Klachten & ZiektesBedplassen

Bedplassen

Klachten & ZiektesBedplassen

Bedplassen

Wat is bedplassen?Kan ik er zelf iets tegen doen?Wat kan de apotheker voor mij doen?Welke medicijnen worden gebruikt bij bedplassen?
 • Een kind is zindelijk als het ook 's nachts de plas op kan houden. Meestal ontwikkelt zindelijkheid zich tussen het tweede en vijfde levensjaar:

  • Kinderen worden zich bewust van de aandrang om te plassen.

  • Zij leren de bekkenbodemspieren beheersen, wat nodig is om de plas op te houden.

  We spreken van bedplassen als een kind van vijf jaar of ouder 's nachts de plas niet kan ophouden.

  Kinderen die in bed plassen, merken 's nachts niet dat ze moeten plassen. Ze hebben dit nog niet geleerd. Bedplassen komt niet doordat het kind te veel drinkt of te diep slaapt. Het gebeurt ook niet met opzet.

  Kijk voor meer informatie over bedplassen op www.thuisarts.nl
  • Als uw kind na zijn/haar vijfde jaar nog in bed plast, kunnen de volgende adviezen helpen:

   • Laat uw kind altijd even plassen voordat het naar bed gaat. Als het niet lukt, is dat niet erg. Het gaat erom dat uw kind de kans krijgt om even rustig op het toilet te ontspannen.
   • Leg op een rustig moment nog eens uit dat het de bedoeling is dat het bed droog blijft.
   • Als uw kind in bed heeft geplast, zegt u dat dit jammer is. Straffen heeft geen zin, maar zeg ook niet dat het niet erg is.
   • Prijs uw kind als het 's nachts droog is gebleven.
   • Geef uw kind aandacht, los van het bedplassen. Lees bijvoorbeeld iedere avond een verhaaltje voor.
   • Als uw kind enkele nachten een droge luier heeft, kunt u het zonder luier laten slapen. Dan merkt uw kind sneller wanneer het plast. Leg een plastic zeil onder het laken om de matras te beschermen.
   • Laat uw kind zelf de verantwoordelijkheid dragen voor de gevolgen van het bedplassen. Laat het bijvoorbeeld zelf het bed verschonen (of daarbij meehelpen) zodra het daartoe in staat is.
   • Uw kind mag gerust drinken als het dat wil. Drinken heeft geen invloed op het bedplassen.
   Kijk voor meer informatie over bedplassen op www.thuisarts.nl
     • Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

      • Receptcontrole

      De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

      • Overzicht van uw medicijnen

      Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

      • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

      Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

      • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

      Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

      • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

      De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

      • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

      Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

      • Medicatiebeoordeling

      Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

      • Zelfzorg

      Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

      • Bezorgservice

      Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

     • Antidepressie middelen van de 'tricyclische` groep
      Het is niet bekend hoe antidepressie middelen van de 'tricyclische` groep werken bij bedplassen. Ze worden alleen voorgeschreven als er tegelijk ook op andere manieren wordt geprobeerd het bedplassen te verminderen. Voorbeelden zijn amitriptyline en imipramine.

      Desmopressine
      Desmopressine vermindert `s nachts de urineproductie wanneer het voor het slapengaan wordt gebruikt. Het effect is meestal na enkele dagen merkbaar.

      Disclaimer

      Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

      Vond u deze informatie nuttig?

      Thuisarts.nl

      De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wilt u meer lezen over deze of andere aandoeningen? Ga dan naar www.thuisarts.nl

      Thuisarts.nl

      Vraag het de webapotheker

      Vraag het de webapotheker

      Vraag het de webapotheker

      Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
      Informatie wordt bijgewerkt: