ActueelVergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2023

Vergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2023

ActueelVergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2023

Vergoeding speciaal voor u gemaakte medicijnen in 2023

  02 maart 2023

  De zorgverzekeraars hebben bekendgemaakt welke apotheekbereidingen zij vanaf 1 januari 2023 niet meer vergoeden en welke alleen onder bepaalde aanvullende voorwaarden.

  • Apotheekbereidingen zijn medicijnen die de apotheek speciaal voor een patiënt maakt of laat maken en die soms nodig zijn wanneer een standaardmedicijn niet voldoet. Voor bereidingen gelden aparte regels voor vergoeding door de zorgverzekering, bijvoorbeeld dat deze bewezen werkzaam en effectief zijn. Sinds 2016 besluiten alle zorgverzekeraars gezamenlijk welke bereidingen zij vergoeden. Om tot hun beslissing te komen, krijgen de verzekeraars informatie van apothekers, artsen en patiëntenorganisaties. Uiteindelijk is het echter aan de zorgverzekeraars om te besluiten of zij een bereiding vergoeden of niet.

   • Voor de vergoeding van bereidingen zijn er verschillende opties: 

    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding. 
    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding alleen onder bepaalde aanvullende voorwaarden.
    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding in principe niet. De arts kan eventueel nog wel een speciaal machtigingsformulier invullen. Op dit formulier geeft hij aan waarom u juist dit medicijn moet gebruiken. De zorgverzekeraar beoordeelt deze informatie en kan in uitzonderingsgevallen besluiten dat u de bereiding toch krijgt vergoed. 
    • Zorgverzekeraars vergoeden de bereiding niet. 
    • Per januari 2023 wijzigt de vergoeding van enkele apotheekbereidingen ten opzichte van 2022.

     De volgende producten worden vanaf 2023 niet meer vergoed:

     • Alimemazine drank 5 mg/ml
     • Azijnzuur oplossing 3% en 5% (voor vaginaal gebruik)
     • Clindamycinehydrochloride oplossing 1% FNA MR
     • Butyraat natrium

     De volgende producten worden vanaf 2023 alléén onder de volgende voorwaarden vergoed:

     • Kaliumcitraat capsule 500 mg
      • Voorwaarde: patiënt is bekend met niersteenlijden of renale tubulaire acidose.
     • Kaliumcitraat drank 144 mg/ml en Kaliumcitraat/citroenzuur drank 0,33 mmol/ml
      • Voorwaarde: patiënt is bekend met niersteenlijden of renale tubulaire acidose.
      • Aanvullende voorwaarde: patiënt heeft slikproblemen of is jonger dan 12 jaar.
     • Magnesiumcitraat capsule 376 mg (2,5 mmol magnesium)
      • Voorwaarde: het eerste recept komt van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog.
     • Magnesiumgluconaat drank 41,5 mg/ml (0,1 mmol magnesium/ml) en 45 mg/ml (0,1 mmol magn/ml)
      • Voorwaarde: het eerste recept komt van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie of hypomagnesiëmie door chemotherapie of short bowel syndroom.
      • Aanvullende voorwaarde: patiënt heeft slikproblemen of is jonger dan 12 jaar.
     • Magnesiumgluconaat tablet 500 mg
      • Voorwaarde: het eerste recept komt van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie of hypomagnesiëmie door chemotherapie of short bowel syndroom.
     • Magnesiumlactaat tablet 350 mg
      • Voorwaarde: het eerste recept komt van een internist/MDL-arts of (kinder)nefroloog en de patiënt bekend is met renale hypomagnesiëmie of hypomagnesiëmie door chemotherapie of short bowel syndroom.
     • Zinksulfaat capsule 200 mg
      • Voorwaarde: patiënt is bekend met het syndroom van Danbolt of ziekte van Wilson.
     • Zinksulfaat drank 10 mg/ml
      • Voorwaarde: patiënt is jonger dan 7 jaar.

     Tot slot: de Minister van VWS heeft besloten om vitamine D-preparaten per 1 januari 2023 uit het pakket te halen. Vanaf die datum zullen apotheekbereidingen met vitamine D ook niet meer mogen worden vergoed. 

    Informatie wordt bijgewerkt: