Medicijnenaprepitant

aprepitant

Medicijnenaprepitant

aprepitant

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?

Informatie in het Oekraïens over aprepitant; нформація українською мовою про апрепітант

  • Aprepitant vermindert braakneigingen.
  • Bij ernstige misselijkheid en braken, bijvoorbeeld bij de behandeling van kanker. Ook bij jeuk door kanker.
  • Aprepitant werkt binnen 1 tot 3 uur. Het effect houdt een dag aan.
  • Capsule: neem in met een half glas water.
  • Drank (suspensie) voor kinderen: u krijgt de afgepaste hoeveelheid in een kant-en-klaar doseerspuitje dat u in de mond van uw kind leeg kunt drukken.
  • Chemotherapie: neem de eerste dosis uiterlijk 1 uur voor u begint met de chemokuur. Neem de volgende dosis de ochtenden hierna (1 dosis per keer). U gebruikt dit medicijn 3 dagen.
  • U kunt last krijgen van hoofdpijn, vermoeidheid, verstopping, weinig eetlust en de hik. Raadpleeg uw arts, als u hier veel last van heeft.
  • Veel wisselwerkingen met andere medicijnen, zoals de anticonceptiepil. Laat uw apotheker controleren of u aprepitant veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.
  • Aprepitant werkt tegen ernstige misselijkheid en braken door chemotherapie.

   Artsen schrijven het voor bij misselijkheid en braken. Verder wordt het soms gebruikt bij jeuk.

   • Oorzaak
    Misselijkheid en braken ontstaan doordat het braakcentrum in de hersenen wordt geprikkeld. De prikkels kunnen vanuit de hersenen afkomstig zijn of van de maag en darmen.

    Bij chemotherapie met medicijnen tegen kanker kunt u last hebben van ernstige misselijkheid en braken. Hoe dit precies ontstaat, is niet duidelijk. Mogelijk komen stoffen vrij die het braakcentrum prikkelen.

    Werking
    Aprepitant blokkeert de prikkeling van het braakcentrum. Hierdoor nemen misselijkheid en braakneigingen af. Bovendien versterkt het de werking van andere sterk werkzame medicijnen tegen de misselijkheid zoals dexamethason met ondansetron of granisetron.

    Behandeling
    Artsen schrijven aprepitant voor als matige tot ernstige misselijkheid wordt verwacht door chemotherapie.

    Als u aprepitant krijgt voor chemotherapie, dan krijgt ook andere sterk werkende medicijnen tegen misselijkheid, zoals dexamethason met ondansetron of granisetron. U kunt aprepitant ook krijgen als u een infuus heeft gehad met het medicijn tegen misselijkheid fosaprepitant.

    Effect
    Aprepitant werkt binnen 1 tot 3 uur. Het effect houdt 1 dag aan.

     

    • Verschijnselen
     Jeuk is een gevoel op de huid dat u aandrang geeft om te krabben of te wrijven. Soms is de jeuk zo erg, dat men tot bloedens toe krabt.

     Oorzaak
     Jeuk kan vele oorzaken hebben. Zo kan het voorkomen bij bepaalde soorten kanker. De jeuk kan ontstaan door de kanker zelf, maar ook door de behandeling van kanker met bestraling of chemotherapie.

     Behandeling
     Aprepitant kan de jeuk bij kanker minder erg maken. Het wordt soms voorgeschreven door de arts als andere middelen tegen jeuk niet goed werken.

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Hoofdpijn

     • Vermoeidheid

     • Maagdarmklachten, zoals brandend maagzuur, oprispingen en verstopping. Zeer zelden buikpijn, opgezette buik, winderigheid, en een maag- of darmzweer. Zeer zelden misselijkheid en braken, juist door dit medicijn. Het werkt dan minder goed.

     • Verlies van eetlust

     • Hik

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Duizeligheid

     • Slaperigheid of slapeloosheid

     • Gevoel van zwakte en ongemak

     • Droge mond, dorst, veranderde smaak, blaren in de mond en schimmelinfectie van de mond

     • Psychische klachten, zoals verwardheid, angst, nachtmerries of juist een euforisch gevoel

     • Verkoudheidsverschijnselen, zoals keelpijn, niezen, hoesten, kortademigheid en ontstoken ogen. Waarschuw bij koorts uw arts.

       

     • Spierpijn en spierkramp

     • Zenuwafwijkingen, zoals tintelingen, een doof gevoel, moeite met lopen of moeite met spreken

     • Wazig zien

     • Oorsuizen

     • Bloedafwijkingen, zoals bloedarmoede en een tekort aan witte bloedcellen. Als u last krijgt van extreme vermoeidheid, keelpijn, onbegrepen koorts of infecties, waarschuw dan uw arts.

     • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten. Mensen die al last van oedeem hebben, bijvoorbeeld door hartfalen, zijn hier extra gevoelig voor.

     • Pijn op de borst en hartkloppingen, of juist een trage hartslag

     • Vaak en veel plassen of pijn bij het plassen. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts. Bij bloed in de urine moet u uw arts waarschuwen.

     • Zweten, blozen, warmtegevoel of opvliegers.

     • Huiduitslag, acne, wondjes, rode huid en sneller last van zonnebrand

     • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dat aan huiduitslag, galbulten of aan zwelling van het gezicht, mond, lippen en keel. U kunt hierdoor benauwd worden. Waarschuw in deze gevallen uw arts. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstige huidaandoening ontstaan met blaarvorming. De blaren ontstaan met name op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Of u krijgt een ernstige huidaandoening met koorts en zwelling van de lymfeklieren. Ga in dat geval onmiddellijk naar een arts of Eerstehulpdienst.

       

      Als u overgevoelig bent, mag u dit soort medicijnen in de toekomst niet meer gebruiken. Geef door aan uw apotheker dat u overgevoelig bent voor aprepitant. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


     Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

       Hoe?

       • Capsules: de capsule innemen met een half glas water. Als u moeite heeft met slikken, mag u de capsule openmaken en het poeder mengen met een half glas water.
       • Drank (suspensie) voor kinderen: u krijgt de afgepaste hoeveelheid in een kant-en-klaar doseerspuitje dat u in de mond van uw kind leeg kunt drukken.

       Wanneer?

       Chemokuur
       U gebruikt dit medicijn in totaal 3 dagen: neem de eerste dosis uiterlijk 1 uur voor u met de chemokuur begint. De volgende 2 dagen neemt u dit medicijn in de ochtend.

       • U gebruikt dit middel 1 keer per dag 's ochtends: komt u er dezelfde dag achter dat u een capsule vergeten bent? Neem de capsule dan alsnog in. Komt u er pas de volgende dag achter? Sla de vergeten dosis dan over.

        • autorijden?
         Duizeligheid en wazig zien komen zelden voor bij dit medicijn. Heeft u hier last van? Neem dan geen deel aan het verkeer.

         alcohol drinken?
         Heeft u last van uw maag of darmen, zoals brandend maagzuur door aprepitant? Drink dan geen alcohol zolang u aprepitant gebruikt.

         alles eten?
         Bij dit medicijn mag u alles eten.

         • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

          • De anticonceptiepil. Aprepitant vermindert de betrouwbaarheid van de pil. Hierdoor heeft u meer kans dat u toch zwanger wordt. Mogelijk vervangt uw arts aprepitant door een ander medicijn. Of misschien krijgt u een ander anticonceptiemiddel, zoals een spiraaltje of de prikpil. Als dit niet mogelijk is, kunt u condooms gebruiken. Als u stopt met aprepitant is het effect op de hormonen nog 4 weken aanwezig. Gebruik daarom condooms tijdens en tot en met 4 weken na het stoppen van aprepitant.
           Let op: ook de vaginale ring en de anticonceptiepleister worden door aprepitant minder betrouwbaar. Overleg hierover met uw arts.
          • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. De werking van acenocoumarol en fenprocoumon kan afnemen. Meld het aan de trombosedienst als u aprepitant gaat gebruiken. Ook als de dosering van aprepitant wijzigt of als u stopt met aprepitant, moet u de trombosedienst hierover inlichten.

          De volgende medicijnen zorgen ervoor dat aprepitant minder goed werkt. Overleg hierover met uw arts. Als u stopt met het medicijn duurt het een paar weken totdat dit effect op aprepitant weg is.

          • Hypericum (sint-janskruid), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten.
          • De medicijnen tegen tuberculose rifampicine en rifabutine.
          • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon. Sommige van deze medicijnen worden ook gebruikt bij zenuwpijn en manische depressie.
          • Mitotaan, een medicijn tegen de ziekte van Cushing en bijnierschorskanker.
          • Enzalutamide, een medicijn tegen prostaatkanker.
          • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

          Twijfelt u eraan of de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Er zijn niet veel zwangere vrouwen die dit medicijn hebben gebruikt. Daarom is niet zeker wat de risico's van dit medicijn zijn voor zwangere vrouwen en hun kind.

           Borstvoeding
           Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u een ander medicijn gebruiken dat wel veilig is.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • U kunt op elk moment met het gebruik van dit medicijn stoppen.

            • De werkzame stof aprepitant zit in de volgende producten:
             • Aprepitant is sinds 2003 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Emend in capsules en poeder voor drank en als het merkloze Aprepitant in capsules.

              Laatst bijgewerkt op 29-08-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: