Cabergoline

Cabergoline

Werkzame stof: cabergoline

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof cabergoline.

Trefwoord
naar medicijnen

cabergoline

vergroot
terug naar boven

Wat doet cabergoline en waarbij gebruik ik het?

Cabergoline werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Artsen schrijven het voor bij een verhoogde aanmaak van prolactine.

Verhoogde aanmaak van prolactine

Het hormoon prolactine komt van nature in het lichaam voor. Het stimuleert verschillende processen in het lichaam, zoals de aanmaak van moedermelk, veranderingen in het klierweefsel van de borsten en veranderingen in de geslachtsorganen. Verder remt het de eisprong.

Cabergoline onderdrukt de aanmaak van prolactine. Het wordt gebruikt bij verschijnselen die een gevolg zijn van een teveel aan prolactine, zoals bij:

 • ongewenste aanmaak van moedermelk. Na een zwangerschap verhoogt het lichaam de aanmaak van prolactine zodat moedermelk wordt gemaakt. Soms is dit effect ongewenst, bijvoorbeeld bij een miskraam of te vroeg geboren kind. Meestal helpt het de borsten in te binden. In een enkel geval voldoet een dergelijke maatregel niet en zal de arts cabergoline voorschrijven. Soms ontstaat ook een teveel aan prolactine zonder dat er sprake was van een zwangerschap. Ook in die gevallen zullen de borsten melk produceren, wat met cabergoline kan worden geremd.
 • zeer pijnlijke borsten, waarbij de klachten verband vertonen met de menstruatie, dus maandelijks terugkeren. Deze klachten worden veroorzaakt door prolactine en verminderen door de prolactine te remmen.
 • gezwel in de hersenen, waardoor dat deel van de hersenen te veel prolactine aanmaakt. Dit geeft verschijnselen als melkproductie uit de borsten. Als het gezwel niet met een operatie uit de hersenen wordt verwijderd, zal de arts cabergoline voorschrijven. Dit middel kan sommige verschijnselen van het gezwel dempen en ervoor zorgen dat het gezwel kleiner wordt.
 • onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Onvruchtbaarheid kan vele oorzaken hebben. Een van de oorzaken is een te hoge aanmaak van prolactine, een stof die van nature in het lichaam voorkomt. Een van de effecten van prolactine is dat het de eisprong bij vrouwen remt. Er treedt dan ook geen menstruatie op. Cabergoline vermindert de aanmaak van prolactine, zodat het op een normaal niveau komt en de eisprong en menstruatie weer plaats kan vinden. Een effect van prolactine bij mannen is dat de geslachtsorganen zich onvoldoende ontwikkelen en de testikels te weinig zaadcellen aanmaken. Cabergoline remt de aanmaak van prolactine, waardoor de functies van de geslachtsorganen weer normaal kunnen worden. Het effect van cabergoline houdt enkele dagen aan.
Lees meer over verhoogde aanmaak van prolactine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit middel bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn sterk afhankelijk van de gebruikte dosering en van de toepassing waarvoor het wordt gebruikt.

Cabergoline wordt gebruikt in een lage dosering (ongeveer 1 mg per week) en in een hogere dosering (ongeveer 4 mg per dag). Bij de lage dosering komen bijwerkingen maar zelden voor.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken, vooral als u begint met dit medicijn . Neem dit medicijn daarom tijdens het eten of met wat voedsel in. U heeft dan minder last van deze bijwerking. Neem contact op met uw arts als u wel last blijft houden. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een middel tegen de misselijkheid voorschrijven tot u gewend bent geraakt aan de dit medicijn .

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Vooral de eerste paar weken: verstopping (obstipatie). Eet vezelrijke voeding en drink veel. Neem contact op met uw arts als u veel last blijft houden van uw darmen.
 • Buikpijn en maagklachten, zoals een opgeblazen gevoel, pijn in de maagstreek, boeren en zuurbranden. Mensen met een maag- of darmzweer, of die hier in het verleden last van hadden, zijn hier extra gevoelig voor. U verkleint de kans op maagklachten door het middel met wat voedsel in te nemen en geen alcohol te gebruiken.
 • Verder kunt u last krijgen van duizeligheid en flauwvallen bij opstaan, bijvoorbeeld uit bed of uit een stoel. Zorg dat u langzaam opstaat uit liggende of zittende houding. Voelt u zich toch duizelig, dan kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze klacht gaat meestal binnen enkele dagen tot weken over, als uw lichaam zich heeft ingesteld op dit medicijn . Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Hartkloppingen en versnelde hartslag. Neem contact op met uw arts als u dit merkt. Mensen met angina pectoris (hartkramp) hebben meer kans op deze klachten.
 • Bij langdurig gebruik: koude vingers en tenen door een verminderde doorbloeding van de huid. Mensen die lijden aan de ziekte van Raynaud kunnen door dit middel extra last van deze aandoening krijgen.
 • Beenkrampen, hoofdpijn, moeilijk zien, draaierigheid, vermoeidheid en een gevoel van zwakte.
 • Pijn in de borsten, maar ook pijn of tintelende gewaarwordingen op andere plaatsen zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Vooral ouderen boven de 70 jaar zijn gevoelig voor onderstaande psychische bijwerkingen. Bij hen kunnen ze dus vaker voorkomen.

 • Vooral na langdurig gebruik aandoeningen aan de hartkleppen, met als eerste klachten benauwdheid, hartkloppingen en moeheid. Als u dit merkt, raadpleeg dan onmiddellijk uw arts.
 • Vooral na langdurig gebruik psychische aandoeningen, zoals depressiviteit, verwardheid en waanvoorstellingen. Vooral bij mensen die al psychische aandoeningen hebben, kunnen de klachten verergeren. Neem contact op met uw arts als u al psychische klachten heeft, zoals depressiviteit. Neem ook contact op als u last krijgt van bovenstaande klachten. Mogelijk moet de dosering worden aangepast.
 • Vooral gedurende de eerste paar weken: slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen. Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van enkele minuten tot enkele uren. Rijd geen auto als u soms slaapaanvallen blijkt te hebben van dit medicijn.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Bij mensen die onvruchtbaar zijn: opheffen van onvruchtbaarheid. Dat kan de bedoeling van de behandeling zijn, maar ook een bijkomend effect. Vrouwen in de vruchtbare periode die niet zwanger wensen te worden, moeten daarom een betrouwbare anticonceptie gebruiken. Dit geldt ook voor de partners van mannen die met dit middel behandeld worden.
 • Meer zin in vrijen en meer zin in gokken (gokverslaving). Deze bijwerkingen gaan over na een verlaging van de dosis of als u met het middel stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.
 • Bij gebruik gedurende meer dan 6 maanden: bindweefselvorming in de buikholte of longen. Hierdoor kunnen de urinewegen vernauwen, kan de nierwerking afnemen, benauwdheid ontstaan en de doorbloeding in de benen afnemen. Mensen die in het verleden last hebben gehad van bindweefselvorming hebben hier meer kans op. Overleg met uw arts of u cabergoline mag gebruiken.
 • Als u acute porfyrie heeft, een stofwisselingsziekte waarbij men aanvallen krijgt van buikpijn, braken, koorts en hartkloppingen: dit medicijn kan een aanval uitlokken. Geef aan de apotheek door dat u acute porfyrie heeft. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn of andere uitlokkende middelen niet krijgt.
 • Dikke enkels of polsen door vasthouden van vocht in armen en benen (oedeem).
 • Huiduitslag en kaalheid.
 • Neusbloeding.

Deze ernstige bijwerkingen zijn de reden dat de voor- en nadelen van het gebruik van dit middel goed tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. De dosering moet dan vaak wat worden verlaagd.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Neem in voor bedtijd met wat voedsel. Met het voedsel voorkomt u maagklachten. Door het voor het slapengaan in te nemen, heeft u minder kans op slaperigheid overdag.

Bij langdurig gebruik kunt u het beste een vast tijdstip kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

Hoe lang?

Ongewenste melkproductie na een zwangerschap
Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 dagen. Soms kan 2 tot 3 dagen hierna toch nog wat melk uit de borsten komen. Overleg dan met uw arts. Mogelijk zal deze aangeven het medicijn nog een week te gebruiken.

Melkproductie door een andere oorzaak dan zwangerschap
Ga door met het gebruik tot de melkvorming helemaal is gestopt.

Onvruchtbaarheid
Doe minstens elke 4 weken een zwangerschapstest zolang de menstruatie uitblijft. Doe de zwangerschapstest zodra u weer menstrueert telkens als de menstruatie langer dan 3 dagen uitblijft. Raadpleeg uw arts zodra u zwanger blijkt te zijn. Uw arts kan u vertellen of en hoe lang u met dit middel moet doorgaan.

Langdurige behandelingen vanwege een verhoogde aanmaak van prolactine
Als dit medicijn langdurig moet worden gebruikt, zal de arts adviseren elke 1 tot 2 jaar gedurende 2 maanden met het gebruik te stoppen om te zien of de hoeveelheid prolactine misschien vanzelf weer normaal is geworden.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit medicijn 1 of 2 keer per week gebruikt: duurt het nog meer dan 48 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 48 uur? Neem de dosis dan niet meer in, maar raadpleeg uw arts.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaperigheid, slaapaanvallen, duizeligheid, draaierigheid, flauwvallen, verwardheid en hallucinaties.

Plotselinge slaapaanvallen voelen de meeste mensen niet aankomen. Heeft u hier last van? U mag dan NIET autorijden. In andere gevallen moet u overleggen met uw arts of u of wel of niet mag autorijden.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit middel. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien verhoogt alcohol de kans op maagklachten en versterkt het de kans op duizeligheid. Gebruik daarom liever geen alcohol als u dit medicijn slikt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik cabergoline gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen.

In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'

 • (Bijna alle) middelen tegen wanen en hallucinaties (antipsychotica): antipsychotica kunnen de werking van dit middel tegengaan. Ook kan dit middel de werking van antipsychotica tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van wanen en hallucinaties.
 • Bepaalde middelen tegen misselijkheid en braken: alizapride en droperidol. Deze kunnen de werking van dit middel tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van misselijkheid en braken. De middelen domperidon en metoclopramide mogen eventueel wel kortdurend worden gebruikt.
 • Pas op met andere middelen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bent u zwanger of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of u dit medicijn kunt blijven gebruiken.

Gebruikt u dit medicijn om onvruchtbaarheid op te heffen: voordat u met dit medicijn gebruikt, moet u zeker weten dat u niet zwanger bent. Let er ook op dat u niet zwanger wordt binnen een maand na het stoppen met dit medicijn. Raadpleeg uw arts zodra de zwangerschapstest positief is.

Als u niet menstrueert: voer elke 4 weken een zwangerschapstest uit. Als u menstrueert: doe altijd een zwangerschapstest als de menstruatie 3 dagen langer uitblijft dan verwacht.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding wilt geven. Het zorgt dat de borstvoeding stopt.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Bij een kortdurend gebruik van 2 dagen om melkvorming te remmen, kunt u in een keer stoppen.

Wanneer u voor een langere periode cabergoline dagelijks gebruikt, kunt u NIET ineens stoppen. U moet de dosering gedurende een week geleidelijk afbouwen, anders bestaat de kans op ernstige verschijnselen van de ziekte, zoals bewegingsstoornissen, maar ook verwardheid, prikkelbaarheid en hallucinaties. Stop daarom alleen na overleg met uw arts!

Onder welke namen is cabergoline verkrijgbaar?

De werkzame stof cabergoline zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Cabergoline is sinds 1992 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Dostinex en als het merkloze Cabergoline.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 03-04-2015

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

cabergoline is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

23 November 2018

Ik heb na 10 weken borstvoeding viermaal een halve tablet geslikt om de melkproductie te stoppen. Ik heb twee dagen last gehad van enorme stuwing en pijn. ...

14 December 2017

Ik heb het binnen 24 uur na mijn bevalling geslikt om ervoor te zorgen dat er geen melkproductie op gang kwam. Dit omdat ik bij een eerdere zwangerschap 7 ...

22 July 2014

Ik heb dit medicijn gebruikt om de borstvoeding na 7 weken af te bouwen. Ik heb in 2 dagen 4 maal een halve tablet genomen en daarna was de melkproductie v...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!