Dorzolamide

Dorzolamide

Werkzame stof: dorzolamide oogdruppels

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof dorzolamide oogdruppels.

Trefwoord
naar medicijnen

dorzolamide oogdruppels

vergroot
terug naar boven

Wat doet dorzolamide oogdruppels en waarbij gebruik ik het?

Dorzolamide behoort tot de koolzuuranhydraseremmers. In oogdruppels verlaagt het de druk in het oog.

Artsen schrijven het voor bij glaucoom (verhoogde oogboldruk).

Glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak is meestal een verhoogde druk in de oogbol. Deze ligt normaal tussen de 10 en 22 millimeter kwikdruk.

Verschijnselen
In het begin merkt u niets van glaucoom. Na verloop van tijd kunt u aan de randen van het gezichtsveld steeds minder zien. Als de oogboldruk plotseling toeneemt spreekt men van acuut glaucoom. U heeft dan een heftige pijn, roodheid van het oog en soms misselijkheid.

Onbehandeld leidt glaucoom meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies, waarbij het lijkt of u door een koker kijkt. Glaucoom kan uiteindelijk tot blindheid leiden.

Behandeling
Glaucoom wordt meestal behandeld met oogdruppels. Artsen schrijven meestal eerst oogdruppels met een bètablokker voor, zoals timolol. Uw arts kan dorzolamide voorschrijven als andere medicijnen onvoldoende werken. Uw arts kan dorzolamide ook in combinatie met andere medicijnen voorschrijven.

Effect
Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw oogboldruk. De verslechtering van het gezichtsveld wordt door de lagere oogboldruk tot staan gebracht. Het is daarom belangrijk het middel consequent te blijven gebruiken.

Lees meer over glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Prikkelend of brandend gevoel in het oog vlak na het indruppelen. Dit gaat meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Wazig zien, jeuk en tranende ogen vlak na het indruppelen. Dit gaat meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.
 • Rode geïrriteerde ogen en gezwollen rood ooglid. Raadpleeg dan uw arts.
 • Droge ogen. Vooral mensen die contactlenzen dragen kunnen hier last krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Overige oogklachten, zoals irritatie, korstjes op de wimpers, het gevoel van een vuiltje in het oog en pijn in het oog. Raadpleeg uw arts als u hier last van heeft.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan jeukende, pijnlijke en rode ogen, maar u kunt het ook elders merken aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Gebruik dit medicijn dan niet meer. Een ernstige overgevoeligheid is te merken aan benauwdheid of een zwelling van het gezicht, lippen, mond, tong of keel. In zeer zeldzame gevallen ontstaat er koorts of een ernstige huidaandoening ontstaan met blaren, voornamelijk op de lippen en op de slijmvliezen van de mond en geslachtsdelen. Ga in beide gevallen onmiddellijk naar een arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor dorzolamide. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.

Bijwerkingen in de rest van het lichaam
De oogdruppels kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking in de rest van het lichaam.

Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Een bittere smaak, hoofdpijn, misselijkheid en vermoeidheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, bloedneus, keelirritatie, droge mond en vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebelingen, jeuk en tintelingen.

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
 • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u na toedienen van de druppels weer indoen.
 • Neem plaats op een stoel of een bank.
 • Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant.
 • Neem het flesje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
 • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
 • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
 • Zet de hand met het flesje op de hand die het gootje maakt.
 • Breng het flesje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
 • Knijp in het flesje en laat één druppel in het gootje vallen.
 • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
 • Om bijwerkingen in de rest van het lichaam te voorkomen, kunt u na het indruppelen de traankanaaltjes één minuut dichtdrukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt zo dat de werkzame stof in het bloed komt.
 • Doe uw oog weer open.
 • Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje.
 • Was uw handen nogmaals met water en zeep.

Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

De meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft geopend.

Wanneer?
U mag het medicijn indruppelen op elk moment van de dag. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen. Hierdoor is de kans op vergeten kleiner.

Als u het 2 keer per dag gebruikt: 's ochtends en 's avonds en als u het 3 keer per dag gebruikt: 's ochtends, 's middags en 's avonds.

Hoe lang?
Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan, waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

 • Als u dit medicijn 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.
 • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. Daarna kunt u autorijden.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik dorzolamide oogdruppels gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens 10 minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels.

Gebruikt u zowel deze oogdruppels als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppels en 10 minuten later de oogzalf of ooggel.

Als u 2 soorten oogdruppels moet gebruiken: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en daarna de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Overleg met uw arts. U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of dorzolamide in de moedermelk terechtkomt en of het bijwerkingen geeft bij de baby. Misschien kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is niet verstandig in één keer met dit medicijn te stoppen. De druk in uw oog kan dan plotseling toenemen. Als u aan uw oog moet worden geopereerd, moet u meestal met dit medicijn stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Onder welke namen is dorzolamide oogdruppels verkrijgbaar?

De werkzame stof dorzolamide oogdruppels zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Dorzolamide is sinds 1995 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknaam Trusopt en Trusmono en als het merkloze Dorzolamide.

Dorzolamide wordt in oogdruppels ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof onder de merknamen Cosopt en Dualkopt en als het merkloze Dorzolamide/Timolol.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 11-12-2017

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

dorzolamide oogdruppels is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

29 December 2019

Een flesje voorzien voor 28 dagen na 15 à 16 dagen leeg, zeer moeijelijke om te rebruiken plasiekflesje te aart schand

24 October 2013

Er lijkt wel minder in te zitten dan voorheen. Ik doe nu maar 15 dagen met 1 flesje!

20 November 2009

acute hevige hartkloppingen; hevige druk op de borst, gevolgd door angstaanvallen. Effect treedt na een uur na druppelen op. Na het stoppen met het medicij...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!