Klachten & ZiektesQ-koorts

Q-koorts

Klachten & ZiektesQ-koorts

Q-koorts

Wat is q-koorts?Hoe herken ik q-koorts?Kan ik er zelf iets tegen doen?Wat kan de apotheker voor mij doen?Welke medicijnen worden gebruikt bij q-koorts?
 • Q-koorts is een ziekte die door dieren op mensen kan worden overdragen. Q-koorts kan niet van mens op mens worden overgedragen. De oorzaak van de ziekte was lang onbekend. Daarom kreeg het de naam ‘Query fever’ (vraagteken koorts). Dat werd later Q-koorts.

  • Q-koorts wordt veroorzaakt door een bacterie. De bacterie heet Coxiella Burnetii.
  • Mensen krijgen de bacterie van een dier dat er mee besmet is. In Nederland zijn het vooral de geiten, soms ook schapen, die de Q-koortsbacterie verspreiden. Vooral wanneer een besmette geit lammetjes krijgt, komen na de bevalling veel Q-koortsbacteriën in de lucht. De lammertijd duurt van februari tot eind mei.
  • De Q-koortsbacterie zit vooral in het vruchtwater en in de moederkoek van het dier, maar kan ook in de mest, de urine en de melk zitten.
  • De Q-koortsbacterie kan in de buitenlucht lang overleven en wordt in de omgeving van boerderijen door de wind verspreid. Als u de lucht met Q-koortsbacteriën inademt, kunt u na 2 tot 6 weken Q-koorts krijgen.
  Kijk voor meer informatie over q-koorts op www.thuisarts.nl
  • Ruim de helft van de mensen die met de Q-koortsbacterie besmet zijn, wordt niet ziek en krijgt geen klachten. De mensen die wel ziek worden krijgen meestal griepverschijnselen:

   • enkele dagen aanhoudende koorts;
   • hoofdpijn en/of een droge hoest;
   • gloeien van de koorts en het dan ineens heel koud hebben (koude rillingen);
   • ’s nachts veel zweten;
   • pijnlijke spieren en gewrichten;
   • een heel ziek gevoel.

   Soms verloopt de ziekte ernstiger. Het hoesten wordt erger, met benauwdheid en pijn op de borst. Dan is er mogelijk een longontsteking. Soms is er buikpijn, met misselijkheid, braken en diarree. Dan kan de lever ontstoken zijn.

   Ongeveer een kwart van de mensen heeft na een jaar nog last van vermoeidheid, spierklachten, gewrichtsklachten en concentratieproblemen. We noemen dat het Q-koortsvermoeidheidssyndroom.

   Een heel klein deel van de besmette mensen kan op den duur ontstekingen krijgen aan hart en bloedvaten. Het zijn vooral de mensen met al bestaande afwijkingen aan hartkleppen en grote bloedvaten. Ze vallen langzaam af, hebben last van vermoeidheid, zijn benauwd, hebben ‘s avonds wat koorts en gaan geleidelijk achteruit.

   Kijk voor meer informatie over q-koorts op www.thuisarts.nl
    • Neem contact op met uw huisarts als u in een besmet gebied bent geweest en 2 tot 6 weken later klachten krijgt zoals koorts met hoofdpijn of hoesten.
    • Hebt u Q-koorts, doe het dan rustig aan en zorg dat u voldoende drinkt.
    • U kunt andere mensen niet besmetten en hoeft daarvoor niet thuis te blijven.
    Kijk voor meer informatie over q-koorts op www.thuisarts.nl
      • Uw apotheker zorgt ervoor dat u uw medicijnen goed en veilig kunt gebruiken. Het maakt niet uit of u een medicijn korte tijd of langdurig nodig heeft.

       • Receptcontrole

       De apotheker controleert elk recept. Bijvoorbeeld: is het juiste medicijn voorgeschreven en meegegeven, is de dosering goed, kan het medicijn samen met andere medicijnen die u gebruikt. Als het nodig is, overlegt uw apotheker met uw huisarts of specialist.

       • Overzicht van uw medicijnen

       Uw apotheker houdt bij welke medicijnen u gebruikt. U kunt in de apotheek altijd om een overzicht van uw medicijnen vragen. Dit kunt u bijvoorbeeld meenemen als u uw specialist bezoekt, in het ziekenhuis wordt opgenomen of naar het buitenland gaat.

       • Delen van informatie over uw medicijnen met andere zorgverleners

       Uw apotheker, huisarts en het ziekenhuis kunnen informatie over uw medicijnen met elkaar delen als dat nodig is voor uw behandeling. Dit mag alleen als U daar toestemming voor geeft.

       • Begeleiding bij nieuwe geneesmiddelen

       Krijgt u een medicijn dat u in de afgelopen 12 maanden niet hebt gebruikt? Dan krijgt u extra uitleg over deze medicijnen.

       • Ondersteuning als u uw medicijnen weleens vergeet in te nemen

       De apotheker heeft daar hulpmiddelen voor. Als uw zorgverzekeraar toestemming geeft, kan uw apotheker uw medicijnen per dag en per tijdstip van inname in aparte zakjes voor u laten verpakken.

       • Persoonlijk gesprek over uw medicijnen

       Heeft u vragen over uw medicijnen, of problemen met het gebruik? Bijvoorbeeld moeite met slikken van medicijnen, openmaken van de verpakking, of last van een vervelende bijwerking? Vraag uw apotheker om een persoonlijk gesprek. Hij kijkt dan samen met u welke mogelijkheden er zijn om uw probleem te verhelpen.

       • Medicatiebeoordeling

       Uw apotheker en huisarts kunnen u uitnodigen voor een gesprek over uw medicijnen. Dit is mogelijk bij patiënten ouder dan 65 jaar die langdurig meer dan 5 medicijnen gebruiken. Samen met u bespreken ze of er verbetering mogelijk is. Als u bijvoorbeeld last hebt van bijwerkingen van een medicijn kan het soms vervangen worden door een ander medicijn.

       • Zelfzorg

       Bij de apotheek kunt u terecht voor advies over medicijnen die u zonder recept (= zelfzorgmedicijnen) kunt kopen, voor verbandmiddelen en cosmetica. De apotheek kan zelfzorgmedicijnen voor u opnemen in uw medicatiedossier. Dan kan de apotheker controleren of u ze veilig samen met uw receptmedicijnen kunt gebruiken.

       • Bezorgservice

       Bent u moeilijk ter been? Informeer bij uw apotheek of zij uw medicijnen bij u thuis kunnen bezorgen.

      • Doxycycline
       Doxycycline is een tetracycline-antibioticum. Dit zijn middelen die de groei van vele soorten bacteriën remmen. Ze remmen de eiwitaanmaak van de bacterie. Een bacterie die geen eiwit kan aanmaken, kan zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Doxycycline kan worden gebruikt bij Q-koorts en bij chronische Q-koorts. Bij chronische Q-koorts wordt het meestal gebruikt in combinatie met hydroxychloroquine of rifampicine.

       Hydroxychloroquine
       Hydroxychloroquine remt ontstekingen. Hoe hydroxychloroquine precies werkt bij Q-koorts is niet bekend. Het wordt gebruikt bij chronische Q-koorts, in combinatie met het antibioticum doxycycline.

       Rifampicine
       Rifampicine is een rifamycine-antibioticum. Het bestrijdt bepaalde soorten bacteriën. Het wordt gebruikt bij chronische Q-koorts, samen met doxycycline.

       Co-trimoxazol
       Trimethoprim doodt veel soorten bacteriën. Co-trimoxazol is de combinatie van trimethoprim met het antibioticum sulfamethoxazol. De combinatie wordt gebruikt bij Q-koorts en bij chronische Q-koorts. Bij chronische Q-koorts wordt het meestal gebruikt in combinatie met doxycycline.

       Chinolon-antibiotica
       Chinolon-antibiotica remmen de groei van vele soorten bacteriën. Ze blokkeren een eiwit dat een belangrijke rol speelt bij de bacteriegroei. Hierdoor kan de bacterie zich niet meer vermenigvuldigen en sterft af. Voorbeelden zijn ciprofloxacine, levofloxazine en moxifloxacine.

       Laatst bijgewerkt KNMP: 08-08-2018

       Laatst bijgewerkt NHG: 29-01-2015

       Disclaimer

       Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

       Vond u deze informatie nuttig?

       Thuisarts.nl

       De informatie over bovenstaande aandoening is geschreven door het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG). Wilt u meer lezen over deze of andere aandoeningen? Ga dan naar www.thuisarts.nl

       Thuisarts.nl

       Vraag het de webapotheker

       Vraag het de webapotheker

       Vraag het de webapotheker

       Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
       Informatie wordt bijgewerkt: