.
 • Sommige medicijnen tegen hiv (het virus waar u aids van kunt krijgen) en hepatitis C (een vorm van leverontsteking). Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit middel tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit middel komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Bij kortdurend gebruik voor problemen bij borstvoeding zijn tot nu toe geen schadelijke effecten op de baby gezien.
Het is niet bekend of het bij langer gebruik schadelijk is voor uw baby. Gebruikt u domperidon om de borstvoeding te stimuleren? Dan moet u vaak na 1-2 weken langzaam afbouwen. Gebruikt u dit middel langer? Dan kunt u beter geen borstvoeding geven. Overleg met uw arts.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Bij de meeste ziektes kunt u in één keer met het gebruik stoppen. Gebruikt u domperidon om de borstvoeding te verbeteren? Bouw dan langzaam af om te zorgen dat de melkproductie door blijft gaan.

Onder welke namen is domperidon verkrijgbaar?

De werkzame stof domperidon zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Domperidon is sinds 1978 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Motilium en als het merkloze Domperidon. Het is te verkrijgen in tabletten, smelttabletten en drank.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 15-09-2020

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

12 January 2020

Mijn ervaring is geweldig goed. Na 4 maanden veel maagpijn darmkrampen en niet kunnen eten. Na een pilletje kon ik weer eten zonder pijn. En na 2 weken kla...

30 September 2019

Voor mij heeft dit medicijn niets geholpen tegen zwangerschapsmisselijkheid. Ik werd er wel extreem moe van en sliep 20 uur per dag waardoor gevaar voor ui...

18 July 2019

Is waarschijnlijk pas weer rond 17-09-2019 leverbaar. Ook andere merken zijn voorlopig niet leverbaar

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!