Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen bekend

Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen bekend

Trefwoord
naar actueel

Vergoedingslijst doorgeleverde apotheekbereidingen bekend

vergroot
terug naar boven

Bron: ZN/KNMP, 13 november 2015

De zorgverzekeraars hebben een landelijke vergoedingslijst van apotheekbereidingen vastgesteld die op 1 januari van kracht wordt. Alle zorgverzekeraars gaan die hanteren. Daarmee komt er een einde aan de onduidelijkheid voor verzekerden.

Dat is de uitkomst van het overleg dat patiëntenorganisaties, zorgverzekeraars, apothekers en artsenorganisaties de afgelopen maanden voerden. Het gaat om eigen en doorgeleverde apotheekbereidingen (niet-geregistreerde geneesmiddelen die in de ene apotheek worden gemaakt voor een patiënt van een andere apotheek). Apotheekbereidingen zijn medicijnen-op-maat, die soms nodig zijn wanneer een standaardmiddel niet voldoet.

Als een middel niet standaard wordt vergoed, kan de zorgverzekeraar in uitzonderingsgevallen op basis van een gemotiveerde aanvraag van de behandelaar via een machtigingsprocedure toch besluiten tot vergoeding over te gaan. Zorgverzekeraars zullen hun verzekerden verder informeren over de maatregel.

Dit jaar kan de vergoeding per zorgverzekeraar nog verschillen, omdat sommige zorgverzekeraars een overgangsregeling hanteren. Bovendien is soms de vergoedingsstatus tussentijds gewijzigd. Daardoor is het mogelijk dat sommige patiënten – achteraf ten onrechte – hun geneesmiddel zelf hebben betaald. Die mensen kunnen zich wenden tot de klantenservice van hun zorgverzekeraar met een verzoek om restitutie.

Bekijk de landelijke vergoedingslijst met de veranderingen in vergoedingsstatus per 1 januari 2016

Bekijk de vergoedingen die gelden voor patiënten vanaf 1 januari 2016

(Toelichting bij patiëntenlijst: Rood = niet vergoed/Oranje = vergoed als er een machtiging is/Geel = vergoed als er aan de voorwaarde is voldaan/Groen = vergoed)

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!