doxycycline bij kinderen

naar medicijnen

doxycycline bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?

Doxycycline behoort tot de tetracycline-antibiotica. Tetracycline-antibiotica werken tegen bacteriële infecties.

Artsen schrijven doxycyline voor bij kinderen met malaria of met infecties door bacteriën, zoals:

 • infecties bij cystische fibrose;
 • ziekte van Lyme.

Infecties met bacteriën

Doxycycline remt de groei van vele soorten bacteriën.

Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij de volgende infecties met bacteriën.  

Lees meer over infecties met bacteriën

Cystische fibrose

De klieren van de longen, alvleesklier, lever, darmen, huid en mond maken slijm aan, dat onder meer zorgt voor transport van afvalstoffen. Cystische fibrose (CF), ook wel cystic fibrosis of taaislijmziekte genoemd, is een erfelijke ziekte.

Bij cystische fibrose is het slijm veel taaier dan normaal. Hierdoor is het slijm in de luchtwegen bijvoorbeeld moeilijk op te hoesten. Bacteriën en virussen zijn hierdoor moeilijker te verwijderen uit de longen, waardoor vaak luchtweginfecties optreden.

Lees meer over cystische fibrose

Lymeziekte

De oorzaak van de ziekte van Lyme is de beet van een teek die is geïnfecteerd met een bacterie. Als de teek is geïnfecteerd met de Lyme-bacterie kan de ziekte door de beet worden overgedragen op de mens. De teek komt vooral voor in bossen, struiken en in de duinen. De teek kan zich vastbijten in de huid van de mens. Kinderen lopen extra risico op een tekenbeet.

Controleer na wandelen in een natuurgebied de huid van uw kind. Verwijder de teek zo snel mogelijk. Als u een teek binnen 24 uur verwijdert, heeft het kind weinig risico op de tekenbeetziekte. Let gedurende 3 maanden na de beet op het ontstaan van een ronde, rode kring rondom de plaats van de tekenbeet. Ontstaat dit, of krijgt het kind andere klachten? Neem dan contact op met de arts. Als u de teek pas na 24 uur verwijdert, neem dan altijd contact op met de arts.

Verwijder de teek met duim en wijsvinger of een pincet rechtstandig met een licht draaiende beweging zo dicht mogelijk bij de huid. Zorg dat u de teek met kop en al verwijderd. In de apotheek is een speciale tekenpincet verkrijgbaar.

Ontsmet de teek of de huid van tevoren niet met alcohol of jodium. De kans bestaat dat de teek dan juist besmettelijk speeksel overdraagt. Na het verwijderen is het wel goed om de huid te ontsmetten. Noteer wanneer u de teek heeft verwijderd en waar de beet heeft gezeten. Dit kan van belang zijn als uw kind later toch last mocht krijgen van de beet.

Een besmetting met de ziekte van Lyme merk u meestal aan een ronde, zich uitbreidende, rode ring rond de plaats van de tekenbeet. De arts zal uw kind dan een antibioticumkuur voorschrijven. Als de ziekte niet op tijd is behandeld, kan de infectie zich uitbreiden naar de gewrichten en het zenuwstelsel. Ook dan is een antibioticumkuur nodig om de ziekte tot staan te brengen.

Lees meer over lymeziekte

Malaria

Malaria is een infectie met een parasiet. De parasiet wordt door de steek van een mug overgebracht. De mug leeft alleen in bepaalde omstandigheden (vochtig en warm). Als u en uw kind in de tropen verblijft, moet u rekening houden met malaria.

Ondanks maatregelen, zoals antimalariamiddelen en klamboes, blijkt toch een enkele keer een infectie op te treden.

Verschijnselen
Malaria merkt u aan typische koortspieken bij uw kind met daartussen perioden zonder koorts. Als uw kind echter medicijnen gebruikt om malaria te voorkomen, kan de koorts worden onderdrukt en heeft uw kind soms alleen griepachtige verschijnselen. Raadpleeg dan zo snel mogelijk een arts, ook als uw kind al weken of maanden thuis is na de reis naar de tropen.

Behandeling
De arts schrijft een middel voor om de parasiet te bestrijden, zoals doxycycline. Ook als u en uw kind naar een gebied reizen waar veel resistente malariaparasieten voorkomen, kan de arts u adviseren uw kind doxycycline te laten gebruiken uit voorzorg, om malaria te voorkomen.

Lees meer over malaria

Ervaring bij kinderen

Doxycycline wordt alleen voorgeschreven aan volwassenen en kinderen ouder dan 8 jaar, omdat het vooral bij jongere kinderen botten en onvolgroeide tanden en kiezen kan aantasten.

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat doxycyline wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 8 jaar met infecties door bacteriën, zoals ziekte van Lyme;
 • kinderen vanaf 8 jaar met malaria;
 • kinderen vanaf 12 jaar ter voorkoming van malaria.

Doxycyline is bij deze aandoeningen en leeftijden officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant doxycyline bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij deze kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar doxycyline bij:

 • kinderen vanaf 8 jaar met infecties bij cystische fibrose.

Deze aandoening staat niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt doxycyline te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts doxycyline ook voor bij kinderen met deze aandoening en deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

 • Infecties met bacteriën: doxycycline remt de groei van vele soorten bacteriën. Het remt de bacteriegroei voor ongeveer 24 uur.
 • Malaria: doxycycline doodt malariaparasieten.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Na een paar dagen gebruik merkt uw kind dat de klachten die met de infectie gepaard gaan, afnemen.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Gewone tabletten: laat uw kind de tabletten in hun geheel doorslikken met ten minste een half glas water, terwijl het kind staat of zit. Dan blijft het medicijn niet in de slokdarm hangen en voorkomt u irritatie van de slokdarm.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen
 • Capsules met vertraagde afgifte (MGA): laat uw kind de capsules in hun geheel doorslikken met ten minste een half glas water, terwijl het kind staat of zit. Dan blijft het medicijn niet in de slokdarm hangen en voorkomt u irritatie van de slokdarm. Neem het NIET in met melk of melkproducten. Het wordt minder werkzaam door kalk.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
 • Oplostabletten ('dispers'): laat de tablet in een glas water onder goed roeren uiteenvallen. Na het leegdrinken van het glas doet u nogmaals water in het glas zodat uw kind ook de achtergebleven resten kan innemen.
 • Injecties: worden meestal klaargemaakt en toegediend door een verpleegkundige of arts.

Wanneer?

Laat uw kind dit medicijn innemen bij of net na het eten. Het kind heeft dan minder kans op maagklachten.

Hoe lang?

Hoe lang uw kind doxycycline moet gebruiken, hangt af van het soort infectie.

Doxycycline gebruikt uw kind vaak als een kuur. Een kuur duurt meestal 7 tot 10 dagen. De arts bepaalt de duur van de kuur aan de hand van het soort infectie.

Bij de ziekte van Lyme duurt de behandeling meestal langer.

Bij het voorkomen van malaria moet uw kind 1 tot 2 dagen voor vertrek naar een malaria gebied de eerste dosis innemen. Laat uw kind dit medicijn tijdens het verblijf en tot 4 weken na vertrek uit het malaria gebied innemen.

De eerste kuurdag begint uw kind meestal met een dubbele dosis, zodat er snel een hoge concentratie doxycycline in het bloed aanwezig is. Houd er rekening mee dat het kind de kuur niet mag onderbreken en helemaal moet afmaken. Ook al heeft het kind al vóór afloop van de kuur geen last meer: dit betekent nog niet dat alle bacteriën zijn verdwenen.

Als het medicijn na 6 tot 8 weken geen effect heeft, is het waarschijnlijk niet zinvol ermee door te gaan. Neem dan contact op met de arts.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over doxycycline bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Doxycycline wordt opgenomen in groeiende botten, tanden en kiezen. Dit kan voor kinderen in de groei schadelijke gevolgen hebben (verkleuring van gebit, groeiremming). Kinderen tot 8 jaar mogen het daarom niet gebruiken, maar ook bij kinderen tot 13 jaar kan het nog schade aan het gebit geven. De arts weegt dit risico af tegen het nut van dit medicijn.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Doxycycline is voor kinderen te verkrijgen in:

 • gewone tabletten;
 • capsules met vertraagde afgifte (mga);
 • oplostabletten ('dispers');
 • injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij doxycycline bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 03-05-2017

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker

Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.