atropine in het oog

atropine in het oog

Trefwoord
naar medicijnen

atropine in het oog

vergroot
terug naar boven

Wat doet atropine in het oog en waarbij gebruik ik het?

Atropine ontspant de spieren van de iris en verwijdt zo de pupil. Het verhindert ook de werking van de oogspieren die nodig zijn om scherp te zien.

Artsen schrijven atropine in het oog voor bij ontstoken ogen en bij oogonderzoek.

Ontstoken ogen door andere oorzaken

Verschillende onderdelen van het oog kunnen ontstoken raken, zoals onder het hoornvlies (het doorzichtige deel voor de pupil en iris) en de iris zelf (het gekleurde deel van het oog). De verschijnselen van een oogontsteking zijn roodheid, zwelling, pijn, jeuk en wazig zien.

Oogontstekingen hebben verschillende oorzaken, zoals een allergische reactie, irritatie of een infectie, maar kunnen ook ontstaan als gevolg van andere ziektes, zoals de ziekte van Besnier Boeck en de ziekte van Bechterew.
Een langdurige oogontsteking kan vergroeiingen en verklevingen in het oog veroorzaken. Hierdoor kan het gezichtsvermogen achteruit gaan.
 
Behandeling
Wanneer u contactlenzen draagt, kunt u deze beter uitlaten zolang u klachten heeft.
 
Een ontsteking van de iris wordt meestal behandeld met ontstekings­remmende oogdruppels.

Bovendien kan de arts atropine-oogdruppels voorschrijven. Deze druppels ontspannen de spieren van de iris. De iris komt daardoor tot rust en kan beter genezen. Bovendien voorkomt u zo dat er vergroeiingen en verklevingen in het oog ontstaan.

Effect
Het effect begint na ongeveer een half uur. De werkingsduur van één  druppel is een tot twee weken en neemt gedurende die tijd langzaam af.

Lees meer over ontstoken ogen door andere oorzaken

Oogonderzoek

Atropine-oogdruppels worden gebruikt om de iris in het oog te ontspannen. Hierdoor kan de oogarts bepaalde metingen uitvoeren en het oog makkelijker onderzoeken of opereren. Meestal gebruiken artsen hier echter druppels voor die minder lang doorwerken.

Soms schrijven artsen deze druppels voor om het oog na een operatie rust te geven.

De werkingsduur van één druppel is een tot twee weken en neemt gedurende die tijd langzaam af.

Lees meer over oogonderzoek

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve de gewenste werking kan dit middel ook bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Grote pupillen. Dit is een logisch gevolg van de werking van deze druppels. Ze verslappen de spieren van de iris (het gekleurde deel van het oog).
 • Gevoeligheid voor fel licht, doordat de pupillen groot zijn en dus meer licht doorlaten. Draag een zonnebril zolang u hier last van houdt. Als de pupillen weer op licht reageren heeft u hier geen last meer van.
 • Onscherp zien. Dit kan hinderlijk zijn bij dagelijkse bezigheden zoals lezen, schrijven, televisie kijken en autorijden.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Prikkelend of brandend gevoel direct na het indruppelen. Dit gaat na enkele minuten vanzelf over.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)
De volgende bijwerkingen ontstaan als het medicijn via uw ogen in uw bloed komt. U kunt dit proberen te voorkomen door na het druppelen de traankanaaltjes in de ooghoek een paar minuten dicht te drukken. Zie hiervoor rubriek ´Hoe moet ik dit middel gebruiken?´

 • Hoofdpijn.
 • Blozen.
 • Droge mond.
 • Hartkloppingen.
 • Moeilijk plassen.
 • Duizeligheid.
 • Verwardheid.
 • Koorts.

Neem contact op met uw arts als u last heeft van een of meer van deze bijwerkingen.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overgevoeligheid voor atropine of het conserveermiddel in de druppels. Dit merkt u aan jeuk, roodheid, zwelling van het oog of huiduitslag. Raadpleeg bij deze verschijnselen uw arts. Geef aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dit middel. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het middel niet opnieuw krijgt.
 • Plotselinge hevige pijn in het oog door een toename van de oogboldruk. Neem onmiddellijk contact op met een arts bij plotselinge hevige oogpijn, een rood oog en het zien van kringen rondom lichtpunten.
 • Als u het syndroom van Sjögren heeft, een aandoening waarbij de slijmvliezen van onder andere ogen en mond droger zijn dan normaal: u kunt meer klachten krijgen. Dit middel vermindert de aanmaak van traanvocht en speeksel. Neem contact op met uw arts als u meer last heeft van oogirritatie of een droge mond. Mogelijk is een ander medicijn geschikter voor u.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van een van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart, waar u zich zorgen over maakt.

Vergiftiging
Zorg dat u het druppelflesje buiten bereik van kleine kinderen houdt. Als een kind slechts een of enkele druppels binnenkrijgt, kan het al vergiftigingsverschijnselen krijgen.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Hoe?

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
 • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u eventueel na toedienen van de druppels weer indoen.
 • Schud zo nodig het flesje voor gebruik, zie etiket.
 • Neem plaats op een stoel of een bank.
 • Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant.
 • Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
 • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
 • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
 • Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.
 • Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
 • Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje vallen.
 • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
 • De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen één minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw oog.
 • Doe uw oog weer open.
 • Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje.
 • Was uw handen nogmaals met water en zeep.

Oogdruppelhulp: vindt u het lastig de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

Houdbaarheid: de meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen nog één maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft geopend.

Wanneer?

 • Operatie of onderzoek: vaak moet u 2 tot 3 dagen voor het onderzoek met deze druppels beginnen.
 • Oogontsteking: Verdeel de doseringen zo goed mogelijk over de dag om een constant effect te verkrijgen.

Hoe lang?

 • Oogontsteking: ga door met de behandeling tot de oogontsteking voldoende is genezen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Gebruikt u dit middel 1 maal per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal toedient? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Gebruikt u dit middel 2 maal per dag: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal toedient? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Gebruikt u dit middel 3 maal per dag: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal toedient? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Gebruikt u dit middel 2 maal per week. Duurt het nog meer dan 1 dag voor u de volgende dosis normaal toedient? Gebruik de vergeten dosis dan alsnog. Duurt het nog minder dan 1 dag? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Deze druppels verminderen het zicht. Rijd daarom geen auto zolang u hier last van heeft. Het effect van één druppel houdt een tot twee weken aan en neemt dan langzaam af.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik atropine in het oog gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Sommige oogdruppels tegen glaucoom gaan het effect van atropine tegen. Overleg met uw oogarts welke druppels u samen kunt gebruiken.
 • Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens drie minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppel en vanaf drie minuten daarna pas de oogzalf of ooggel. Als u twee soorten oogdruppels gebruikt: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind. Wel moet u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dicht drukken. Er komt dan veel minder van dit medicijn in het bloed. Zie hiervoor de instructie bij “Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?”

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Dit medicijn komt namelijk in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Als uw arts vindt dat u borstvoeding kunt geven: druk na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dicht. Hierdoor kan er zo min mogelijk medicijn in uw bloed en in de moedermelk terechtkomen. Zie ook “Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?”.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

U kunt op elk moment in een keer met dit medicijn stoppen. De spieren in het oog zullen dan weer aanspannen. Overleg met uw arts of dat goed is voor uw aandoening.

Realiseer u dat de effecten op het oog nog een tot twee weken kunnen voortduren. U kunt dus nog langere tijd last hebben van fel licht en wazig zien.

Onder welke namen is atropine in het oog verkrijgbaar?

De werkzame stof atropine in het oog zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Atropine wordt al eeuwenlang gebruikt voor in het oog. Het is verkrijgbaar in oogdruppels als het merkloze Atropine-oogdruppels FNA, Atropinesulfaat oogdruppels en Minims atropinesulfaat oogdruppels.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 18-10-2016

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

atropine in het oog is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

11 March 2017

Zicht blijft tot 3 dagen wazig. Pupil blijft erg lang vergroot.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!