Medicijnendantroleen

dantroleen

Medicijnendantroleen

dantroleen

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Dantroleen is een spierverslapper.

  Artsen schrijven het voor bij spierkrampen door spasticiteit. Het wordt ook gebruikt bij maligne hyperthermie (aanvallen met onder andere hevige koorts).

  • Spieren kunnen ongewild samentrekken door prikkeling van zenuwbanen. Dit komt bijvoorbeeld voor bij spasticiteit, multiple sclerose (MS), amyotrofische laterale sclerose (ALS), dwarslaesies en na beroertes.

   Behandeling
   Bij dergelijke spierkrampen kiezen artsen meestal voor baclofen, tizanidine of diazepam. Als deze middelen niet voldoende helpen of niet kunnen worden gebruikt, kan de arts dantroleen voorschrijven.

   Werking
   Dantroleen werkt in op de spiercellen en laat verkrampte spieren verslappen. De spieren kunnen hierdoor beter bewegen en eventuele spierpijnen verminderen.

   Effect
   Van de tabletten begint de werking na 1 tot 2 uur. Het effect houdt 8 tot 12 uur aan.

   • Een speciale vorm van koorts is maligne hyperthermie. Maligne hyperthermie is een zeer zeldzame erfelijke aandoening. Meestal merkt men het op jongvolwassen leeftijd, bijvoorbeeld bij een operatie waarbij narcose nodig is.

    Verschijnselen
    Maligne hyperthermie kan plotseling ontstaan als reactie op prikkels van buitenaf, zoals de toediening van een narcosemiddel, extreme stress of inspanning bij grote hitte.

    De verschijnselen zijn ernstige koorts, snelle hartslag en spierkramp. Door de spierkramp kunnen de spiercellen kapot gaan. De afbraakproducten kunnen uiteindelijk nierschade veroorzaken. Dit merkt u aan een erg donkere urine. Dit is een ernstige, levensbedreigende situatie, waarbij direct ingrijpen door de arts nodig is.

    Oorzaak
    De precieze oorzaak is niet bekend. Men vermoedt dat het te maken heeft met calcium. Calcium is nodig om de spieren te laten samentrekken. Normaal gesproken verdwijnt calcium weer vanzelf uit de spiercellen, waarna de spieren verslappen. Waarschijnlijk blijft bij maligne hyperthermie calcium in de spieren aanwezig, waardoor ze constant zijn verkrampt. Hierdoor ontstaat veel warmte en gaat de lichaamstemperatuur omhoog.

    Behandeling
    Zodra bij een operatie maligne hyperthermie ontstaat, zal de arts de toediening van narcose stoppen. Verder zal hij dantroleen via een intraveneuze injectie inspuiten, waardoor de spieren verslappen en de verschijnselen verminderen.

    Hoe kunt u een aanval voorkomen?

    • Komt de aandoening in uw familie voor? Waarschuw dan vóór een operatie de arts en de anesthesist. Mogelijk kunnen zij een narcosemiddel kiezen dat minder kans op maligne hyperthermie geeft.
    • Heeft u al een keer maligne hyperthermie gehad? Belangrijk is dan dat de arts precies uitzoekt waardoor u het heeft gekregen. Deze informatie moet u altijd bij u dragen en aan uw arts laten zien als u een ingreep moet ondergaan. Uw arts kan u één tot twee dagen voor de ingreep al dantroleen voorschrijven, zodat de verschijnselen tijdens de operatie uitblijven of sterk verminderd zijn.
    • Is de aanval het gevolg van stress of inspanning? Overleg dan met uw arts wat u kunt doen om stress te voorkomen. Sommige mensen hebben baat bij ontspanningsoefeningen.
   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Dit medicijn kan bijwerkingen geven, vooral in het begin van het gebruik als u nog niet aan het medicijn bent gewend. Door met een lage dosering te beginnen en de dosering in stappen te verhogen heeft u minder last van deze bijwerkingen.

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Suf of slaperig zijn

     Deze bijwerking is vooral lastig bij activiteiten waarbij uw oplettendheid erg nodig is, zoals autorijden, het beklimmen van een ladder of het bewaken van een proces op het werk. Onderneem geen risicovolle activiteiten, zeker niet de eerste twee weken van de behandeling, als u nog aan het middel moet wennen.

    • Mensen met de spierziekte myasthenia gravis kunnen extra last van hun aandoening krijgen.

     Overleg hierover met uw arts.

    • Vermoeid of duizelig zijn, ziek gevoel

    • Maagdarmklachten, vooral diarree. Zelden overgeven, maagpijn, misselijkheid en verlies van eetlust. Zeer zelden buikpijn en verstopping.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Zenuw- of gevoelsstoornissen, zoals onduidelijke spraak, minder goed zien en een dronkemansgevoel. Zeer zelden dubbelzien en smaakstoornissen.

    • Psychische klachten, zoals overdreven opgewekt zijn, zenuwachtig zijn, depressieve gevoelens en in de war zijn.

    • Huiduitslag, jeuk en puistjes. Na injectie zeer zelden galbulten of een rode huid.

    • Koorts en rillingen

    • Spierzwakte door een te sterke werking van dantroleen.

    • Moeite met ademhalen. Waarschuw uw arts als u hier last van heeft.

     Dit kan komen omdat de spieren in de borstkas verslappen. Deze spieren zijn nodig bij de ademhaling. Ook kan het komen door teveel vocht in de longen. Waarschuw daarom uw arts als u merkt dat u moeite heeft met ademhalen.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Bijwerkingen in het bloed. U kunt sneller ziek worden. En u kunt last krijgen van keelpijn, koorts en kleine wondjes in de mond.

     Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

    • Spierpijn en pijn in de rug.

    • Hoofdpijn

    • Te veel speeksel en te veel tranen.

    • Problemen met plassen

     Bijvoorbeeld minder goed kunnen plassen, de plas niet kunnen ophouden, vaker moeten plassen of bloed in uw plas. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

    • Erectiestoornissen, bijvoorbeeld geen stijve penis kunnen krijgen.

    • Uw huid kan gevoeliger worden voor UV-licht. Bijvoorbeeld van de zon, de zonnebank of UV-lamp.

     Dit kan jeuk, roodheid en ernstige verbranding geven. Begint u net met dit medicijn? Blijf dan uit direct zonlicht, vooral tussen 10:00 en 15:00 uur. Bescherm uw huid tegen de zon. Bijvoorbeeld met zonnebrandmiddel en beschermende kleding, zoals een hoed en een zonnebril. Ga ook niet onder de zonnebank. Krijgt u een ernstige reactie op de zon? Stop dan met dit medicijn en waarschuw uw arts.

    • Overgevoelig voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, galbulten of jeuk. Raadpleeg dan uw arts

     Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan flauwvallen of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. U kunt hierbij erg benauwd worden. 

     In zeer zeldzame gevallen ontstaat er een ernstige huidaandoening met blaren op de huid. Waarschuw in al deze gevallen direct een arts of ga naar de Eerste-hulpdienst.

     Als u overgevoelig bent voor dit medicijn, mag u het niet meer gebruiken. Geef dit daarom aan de apotheker door. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


    Als u dit medicijn langer dan 3 weken gebruikt:

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Leveraandoeningen. U merkt dit aan lichtgele ontlasting, gebrek aan eetlust, misselijk zijn, overgeven, jeuk, gele verkleuring van huid en slijmvliezen (vooral een gele verkleuring van het oogwit is opvallend). Ook kunt u na een tijd heel erg moe en lusteloos worden.

     Waarschuw bij deze verschijnselen uw arts. Vooral vrouwen, mensen boven de 30 jaar en mensen die nog andere leverbeschadigende medicijnen of alcohol gebruiken kunnen hier meer last van krijgen. Ook als u dit medicijn voor een lange tijd elke dag in een hoge dosering inneemt, kunt u meer last krijgen. Uw arts zal uw leverwerking regelmatig controleren.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Hoe

      • Capsule: innemen met een half glas water.
      • Injectie: de injectie wordt gegeven door uw arts.

      Wanneer?
      Capsule: verdeel de doses zo goed mogelijk over de dag. Zo heeft u tijdens de hele dag voldoende dantroleen in uw lichaam.

      Hoe lang?

      Spierkrampen
      Meestal start u met een lage dosering en verhoogt de arts de dosis in stappen. Na 6 tot 8 weken is dan duidelijk of dit medicijn voldoende werkt. Als het niet werkt, kunt u na overleg met uw arts stoppen. Werkt het medicijn wel? Dan kunt u het medicijn doorgebruiken zolang u klachten heeft. Af en toe zal uw arts bekijken of een lagere dosis ook voldoende werkt bij u.

      Maligne hyperthermie
      Uw arts geeft u dit medicijn zolang u last heeft van maligne hyperthermie.

      • Neem nooit een dubbele dosis. Bij dit medicijn heeft een te hoge dosering snel schadelijke gevolgen.

       • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 6 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 6 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • Als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • autorijden?
        Gebruikt u de capsules?
        Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en wazig zien. U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden.

        Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

        Gebruikt u de injectie?
        Het kan gevaarlijk zijn deel te nemen aan het verkeer als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals sufheid, vermoeidheid, duizeligheid en wazig zien. Overleg met uw arts of u of wel of niet mag autorijden.

        Let op: ook spasticiteit, ALS, MS of een beroerte kunnen een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

        Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

        alcohol drinken?
        Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien kan alcohol de bijwerking op de lever van dantroleen versterken. Gebruik daarom geen alcohol.

        alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is meestal op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.

         Het medicijn dantrium zit in het product Dantroleen. Dantroleen bevat tarwezetmeel. Als u allergisch bent voor tarwe, moet u Dantroleen niet gebruiken. Overleg met uw arts of apotheker voor een alternatief.

         • Zwangerschap
          Gebruik dit medicijn NIET tijdens de zwangerschap. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover om zwanger te worden, overleg dan met uw arts. Zo mogelijk kunt u tijdelijk overstappen op een ander medicijn.

          Borstvoeding
          Geef GEEN borstvoeding als u dit medicijn gebruikt en tot ten minste 3 dagen nadat u bent gestopt met dit medicijn. Dit medicijn kan in de moedermelk terechtkomen. Het is niet bekend of dit schadelijk voor de baby is. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander medicijn voorschrijven, dat u wel veilig kunt gebruiken.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Als u dit medicijn slechts enkele dagen achter elkaar gebruikt heeft, kunt u in één keer stoppen.

           Bij langer gebruik kunnen de spierkrampen plotseling weer terugkomen. Stop daarom nooit in een keer, maar bouw de dosering geleidelijk af gedurende een tot twee weken. Raadpleeg hiervoor uw arts.

           • De werkzame stof dantroleen zit in de volgende producten:
            • Dantroleen is sinds 1971 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Dantrium in capsules en als injecties.

             Laatst bijgewerkt op 07-11-2022

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: