Medicijnenamiodaron bij kinderen

amiodaron bij kinderen

Waar is dit medicijn voor?Ervaring bij kinderenHoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?BijwerkingenHoe is dit medicijn verkrijgbaar?Meer informatie
 • Amiodaron maakt de hartslag regelmatig.

  Artsen schrijven amiodaron in sommige situaties voor bij kinderen met ernstige hartritmestoornissen.

  • Het hart is een holle spier die regelmatig hoort samen te trekken om het bloed door het lichaam te stuwen. Vanuit een punt op de hartwand, het prikkelcentrum, vertrekken zenuwen die de hartspier aansturen. De ruimtes waar het bloed het hart binnenstroomt, de boezems, trekken eerst samen, en daarna de ruimtes, waar het bloed het hart verlaat, de kamers. Doordat het hart samentrekt, pompt het met elke hartslag het bloed via de slagaders door het lichaam. Als de zenuwen het hart te onregelmatig aansturen, spreken we van hartritmestoornissen.

   Verschijnselen
   Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het uw kind in de dagelijkse activiteiten, school of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

   Het kind hoeft een afwijkende hartslag niet zelf op te merken. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. Het kind kan zich gejaagd voelen, of angstig. Ook kan het kind dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis continu aanwezig.

   Oorzaken
   Het prikkelcentrum kan te traag of te snel werken. Ook kunnen de banen van de zenuwen verstoord zijn bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven door een hartinfarct. Een andere oorzaak is wanneer de boezems heel snel samentrekken ('atriumfibrilleren') waardoor de samentrekking van de kamers onvoorspelbaar en onregelmatig wordt, soms veel te snel of juist erg langzaam.

   Behandeling
   Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van het hart kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

   Artsen schrijven amiodaron voor bij snelle samentrekking van de boezems ('atriumfibrilleren') of van de kamers. Het wordt bij kinderen gegeven bij ernstige hartritmestoornissen, die niet op andere medicijnen reageren. Bij sommige hartritmestoornissen van ongeboren baby's wordt het wel aan de moeder voorgeschreven.

  • Amiodaron is niet geregistreerd bij kinderen. Dit betekent dat de fabrikant amiodaron niet heeft onderzocht bij kinderen. Het gebruik bij kinderen staat daarom niet in de bijsluiter. Maar er is wel ander onderzoek gedaan naar amiodaron bij kinderen. Uit dit onderzoek blijkt dat het bij kinderen vanaf 1 maand werkt en veilig is. Daarom schrijft de arts amiodaron ook voor bij kinderen vanaf 1 maand. Dit wordt off-label-gebruik genoemd. Het mag alleen voorgeschreven worden door een specialist. Deze zal ook bepaalde lichaamsfuncties van uw kind goed controleren, zoals de leverfunctie, de schildklierfunctie en de hartfunctie.

   • Amiodaron vertraagt de prikkelgeleiding door de zenuwen en vermindert de prikkelbaarheid van de hartspier. Hierdoor vertraagt de hartslag en wordt de hartslag weer regelmatig.

    • De werking van de amiodaron tabletten begint ongeveer 1 week na inname. De werking van het infuus begint ongeveer 15 minuten na toediening.

     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Hoe?

      Laat uw kind geen grapefruitsap drinken. Grapefruitsap versterk de werking van amiodaron, waardoor bijwerkingen kunnen ontstaan. Mocht uw kind stoppen met amiodaron, dan kan hij vanaf een dag daarna weer grapefruitsap drinken. Een glas grapefruitsap (vers geperst of uit een pak) bevat het sap van meerdere grapefruits. Ook bij het eten van grapefruits kunnen bijwerkingen ontstaan.

      Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

      • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
       • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
       • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
       • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
      • Infuus: deze wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

      Wanneer?

      Laat uw kind de tabletten innemen tijdens of vlak na het eten. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet uw kind minder snel een dosis.

      Hoe lang?

      Bij bepaalde stoornissen in het hartritme moet amiodaron levenslang worden gebruikt. Overleg hierover met de arts.

      • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen . Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over amiodaron bij volwassenen.

       Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze kunnen voorkomen, zijn:

       • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken en smaakverandering en zeer zelden droge mond en verstopping. Door innemen met wat voedsel heeft uw kind hier minder last van.
       • Gevoeligheid van de huid, vooral voor UV-licht (zon, zonnebank, UV-lamp). Blootstelling aan zonlicht, zelfs voor korte perioden, kan huiduitslag, jeuk en roodheid geven. Dit kan 3 dagen tot soms zelfs een week aanhouden. Een zonnebrandcrème met hoge beschermingsfactor beschermt hier slechts gedeeltelijk tegen. Zorg daarom dat uw kind uit direct zonlicht blijft, met name tussen 10.00 en 15.00 uur en laat hem beschermende kleding dragen, waaronder hoed en zonnebril.
       • Oogafwijkingen, met in uitzonderingsgevallen het zien van lichte kringen (halo's) rond lampen.
       • Longontsteking of ernstige bronchitis, soms met blijvende beschadigingen in het longweefsel. Bij kortademigheid, ernstig hoesten of andere ademhalingsproblemen moet u de arts waarschuwen.
       • Leverbeschadiging. In het begin van de behandeling kan plotseling een verminderde leverwerking ontstaan. Ook na langdurig gebruik kan een leverbeschadiging ontstaan. De arts zal daarom regelmatig de leverfunctie van uw kind controleren. Uw kind kan leverbeschadiging zelf merken, maar dat hoeft niet altijd, aan geelzucht, een gele verkleuring van de huid, het tandvlees en het oogwit. Waarschuw dan onmiddellijk een arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.
       • Schildklierafwijkingen. De schildklier kan te langzaam of juist te snel gaan werken. De arts zal daarom regelmatig de schildklierfunctie van uw kind controleren. Bij een te langzaam werkende schildklier heeft uw kind last van kou, gewichtstoename, moeheid, obstipatie, haaruitval en stijve spieren en gewrichten. Bij een traag werkende schildklier moet uw kind soms tabletten met schildklierhormoon erbij slikken. Bij een te snel werkende schildklier heeft uw kind last van hartkloppingen, afvallen, zweten, een gejaagd gevoel, trillen, spierzwakte, diarree en geïrriteerdheid. Soms moeten tabletten met schildklierhormoon erbij geslikt worden. De schildklierafwijking verdwijnt weer binnen enkele weken na stoppen van amiodaron. Waarschuw de arts als uw kind last heeft van de hierboven beschreven verschijnselen. Kinderen die al schildklierproblemen hebben mogen dit medicijn meestal niet gebruiken.
       • Doof of tintelend gevoel in de armen of benen, spierpijn, onwillekeurige bewegingen van armen, benen en romp. Overleg met de arts als uw kind tijdens gebruik moeite met bewegen krijgt.
       • Trage hartslag. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Waarschuw de arts als uw kind last blijft houden van de klachten.

       Na een infuus kan ook voorkomen

       • Pijn, zwelling, roodheid, verharding, huidverkleuring of ontsteking op plaats van infuus. De verpleegkundige zal het infuus dan direct stoppen. De pijn en ontsteking kunt u verminderen door te koelen met koude kompressen.
       • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Uw kind kan dit merken aan jeuk, huiduitslag, benauwdheid, duizeligheid, zwellingen in het gezicht, lippen, tong, mond en keel. Ook kan er eeen ernstige huidaandoening met blaarvorming op de huid ontstaan. Verder kunnen er nierproblemen of bloedafwijkingen optreden. Als u merkt dat uw kind sneller blauwe plekken krijgt of dat hij minder plast of de urine erg donker wordt, kan dat wijzen op een bloedafwijking of nierprobleem. Als u één van deze uitingen merkt, moet u onmiddellijk een arts raadplegen of naar de Eerste-Hulpdienst gaan. Uw kind mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan het apotheekteam door dat uw kind overgevoelig is voor amiodaron. De apotheek kan er dan op letten dat uw kind dit medicijn niet opnieuw krijgt.
       • Blozen en zweten. Deze bijwerking is tijdelijk.
       • Plotselinge daling van de bloeddruk en een snellere hartslag. Het is niet bekend hoe vaak deze bijwerking voorkomt. Waarschuw de arts als uw kind last blijft houden van de klachten.

       Heeft uw kind last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

       • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
        Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
        Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
        Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
        • Amiodaron is voor kinderen te verkrijgen in:

         • tabletten;
         • infuus.
         • Meer informatie over dit medicijn vindt u bij amiodaron bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

          • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
          • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
          • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

          Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

          Laatst bijgewerkt op 22-01-2016

          Disclaimer

          Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

          Vond u deze informatie nuttig?

          Vind een apotheek

          Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Vraag het de webapotheker

          Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.
          Informatie wordt bijgewerkt: