levofloxacine

naar medicijnen

levofloxacine

Belangrijk om te weten over levofloxacine

 • Levofloxacine doodt bacteriën (antibioticum). Werkt binnen een paar dagen.
 • Bij infecties van de blaas, longen, luchtpijp, bijholten en huid. En bij tuberculose.
 • Slik de tabletten heel door met wat vocht, maar niet met melk. Levofloxacine werkt namelijk minder goed in combinatie met kalkhoudende producten.
 • Maak de hele kuur af. Ook als de infectie genezen lijkt, want misschien zijn er nog bacteriën over.
 • U kunt last krijgen van maagdarmklachten, hoofdpijn en allergische reacties. Bijwerkingen die zeer zelden voorkomen: peesontsteking (bijvoorbeeld in de hiel) en overgevoeligheid voor zonlicht. Vermijd zonlicht of zonnebank.
 • Veel wisselwerkingen met andere middelen. Vraag uw apotheker of u levofloxacine veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook medicijnen die u zonder recept heeft gekocht.

Wat doet levofloxacine en waarbij gebruik ik het?

Levofloxacine is een chinolon-antibioticum. Chinolon-antibiotica werken tegen bacteriële infecties.

Artsen schrijven het voor bij infecties met bacteriën, zoals blaasontstekingen, luchtweginfecties, longontsteking, acute bronchitis, bijholteontsteking, tuberculose en huidinfecties.

Infecties met bacteriën

 • Bij een infectie

Werking
Levofloxacine doodt vele soorten bacteriën. Het blokkeert een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei. Hierdoor kan de bacterie zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af.

Na inname verspreidt de stof zich via het bloed in het lichaam en komt vervolgens in de meeste weefsels terecht. Het komt ook in de urine terecht.

Effect
De bacteriedodende werking begint één uur na inname. Eén dosis werkt ongeveer 12 tot 24 uur. Na een paar dagen merkt u dat de klachten van de infectie afnemen.

Levofloxacine wordt onder andere toegepast bij de volgende infecties met bacteriën.

Lees meer over infecties met bacteriën

Blaasontsteking

Bacteriën kunnen via de plasbuis in de blaas terechtkomen en zo een blaasontsteking veroorzaken. Dit geeft klachten als vaak moeten plassen, terwijl u per keer weinig plast. Het plassen is pijnlijk of branderig.

Bij mannen kan de urineweginfectie zich uitbreiden naar de prostaat. U heeft dan last van een pijnlijk gevoel onder in de buik.

Behandeling
Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts levofloxacine voorschrijven.

Werking
Levofloxacine komt in de urine, blaaswand en prostaat terecht en kan zo werken tegen de bacteriën in de urinewegen.

Hoe levofloxacine werkt, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over blaasontsteking

Luchtweginfecties

 • Bij een infectie

Levofloxacine kan toegepast worden bij luchtweginfecties als longontsteking, acute bronchitis en bijholteontsteking en soms bij luchtweginfecties bij cystische fibrose.

Hoe levofloxacine werkt, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over luchtweginfecties

Longontsteking

Een longontsteking is een infectie van het longweefsel. U voelt zich flink ziek, heeft koorts en moet vaak hoesten. Ook kunt u slijm ophoesten. Het ademen kan pijnlijk zijn en u bent vaak benauwd.

Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts levofloxacine voorschrijven.

Hoe levofloxacine werkt, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over longontsteking

Acute bronchitis

Bronchitis is een infectie van de luchtwegen. U moet veel hoesten en hoest soms slijm op. Ook kunt u koorts hebben. Een acute bronchitis kan veroorzaakt worden door een bacterie of een virus.

Bij ernstige benauwdheid of bij mensen met COPD kan de arts een antibioticum voorschrijven. Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts levofloxacine voorschrijven.

Hoe levofloxacine werkt, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over acute bronchitis

Bijholteontsteking

Verschijnselen
De bijholten zijn ruimtes in de botten rondom de neus, bijvoorbeeld de voorhoofdsholte en de kaakholte. Deze ruimtes staan in verbinding met de neus. Door een neusverkoudheid kan het virus of de bacterie ook één van de bijholtes infecteren. Dit heet sinusitis.

Er ontstaat pus en vocht in de bijholtes. U voelt dan een pijnlijke druk in het voorhoofd of rond de ogen, vooral als u bukt. Ook kunt u pijn bij het kauwen hebben.

Werking
Als de bijholteontsteking wordt veroorzaakt door een bacterie, kan een antibioticum helpen.

Als andere antibiotica niet werken of niet mogen worden gebruikt, kan de arts levofloxacine voorschrijven.

Hoe levofloxacine werkt, kunt u hierboven lezen bij Infecties met bacteriën.

Lees meer over bijholteontsteking

Tuberculose

Oorzaak
Tuberculose is een infectie met de bacterie Mycobacterium tuberculosis, de tuberkelbacterie. Iemand die 'open' tbc heeft, kan door hoesten, niezen of spreken de bacterie in de lucht verspreiden. Inademing van deze lucht leidt tot besmetting.

Als u voldoende afweer heeft, kan een longontsteking ontstaan die meestal binnen enkele weken geneest. Meestal verloopt de infectie zo licht, dat u deze niet eens opmerkt. De bacterie kan echter wel aanwezig blijven en soms jaren later weer de kop opsteken.

Als uw weerstand onvoldoende is, kan de ontsteking van de longen blijven bestaan in een 'gesloten' (niet besmettelijke) vorm, ofwel een open wond vormen, de 'open' (besmettelijke) tbc. Via de lymfe en het bloed kan de ontsteking zich uitbreiden naar andere delen van het lichaam, zoals de klieren, botten en hersenvliezen.

Behandeling
Meestal schrijft de arts een combinatie van antibiotica voor bij tbc. Bijvoorbeeld rifampicine, isoniazide, ethambutol en pyrazinamide. Als deze combinatie onvoldoende effectief, is kan de arts levofloxacine voorschrijven.

Hoe levofloxacine werkt, kunt u in bovenstaande tekst over Infecties met bacteriën lezen.

Lees meer over tuberculose

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve de gewenste effecten kan dit middel bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping en winderigheid. Deze klachten gaan vanzelf weer over.
 • Hoofdpijn, duizeligheid, sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, verwardheid, tintelingen of een doof gevoel in de ledematen. Deze klachten verdwijnen weer na stoppen van het gebruik.
 • Oogklachten, zoals wazig zien, rood of pijnlijk oog, zwarte vlekjes of slierten in het beeld. Dit kan komen door een ernstige ontsteking van de ogen. Raadpleeg daarom uw arts bij deze klachten.
 • Allergische reacties, zoals huiduitslag en jeuk. Zeer zelden treden ernstige reacties op, zoals een opgezwollen gezicht, benauwdheid en shock. Stop het gebruik en waarschuw uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor levofloxacine. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit middel of een ander chinolon-antibioticum niet opnieuw krijgt.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Peesontstekingen met pijn in de gewrichten en pezen, vooral in de hiel door beschadiging van de achillespees. Deze bijwerking kan al snel na het begin van de behandeling ontstaan. Stop dan met het gebruik en raadpleeg uw arts. Het kan soms ook pas ontstaan nadat u al een paar maanden gestopt bent met dit medicijn.
 • Overgevoeligheid voor zonlicht. Tijdens het gebruik moet u intensieve blootstelling aan UV-licht vermijden, dus geen zon, zonnebank, hoogtezon, solarium.
 • Bloedafwijkingen. Als u onverklaarbare koorts, keelpijn of blaasjes in de mond en keel, plotselinge blauwe plekken of extreme vermoeidheid krijgt kan dat duiden op bloedafwijkingen. Waarschuw dan uw arts.
 • Een langzame of juist versnelde hartslag. Als u dit merkt, neemt u dan contact op met uw arts.
 • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg hierover met uw arts.
 • Psychische klachten, zoals angst, depressie, opwinding, paniekaanvallen, nervositeit, hyperactiviteit, slapeloosheid, abnormaal dromen, hallucinaties (waanvoorstellingen) en psychotische reacties waarbij de controle over het eigen gedrag en handelen is gestoord. In zeldzame gevallen kan dit leiden tot zelfverwonding of gedachten aan zelfmoord. Neem contact op met uw arts als psychische klachten ontstaan of verergeren.
 • Bij mensen met epilepsie kan mogelijk een aanval worden uitgelokt. Overleg hierover met uw arts.
 • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen. Overleg hierover met uw arts.
 • Zeer ernstige huidreactie met blaren op huid en slijmvliezen, koorts, ontstoken ogen en een ziek gevoel. Stop dan met het gebruik en waarschuw direct een arts.
 • Er kan een leverontsteking (hepatitis) ontstaan. U kunt het merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, tandvlees en het oogwit, donkere urine, een ziek gevoel en jeuk. Stop dan met het gebruik en waarschuw onmiddellijk een arts.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?
Slik de tabletten heel door, zonder te kauwen, met een half glas water.

Neem het NIET in met melk of melkproducten. Levofloxacine wordt minder werkzaam door kalk.

Wanneer?
U mag het middel innemen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Als u last krijgt van maagdarmklachten door levofloxacine, kunt u de tabletten het beste innemen vlak na het eten. U loopt dan minder kans op maagdarmklachten.

Hoe lang?
Uw arts bepaalt de duur aan de hand van het soort infectie en de ernst van de infectie. In het algemeen duurt een kuur 7-14 dagen, in enkele gevallen 4 weken.

Houd er rekening mee dat dit een kuur is die u niet mag onderbreken en geheel moet afmaken. Ook al merkt u van de infectie zijn de infectieverschijnselen al vóór afloop van de kuur niets meer; dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

De vergeten dosis moet u alsnog zo snel mogelijk innemen.

 • Gebruikt u het middel 1 keer per dag: duurt het minder dan 8 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.
 • Gebruikt u het middel 2 keer per dag: duurt het minder dan 4 uur voordat u de volgende dosis moet innemen? Sla dan de vergeten dosis over en hervat uw normale schema.

De vergeten dosis neemt u aan het eind van de kuur in. U verschuift dus het moment waarop u de kuur beëindigt. Maakt u wel de volledige kuur af, anders bestaat de kans dat de klachten terugkeren.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Dit medicijn kan in zeldzame gevallen duizelig, suf of verward maken of wazig zien veroorzaken. Heeft u hier last van? Rijd dan geen auto. 

alcohol drinken?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

alles eten?
Gebruik tot 4 uur na inname geen melk of melkproducten, zoals kaas of yoghurt. Levofloxacine wordt minder werkzaam door de kalk in deze producten.

Mag ik levofloxacine gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.
 

 • IJzerbevattende middelen belemmeren de opname van levofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met het innemen van het ijzerbevattende middel. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst levofloxacine inneemt en pas minstens twee uur later het ijzerbevattende middel. Een ijzerbevattend middel met gereguleerde afgifte mag u helemaal niet samen met levofloxacine gebruiken. De gereguleerde afgifte is te herkennen aan ‘MGA’ of ‘retard’. Overleg met uw arts of een ijzerpreparaat ZONDER gereguleerde afgifte voor u mogelijk is.
 • Maagzuurneutraliserende middelen belemmeren de opname van levofloxacine. Mogelijk kunt u tijdelijk met het maagzuurbindend middel stoppen. Of misschien is een ander maagzuurbindend middel of antibioticum geschikter. U kunt ook het antibioticum ten minste vier uur vóór of vier uur na het maagzuurbindende middel innemen. Didanosine drank bevat een maagzuurbindend middel. Gebruik levofloxacine minstens vier uur vóór of vier uur na de didanosine drank. Dit advies geldt niet voor de didanosine capsules.
 • Magnesium-, zink- of calciumbevattende middelen belemmeren de opname van levofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met magnesium, zink of calcium. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst levofloxacine inneemt en pas minstens vier uur later het magnesium-, zink- of calciumbevattende middel.
 • Het maagmiddel sucralfaat belemmert de op name van levofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met sucralfaat. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst levofloxacine inneemt en pas minstens vier uur later sucralfaat.
 • Bismut, gebruikt bij ontstekingen en zweren van maag en darmen. Bismut vermindert de werking van levofloxacine. Bij voorkeur stopt u tijdens de antibioticumkuur een paar dagen met bismut. Overleg hierover met uw arts. Als het niet mogelijk is een paar dagen te stoppen, dan moet u ervoor zorgen dat u eerst levofloxacine inneemt en pas minstens vier uur later bismut.
 • De bloedverdunners acenocoumarol en fenprocoumon. Levofloxacine kan de werking van de bloedverdunner versterken. Vertel de trombosedienst dat u een antibioticum gebruikt of heeft gebruikt.
 • Medicijnen die invloed kunnen hebben op het hartritme, zoals amiodaron, anagrelide, arseentrioxide, azitromycine, chloorpromazine, chloroquine, citalopram, claritromycine, disopyramide, domperidon, droperidol, erytromycine, escitalopram, flecaïnide, haloperidol, ibutilide, ketanserine, kinidine, methadon, moxifloxacine, ondansetron, pentamidine, pimozide, sevofluraan, sotalol, sulpiride en vandetanib. Bij combinatie van een van deze medicijnen met levofloxamine is het risico op hartritmestoornissen verhoogd. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Overleg met uw arts. Mogelijk kan hij een ander medicijn voorschrijven.
 • Dit middel maakt het buiktyfusvaccin onwerkzaam. Dit is geen probleem wanneer er drie dagen zit tussen inname van het vaccin en levofloxacine. Zit er minder dan drie dagen tussen beide middelen, neem dan contact op met uw arts. Het is mogelijk het vaccin via een injectie kan krijgen. De wisselwerking treedt dan niet op.
 • Medicijnen gebruikt bij nierdialysepatiënten sevelameer en lanthaancarbonaat. Deze medicijnen belemmeren de opname van levofloxacine. Overleg hierover met uw arts. Uw arts schrijft dan vaak een ander antibioticum voor. 
  Is dit niet mogelijk? En gebruikt u levofloxacine een keer per dag? Neem het dan 's avonds in. 
  Gebruikt u levofloxacine twee keer per dag? Neem levofloxacine ten minste een uur vóór of drie uur na sevelameer of lanthaancarbonaat in.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Bent u zwanger of wilt u tijdens de kuur zwanger worden, overleg dan met uw arts of apotheker voor u met de kuur begint. Misschien kunt u  overstappen op een ander veilig middel.

Het is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun baby. Niet veel zwangere vrouwen hebben dit medicijn tijdens het eerste trimester van de zwangerschap gebruikt. Bij deze vrouwen zijn geen problemen bij de baby gezien. Over het gebruik van dit medicijn vanaf het tweede trimester van de zwangerschap is nog te weinig bekend. U kunt dit medicijn daarom beter NIET gebruiken vanaf het tweede trimester van de zwangerschap. Meld het in elk geval aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Zo mogelijk kunt u overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u borstvoeding geeft. Het is niet bekend of dit medicijn in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk voor de baby is. Mogelijk kan de arts u een ander medicijn voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken. Of u kunt kunstvoeding geven.

 

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Nee, u moet de kuur afmaken. Als u de kuur afbreekt is de bacterie waarschijnlijk nog niet volledig verdwenen en kunt u opnieuw klachten krijgen.

Als u allergische reacties of ernstige bijwerkingen krijgt, moet u wel stoppen. Neem in dat geval direct contact op met uw arts.

Onder welke namen is levofloxacine verkrijgbaar?

De werkzame stof levofloxacine zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Levofloxacine is sinds 1997 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Tavanic en als het merkloze Levofloxacine. Het is te verkrijgen in tabletten en als infuusvloeistof. Deze informatie gaat alleen over de tabletten.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 08-02-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

2 oktober 2016

Hallucineren, paranoia. Ik durfde niet meer te gaan slapen omdat ik steeds stemmen hoorde en heel bang was. Verder misselijk, obstipatie, opgezwollen buik,...

28 oktober 2015

Ik heb last van spierpijn m.b.t. rug, buik en beenspieren (dan wel pezen), hoofdpijn, zwakte, algeheel onwel voelen, slaperigheid, maar niet kunnen slapen,...

26 oktober 2015

Tavanic is een fluorchinolone antibioticum. In het buitenland heet het Levaquin. 15 maanden na gebruik van dit antibiotica heb ik nog steeds last van pij...

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.