clemastine bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

clemastine bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Clemastine is een anti-allergiemedicijn.

Artsen schrijven clemastine voor bij kinderen met een levensbedreigende acute allergie.

Allergie

Clemastine wordt gebruik bij een anafylactische reactie. Dit is een acute levensbedreigende allergische reactie.

Bij allergie reageert het lichaam sterker dan normaal op stoffen uit de omgeving die het als schadelijk herkent (prikkels). De reactie is zo ernstig dat het lichaam hier meer van te lijden heeft dan van de oorspronkelijke prikkel. Wanneer deze reactie levensbedreigend is, spreekt men van een anafylactische reactie of anafylactische shock.

Voorbeelden van prikkels die een anafylactische reactie kunnen oproepen zijn:

 • een insectensteek of –beet.;
 • bepaalde voedingsmiddelen (bijvoorbeeld pinda's of andere noten);
 • andere lichaamsvreemde stoffen, zoals bepaalde geneesmiddelen.

De anafylactische reactie treedt meestal binnen enkele minuten op. Het lichaam reageert op de prikkel door een grote hoeveelheid boodschapperstoffen af te geven, zoals histamine. Hierdoor verwijden de bloedvaten, waardoor de bloeddruk heel sterk daalt.

Verder kunnen de boodschapperstoffen de volgende verschijnselen veroorzaken:

 • kortademigheid of benauwdheid;
 • zwelling van de keel;
 • flauwvallen;
 • galbulten en jeuk;
 • overgeven;
 • maagkrampen;
 • diarree.

Wanneer voedsel de oorzaak van de allergie is, kan bovendien een tintelend gevoel in de lippen of de mond ontstaan. Ook kan men de controle over de blaasspier verliezen, waardoor men de urine laat lopen.


Soms ontstaan (na insectensteken) zeer ernstige klachten zoals benauwdheid of een opgezwollen gezicht. Ga dan onmiddellijk naar een arts of eerste hulp. In zo'n geval worden clemastine-injecties toegediend.

Lees meer over allergie

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat clemastine tabletten worden gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 12 jaar met een levensbedreigende acute allergie.

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat clemastine injecties worden gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 1 jaar met een levensbedreigende acute allergie.

Clemastine is bij deze aandoening en leeftijden officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant clemastine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Artsen schrijven clemastine in sommige situaties ook voor aan jongere kinderen een acute levensbedreigende allergie. Artsen doen dit als zij denken dat dit de best mogelijke behandeling is voor het kind. Dit wordt off-label gebruik genoemd. In de volgende situaties kan de arts clemastine off-label voorschrijven:

 • clemastine tabletten bij kinderen vanaf 1 maand tot 12 jaar met een levensbedreigende acute allergie.
 • clemastine injecties bij kinderen vanaf 1 maand tot 1 jaar met een levensbedreigende acute allergie.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Bij een allergische reactie komt er in het lichaam een stof vrij die 'histamine' wordt genoemd. Histamine is de belangrijkste veroorzaker van de klachten bij een allergie. Clemastine blokkeert de werking van histamine, waardoor de klachten afnemen.

Clemastine werkt versuffend.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Tabletten: De werking begint 1 tot 2 uur na inname. Het effect houdt ongeveer 12 uur aan.
 • Injectie:
  • in de spier: de werking begint na 45 tot 60 minuten.
  • in de ader: het medicijn begint na een paar minuten te werken.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Tabletten: laat uw kind de tabletten heel doorslikken, zonder te kauwen, met een half glas water.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Injectie: deze wordt door een arts of verpleegkundige toegediend.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over clemastine bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Sufheid, slaperigheid, vermoeidheid, een vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
 • Opwinding, verwardheid, onrust, zenuwachtigheid en irritatie.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Clemastine is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij clemastine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 29-07-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

clemastine bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!