ADHD bij kinderen

ADHD bij kinderen

naar klachten & ziektes

ADHD bij kinderen

Wat is adhd bij kinderen?

In het Nederlands betekent ADHD: Aandachtsdeficiëntie-/hyperactiviteitsstoornis (in het Engels: Attention Deficit / Hyperactivity Disorder).

Dit zijn de belangrijkste kenmerken van ADHD:

 • Kinderen zijn erg druk (hyperactief), snel afgeleid en/of ze doen dingen zonder na te denken (impulsief).
 • Het gedrag past niet bij de leeftijd en ontwikkeling.
 • Door het gedrag zijn er problemen op meerdere plaatsen, zoals thuis, op school, op clubjes en/of in het omgaan met andere kinderen.
 • De problemen duren langer dan een half jaar.
 • Het gedrag en de problemen zijn er voordat een kind 12 jaar is.

Bij jongens wordt ADHD vaker vastgesteld dan bij meisjes. Of ADHD ook echt meer voorkomt bij jongens, is niet duidelijk.

We denken dat ADHD komt door een verstoring in de ontwikkeling van de hersenen. De aanleg voor die verstoring is vaak erfelijk en zit in de familie.

Andere omstandigheden die bij de verstoring een rol kunnen spelen zijn bijvoorbeeld:

 • een laag geboortegewicht
 • problemen tijdens de geboorte
 • nare ervaringen op jonge leeftijd
 • problemen in het gezin
 • bepaalde voedingsmiddelen en kunstmatige kleurstoffen

Bij veel van deze factoren is nog niet duidelijk hoeveel en op welke manier ze precies met ADHD te maken hebben.

  Kijk voor meer informatie over ADHD bij kinderen op www.thuisarts.nl

  Hoe herken ik adhd bij kinderen?

  Kenmerken van ADHD zijn onoplettend, erg druk (hyperactief) en impulsief zijn (niet denken maar doen). Dit gedrag zorgt voor problemen, bijvoorbeeld een gespannen sfeer in het gezin, op school gaat het niet goed en een kind heeft weinig vriendjes. Bij ADHD zijn er problemen op meerdere plaatsen: thuis, op school, in clubjes en in het omgaan met andere kinderen.

  Wat betekent onoplettend?

  • vaak niet genoeg aandacht geven aan iets en zo makkelijk fouten maken, bijvoorbeeld bij het werk op school
  • vaak moeite om de aandacht bij een spel of taak te houden
  • het lijkt alsof een kind vaak niet luistert
  • vaak niet doen wat anderen vragen
  • het lukt vaak niet om iets af te maken
  • vaak moeite met het bedenken en uitvoeren van een opdracht, bijvoorbeeld de eigen kamer opruimen
  • vaak iets kwijt zijn
  • snel afgeleid zijn
  • vaak iets vergeten

  Wat betekent hyperactief en impulsief?

  • vaak onrustig bewegen met handen en voeten, en bijvoorbeeld veel draaien op de stoel
  • niet kunnen blijven zitten
  • rondrennen en overal opklimmen als dit niet de bedoeling is
  • steeds bezig blijven, geen rust nemen (doordraven)
  • bij oudere kinderen: een gevoel van onrust, moeilijk kunnen ontspannen
  • moeilijk rustig kunnen spelen
  • erg veel praten
  • vaak al antwoord geven voordat iemand klaar is met de vraag
  • vaak moeite om op de beurt te wachten
  • anderen vaak storen
  Kijk voor meer informatie over ADHD bij kinderen op www.thuisarts.nl

  Kan ik er zelf iets tegen doen?

  • Maak de regels en de planning van de dag zo duidelijk mogelijk voor uw kind.
  • Zorg dat u altijd dezelfde regels heeft voor uw kind.
  • Vertel elke ochtend aan uw kind wat u gaat doen en wat uw kind gaat doen. Gebruik hierbij plaatjes, een schrift of schrijfbord.
  • Laat uw kind op vaste tijden naar bed gaan en opstaan, op een vaste tijd eten, aan tafel.
  • Zeg dingen op een duidelijke manier: gebruik korte, duidelijke zinnen en woorden.
  • Zorg dat alle spullen een vaste plaats hebben.
  • Beloon goed gedrag direct. Doe dit meerdere keren op een dag. Belonen werkt beter dan straffen. Belonen kan met een compliment, een knuffel of door iets te geven wat uw kind leuk vindt: een sticker, een verhaal voorlezen, een spelletje doen of even televisie kijken.
  • Bespreek met uw kind wat niet mag en wat er gebeurt als uw kind het toch doet. Doet uw kind iets wat niet mag? Zeg dan meteen wat het gevolg is.
  • Praat met uw kind over hoe u omgaat met het gedrag van uw kind. Maak afspraken en zet ze op papier. Maar maak er niet te veel tegelijk, begin met de belangrijkste.
  • Ga op een positieve manier met elkaar om. Kinderen vinden het fijn om te horen wat ze goed doen en om aangemoedigd te worden. Dat geeft uw kind zelfvertrouwen.
  • Soms kan het lijken alsof uw kind expres iets doet wat niet mag of expres niet luistert. Het is belangrijk om te beseffen dat uw kind het waarschijnlijk niet expres doet. Dus zeg niet dat uw kind het expres doet. Ga ervan uit dat de ADHD zorgt voor het moeilijke gedrag. Als u uw kind beschuldigt van iets dat uw kind niet met opzet heeft gedaan, zal uw kind boos en teleurgesteld reageren, want uw kind doet zijn best om iets wel goed te doen. Boos gedrag kan weer voor negatieve reacties bij u zorgen. En dat lokt weer boosheid en teleurstelling uit bij het kind, enzovoort.
  • Als uw kind iets moeilijk vindt (bijvoorbeeld rekenen), zal het lastiger zijn om de aandacht erbij te houden. Ook bij opdrachten die juist te makkelijk zijn, kan uw kind sneller afgeleid zijn. Het is belangrijk om hier rekening mee te houden.
  • Laat uw kind veel bewegen: laat uw kind klusjes doen waarbij het kan bewegen, zoek een sport of activiteit met veel beweging.
  • Niet alles gaat meteen goed. Houd daar rekening mee. Kinderen met ADHD hebben vaker uitleg en meer herhaling nodig dan anderen.
  • Kijk naar de dingen die goed gaan bij uw kind en bij u zelf.
  • Zorg dat u en uw partner het eens zijn over de regels en hoe u uw kind behandelt. Bespreek met uw partner of u dezelfde regels heeft voor uw kind.

  Kijk verder op opvoeden.nl voor tips over:

  Kijk voor meer informatie over ADHD bij kinderen op www.thuisarts.nl

  In welke gevallen kan ik beter naar de huisarts gaan?

  Neem contact op met uw huisarts in deze situaties:

  • U merkt dat uw kind met ADHD andere psychische klachten heeft, zoals:
   • vaak bang zijn
   • somber zijn
   • vaak erg boos worden
   • agressief reageren
  • Uw kind gebruikt medicijnen bij ADHD en heeft last van:

   • slecht slapen
   • vaak geen zin in eten
   • somber zijn
   • hoofdpijn
   • buikpijn
   • zenuwachtig zijn
  • U kunt het niet goed meer aan thuis.
  • U maakt zich zorgen over uw kind of uw gezin.
  Kijk voor meer informatie over ADHD bij kinderen op www.thuisarts.nl

  Wat kan de apotheker voor mij doen?

  Algemeen

  Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

  • Receptcontrole

  De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

  • Overzicht van uw medicijnen

  Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

  • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

  Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

  • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

  Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

  • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

  De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

  • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

  Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

  • Medicatiebeoordeling

  Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

  • Zelfzorg

  Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

  • Bezorgservice

  Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

  Welke medicijnen worden gebruikt bij adhd bij kinderen?

  De medicijnen die bij ADHD worden gebruikt, zijn slechts hulpmiddelen; de aandachtsstoornis verdwijnt er niet door. Wel zullen de verschijnselen minder extreem zijn, waardoor bijvoorbeeld gedragstherapie meer effect heeft.

  Stimulerende middelen
  Hoe stimulerende middelen precies werken bij ADHD, is niet bekend. Men zou van een stimulerend middel niet verwachten dat het een positief effect heeft op mensen die overactief zijn. Toch blijkt dat twee op de drie kinderen met ADHD er rustiger door worden en zich beter kunnen concentreren. Voorbeelden zijn methylfenidaat en dexamfetamine.

  Atomoxetine
  Hoe atomoxetine werkt bij ADHD is niet precies bekend. Het versterkt de werking van een stof in de hersenen, noradrenaline, dat waarschijnlijk een rol speelt bij het kunnen vasthouden van de aandacht en concentratie.

  Clonidine
  Hoe clonidine werkt bij ADHD is niet precies bekend.

  Nortriptyline
  Hoe nortriptyline werkt bij ADHD, is niet precies bekend. Nortriptyline regelt in de hersenen de hoeveelheid natuurlijk voorkomende stoffen die een rol spelen bij stemmingen en emoties.

  Laatst bijgewerkt KNMP: 05-10-2015
  Laatst bijgewerkt NHG: 03-11-2014

  Disclaimer

  De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De onderdelen over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt en over wat de apotheker voor u kan doen, zijn geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  Thuisarts.nl

  De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wilt u meer lezen over deze of andere aandoeningen? Ga dan naar www.thuisarts.nl

  Naar thuisarts.nl

  Vraag het de webapotheker

  Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

  Vraag het de webapotheker

  Apotheek.nl gebruikt cookies om het surfgedrag op de website te analyseren.