ActueelVergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2022

Vergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2022

ActueelVergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2022

Vergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2022

  22 oktober 2021

  De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2022 niet meer vergoeden en welke alleen onder bepaalde aanvullende voorwaarden.

  • Apotheekbereidingen zijn medicijnen die de apotheek speciaal voor een patiënt maakt of laat maken en die soms nodig zijn wanneer een standaardmedicijn niet voldoet. Voor bereidingen gelden aparte regels voor vergoeding door de zorgverzekering, bijvoorbeeld dat deze bewezen werkzaam en effectief zijn. Sinds 2016 besluiten alle zorgverzekeraars gezamenlijk welke bereidingen zij vergoeden. Om tot hun beslissing te komen, krijgen de verzekeraars informatie van apothekers, artsen en patiëntenorganisaties. Uiteindelijk is het echter aan de zorgverzekeraars om te besluiten of zij een bereiding vergoeden of niet.
    

   • Voor de vergoeding van bereidingen zijn er verschillende opties: 

    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding. 
    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding alleen onder bepaalde aanvullende voorwaarden.
    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding in principe niet. De arts kan eventueel nog wel een speciaal machtigingsformulier invullen. Op dit formulier geeft hij aan waarom u juist dit medicijn moet gebruiken. De zorgverzekeraar beoordeelt deze informatie en kan in uitzonderingsgevallen besluiten dat u de bereiding toch krijgt vergoed. 
    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding niet. 
      
    • Per januari 2022 wijzigt de vergoeding van enkele apotheekbereidingen ten opzichte van 2021. De volgende producten worden vanaf 2022 niet meer vergoed:  

     • Heparine infusievloeistof in een wegwerpspuit 100 IE/ml (5 ml en 10 ml), 200 IE/ml (5 ml), 500 IE/ml (50 ml) en 520,8 IE/ml (48 ml)
     • Misoprostol capsule 25 μg en capsule vaginaal 25 μg 

     De volgende producten worden vanaf 2022 alleen onder bepaalde aanvullende voorwaarden vergoed:

     • Dexamfetamine tablet 2,5 mg
      • Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met ADHD (aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit), wanneer de respons op een eerdere behandeling met methylfenidaat klinisch ontoereikend bleek.
     • Methylprednisolon capsule 100 mg
      • Voorwaarde: uitsluitend op voorschrift neuroloog.
     • Omeprazol suspensie oraal 2 mg/ml
      • Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde die blijkens het voorschrift langer dan zes maanden aaneengesloten op het geneesmiddel is aangewezen en voor wie het geneesmiddel is voorgeschreven ter behandeling van een chronische aandoening, tenzij het betreft een voor de verzekerde nieuwe medicatie.
     • Quetiapine capsule 3,125 mg en 6,25 mg en tablet 6,25 mg en 12,5 mg
      • Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde met een psychiatrische indicatie en niet akkoord als dit middel wordt toegepast als slaapmedicatie.
     • Tioguanine capsule 5 mg, 10 mg, 15 mg, 16 mg, 18 mg, 20 mg, 21 mg en 28 mg
      • Voorwaarde: uitsluitend voor een verzekerde van 18 jaar of ouder die dit middel gebruikt als onderhoudsbehandeling voor een inflammatoire darmziekte (ziekte van Crohn of ulceratieve colitis), en die onvoldoende reageert of intolerant is voor standaard tiopurine behandeling (azathioprine of mercaptopurine), en dit middel niet gebruikt in combinatie met een TNF-alfaremmer of met vedolizumab.
    Informatie wordt bijgewerkt: