Oorsuizen

Oorsuizen

Trefwoord
naar klachten & ziektes

Oorsuizen

vergroot
terug naar boven

Wat is oorsuizen?

Bij oorsuizen hoort u steeds een geluid.

Dat geluid komt niet van buiten, maar zit als het ware in één of beide oren of in uw hoofd. Iemand anders kan het geluid dus niet horen. Soms wordt het geluid harder en zachter. Soms is het geluid weg, omdat geluiden uit de omgeving het oorsuizen overstemmen. 

Oorsuizen gaat vaak samen met slechthorendheid.

Tinnitus is een ander woord voor oorsuizen. 

Kijk voor meer informatie over Oorsuizen op www.thuisarts.nl

Hoe herken ik oorsuizen?

Bijna iedereen met oorsuizen hoort een ‘eigen’ geluid, bijvoorbeeld: suizen, rinkelen, fluiten of zoemen. Het geluid kan hard of zacht zijn, en scherp of dof van toon. 

Het kan in één oor te horen zijn of in beide oren. Sommige mensen kunnen precies een plek aanwijzen waar ze het geluid vandaan horen komen. Het geluid kan ook midden in uw hoofd klinken.

Het kan zijn dat het oorsuizen alleen maar opvalt als u stil in bed ligt te luisteren. Het oorsuizen kan ook zo indringend zijn dat het uw hele leven beïnvloedt.

Kijk voor meer informatie over Oorsuizen op www.thuisarts.nl

Kan ik er zelf iets tegen doen?

Er is meestal geen behandeling die oorsuizen geneest. Toch hebben sommige mensen onder bepaalde omstandigheden geen of veel minder last van ‘hun geluid’. Bijvoorbeeld:

 • als ze geconcentreerd bezig zijn met werk of hobby;
 • als ze intensief sporten;
 • als ze ontspannen (yoga). 

Misschien merkt u dat muziek het oorsuizen even doet verdwijnen. Zo kan muziek via oordopjes helpen. Ook geluiden uit de omgeving kunnen het oorsuizen naar de achtergrond dringen, bijvoorbeeld het tikken van de klok, het blazen van de wind, het ruisen van de zee en verkeer in uw omgeving.

Wanneer oorsuizen ontstaat als bijwerking van medicijnen, is het verstandig uw medicijngebruik aan te passen. 

Bij slechthorendheid kan een hoortoestel helpen. Wanneer u geluiden uit de omgeving beter hoort, overstemmen deze het oorsuizen. 

Er bestaan ook apparaatjes voor op het oor tegen oorsuizen. Ze heten tinnitusmaskeerders. Ze maken een aangenaam geluid dat het oorsuizen kan overstemmen. Sommige mensen hebben hier baat bij. Een tinnitusmaskeerder is verkrijgbaar bij een audiologisch centrum. U kunt het apparaat gebruiken in combinatie met een gehoortoestel.

  Kijk voor meer informatie over Oorsuizen op www.thuisarts.nl

  Wat kan de apotheker voor mij doen?

  Algemeen

  Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

  • Receptcontrole

  De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

  • Overzicht van uw medicijnen

  Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

  • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

  Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

  • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

  Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

  • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

  De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

  • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

  Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

  • Medicatiebeoordeling

  Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

  • Zelfzorg

  Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

  • Bezorgservice

  Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

  Welke medicijnen worden gebruikt bij oorsuizen?

  Er staan op deze site nog geen geneesmiddelen beschreven die voor deze aandoening worden gebruikt.

  Laatst bijgewerkt NHG: 02-04-2019

  Disclaimer

  De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). De onderdelen over de medicijnen die bij de aandoening kunnen worden gebruikt en over wat de apotheker voor u kan doen, zijn geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, zijn het NHG en de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

  Thuisarts.nl

  De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wilt u meer lezen over deze of andere aandoeningen? Ga dan naar www.thuisarts.nl

  Naar thuisarts.nl

  Vraag het de webapotheker

  Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

  Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
  Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!