MedicijnenEfavirenz

Efavirenz | efavirenz

Werkzame stof: efavirenz


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof efavirenz.

MedicijnenEfavirenz

Efavirenz

Werkzame stof: efavirenz


Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof efavirenz.

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Efavirenz remt de groei van het virus dat hiv veroorzaakt.
  • Bij infectie het hiv-virus en bij aids, altijd in combinatie met andere medicijnen.
  • Een behandeling duurt levenslang. Als het virus ongevoelig wordt, krijgt u een andere combinatie van hiv-medicijnen.
  • Neem efavirenz in op een lege maag, 1 uur voor of 2 uur na het eten.
  • Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u minder snel een dosis. Vraag aan uw behandelaar een slikschema voor uw hiv-medicatie.
  • Bent u te laat voor een dosis of bent u het vergeten? Het aantal virussen in uw bloed kan dan toenemen. Bovendien kan het virus eerder ongevoelig worden (resistent). Kijk op de website wat u moet doen als u een dosis vergeet.
  • Uw arts zal u regelmatig op bijwerkingen controleren.
  • Bijwerkingen zijn onder meer: huiduitslag, roodheid en jeuk. Deze huiduitslag gaat meestal vanzelf weg. Krijgt u ook blaren op de huid? Waarschuw dan uw arts.
  • Andere bijwerkingen: maagdarmklachten, hoofdpijn en vermoeidheid. Bent u duizelig, slaperig of heeft evenwichtsstoornissen? Deze bijwerkingen verdwijnen binnen 3 tot 4 uur na inname. Neem efavirenz in voor u gaat slapen. Dan heeft u er minder last van.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere middelen. Laat uw apotheker controleren of u het veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen, ook die u zonder recept heeft gekocht.
  • Bent u zwanger? Het is belangrijk dat u hiv-medicijnen blijft gebruiken. Overleg met uw arts.
  • Efavirenz is een virusremmer. Het remt de groei van het virus dat hiv veroorzaakt.

   Artsen schrijven het voor bij hiv en aids.

   • Oorzaak
    Hiv is een virusinfectie die de witte bloedcellen aantast. Deze bloedcellen zijn nodig voor de afweer tegen infecties. Hoe meer virussen er komen, hoe meer de afweer achteruitgaat.

    Infecties met hiv krijgt men door contact met besmet bloed, sperma, vaginavocht of moedermelk.

    Verschijnselen
    Mensen die besmet raken met hiv krijgen meestal binnen enkele dagen tot weken klachten die lijken op een flinke griep. Deze gaan vanzelf weer over.
    Pas 2 tot 11 jaar later ontstaan ernstige klachten, zoals lymfeklierzwellingen, moeheid, koorts en gewichtsverlies. In de tussenliggende periode zijn er geen klachten, maar is het virus wel aanwezig en kan men anderen besmetten. Deze mensen worden hiv-positief of sero-positief genoemd. Later kunnen er infecties ontstaan die bij gezonde mensen niet voorkomen. De ziekte noemt men dan aids. Nog later kunnen er tumoren en vormen van kanker ontstaan.

    Werking
    Het virus dat hiv veroorzaakt stimuleert onze lichaamscellen om nieuwe hiv-virussen aan te maken. Daarvoor is het enzym reverse-transcriptase nodig. Efavirenz remt dit enzym en voorkomt zo dat nieuwe virussen worden gemaakt.   Efavirenz kan het virus niet volledig laten verdwijnen. Wel kan het de hoeveelheid virus in het bloed drastisch verlagen. Hierdoor neemt het aantal witte bloedcellen toe en komt de afweer weer op peil. Omdat het virus snel geneigd is ongevoelig (resistent) te worden, kan het alleen in combinatie met andere hiv-remmers worden toegepast.

    Behandeling
    Hiv-positieve mensen starten in het algemeen met de behandeling als ze klachten krijgen of als de hoeveelheid witte bloedcellen beneden een bepaald minimum komt. Gebruikelijk is daarvoor een combinatie van minimaal 3 medicijnen te kiezen. Mocht deze combinatie onvoldoende effectief worden, dan kan men overschakelen op een combinatie van 3 niet eerder gebruikte medicijnen, waarvoor het virus nog wel gevoelig is.

    De behandeling noemt men geslaagd, als:

    • de klachten verminderen;
    • de afweer toeneemt;
    • de hoeveelheid virus in het bloed binnen een half jaar niet meer is te meten;
    • de bijwerkingen van de hiv-remmers geen al te grote inbreuk op de kwaliteit van leven hebben.
   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

    • Huiduitslag, roodheid en jeuk.

     Deze huiduitslag kan binnen 2 tot 4 weken na het begin van de behandeling ontstaan en trekt daarna meestal vanzelf weer weg. Eventueel kunt u de arts een anti-allergiemedicijn vragen. Dit helpt tegen de jeuk en de uitslag. In zeer zeldzame gevallen kan een ernstiger huidaandoening ontstaan met blaarvorming, koorts en spier- of gewrichtspijn. Raadpleeg daarom uw arts als u huiduitslag bemerkt (zie ook onder Zeer zelden: Overgevoeligheid).

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn en diarree

    • Hoofdpijn en vermoeidheid

    • Duizeligheid, verminderde concentratie, evenwichtsstoornissen, nare dromen, slaperigheid of slapeloosheid

     Deze klachten ontstaan meestal binnen het eerste uur na inname en verdwijnen weer na 3 tot 4 uur. Neem bij duizeligheid, slaperigheid of evenwichtsstoornissen het medicijn in voor u gaat slapen, u heeft er dan minder last van. Meestal verdwijnen deze klachten vanzelf na enkele weken.

    • Psychische klachten, zoals angst en depressie. Zeer zelden ontstaan verwardheid, opwinding en euforie (extreem gevoel van blijheid). En wanen (u gelooft of denkt dingen die niet kloppen) en hallucinaties (u ziet, voelt of hoort dingen die er niet zijn). Psychische klachten komen vaker voor bij mensen die al eens een psychose of depressie hebben gehad.

     Raadpleeg uw arts als u deze klachten bemerkt.

    • Veranderde vetverdeling, waarbij het vet meer op de buik, borst en de bovenkant van de rug gaat zitten. Ook kan de hoeveelheid cholesterol en vet in het bloed te hoog worden, waardoor de kans op hart- en vaatziekten groter wordt.

    • Bij mensen die daarvoor gevoelig zijn, kunnen verschijnselen van diabetes (suikerziekte) ontstaan. Zij merken dit doordat zij veel dorst krijgen en veel moeten plassen.

     Mensen met diabetes kunnen tijdens de behandeling meer insuline of glucoseverlagers nodig hebben. Meet extra vaak uw bloedglucose.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Wazig zien

    • Oorsuizen

    • Trillende handen

    • Spier- en gewrichtspijn

     Raadpleeg uw arts als uw gewrichten pijnlijk of stijf worden, of als u ze moeilijk kunt bewegen.

    • Verminderde werking van de lever of nieren of een ontsteking van de alvleesklier. Raadpleeg uw arts bij klachten als pijn boven in de buik, geelzucht (gele verkleuring van huid en oogwit), koorts, verlies aan eetlust en misselijkheid.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. Dit merkt u aan huiduitslag, galbulten en jeuk. Een heel enkele keer ontstaat een ernstige overgevoeligheid. Dit is te merken aan een opgezet gezicht, lippen, tong of ogen of benauwdheid. Een andere ernstige vorm van overgevoeligheid merkt u aan blaarvorming op de huid, koorts en spier- of gewrichtspijn.

     Waarschuw altijd een arts bij huiduitslag. Ga bij ernstige verschijnselen direct naar een arts of Eerste Hulpdienst. Als u overgevoelig blijkt te zijn, mag u dit medicijn niet meer gebruiken. Geef aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor efavirenz. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

    • Hartritmestoornissen. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Vooral mensen met de hartritmestoornis verlengd QT-interval hebben hier meer kans op. Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Wanneer?
      Als u last heeft van duizeligheid, slaperigheid of als u moeite heeft zich te concentreren, kunt u het medicijn het beste voor het slapengaan innemen. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen na twee tot vier weken. U kunt het medicijn dan ook op een ander moment innemen. Neem het elke dag op ongeveer hetzelfde tijdstip in.

      Neem efavirenz bij voorkeur in op een lege maag (1 uur voor of 2 uur na het eten).

      Slikschema: U gebruikt dit medicijn meestal in combinatie met andere hiv-remmers. Het is belangrijk een duidelijk slikschema te vragen, zodat u weet wanneer u welke medicijnen moet gebruiken.

      Hoe lang?
      Meestal gebruikt u hiv-remmers jaren achtereen, omdat het virus nooit volledig uit te bannen is.

      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen op de tijdstippen die u met uw arts heeft afgesproken. Hierdoor is er altijd voldoende medicijn in uw bloed om het virus te bestrijden.
       Zodra u een dosering uitstelt, loopt u het risico dat het aantal virussen toeneemt. Bovendien is er dan kans dat het virus resistent (ongevoelig) wordt voor het medicijn.

       Bent u één dosis vergeten? Neem deze dosis in zodra u het merkt en neem de volgende dosis op het gebruikelijke moment. Keer daarna terug naar uw normale slikschema.

       Ontdekt u het pas als u de volgende dosis wilt nemen? Neem dan één keer een dubbele dosis. Bent u meer dan één keer een dosis vergeten? Overleg dan met uw arts. Neem nooit meer dan een dubbele dosis, want dit kan ernstige bijwerkingen veroorzaken.

       • De ervaring leert dat het met name in weekends moeilijk is aan de vaste innametijden te denken. Toch is het ook dan belangrijk de wekker te zetten, zodat u geen dosering overslaat. U kunt eventueel het schema tijdelijk aanpassen door de tijdstippen te vervroegen, dat levert geen gevaar op voor de werking. Stel echter geen dosis uit, dan wordt de hoeveelheid werkzame stof in uw bloed te laag. Als u, na vervroegen, weer terugkeert naar uw normale schema kan dat alleen door de tijdstippen weer geleidelijk met een half uur uit te stellen, totdat u weer op uw oude schema zit.
       • U kunt bij uw apotheek een speciale weekdoos krijgen, waarin u van tevoren de medicijnen voor een week kunt uitzetten. Met een horloge met verschillende alarmen of met een zogenaamde pillenwekker (vraag uw apotheek) kunt u uzelf eraan herinneren dat het tijd is voor een dosis.
       • Let op als u reist en daardoor grote tijdsverschillen moet overbruggen. Ga ervan uit dat een tijdsverschil van één uur eerder of later niet zo`n probleem is. U kunt uw slikschema blijven gebruiken. Overleg met uw arts of consulent hoe u uw slikschema kunt aanpassen aan grotere tijdsverschillen.
       • Bij de overgang van zomertijd naar wintertijd en andersom kunt u uw gewone slikschema blijven gebruiken.
       • autorijden en alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        alcohol drinken?
        Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Efavirenz geeft in zeldzame gevallen leverafwijkingen. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

        • Efavirenz heeft met veel andere medicijnen wisselwerkingen. Het remt de afbraak van veel medicijnen in het lichaam, waardoor deze medicijnen meer bijwerkingen kunnen hebben. Ook kunnen veel medicijnen de werking van efavirenz verminderen, waardoor de werkzaamheid van efavirenz afneemt en het virus aanwezig blijft.

         Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. Uw arts en apotheker controleren of u efavirenz veilig kunt gebruiken naast uw andere medicijnen. Zorg er daarom voor dat uw arts en apotheker op de hoogte zijn van alle medicijnen die u gebruikt. Ook de medicijnen die u zonder recept koopt.

         Ook kan uw apotheker u precies vertellen hoeveel tijd er tussen de verschillende medicijnen moet zijn en voor u een innameschema maken. Wordt het innameschema in uw situatie te lastig, overleg dan met uw arts. Misschien kan deze één van de medicijnen vervangen door een medicijn dat u wel samen mag gebruiken.

         • Zwangerschap
          Bent u zwanger of wilt u zwanger worden? Overleg hierover met uw arts. Tijdens de zwangerschap moet u hiv-middelen blijven gebruiken. Want tijdens de zwangerschap is het extra belangrijk dat de hoeveelheid virus in uw bloed erg laag is. Dit verkleint namelijk het risico dat de baby besmet raakt met hiv.

          Overleg ook met uw arts of uw hiv-behandeling geschikt is tijdens de zwangerschap. Sommige hiv-middelen zijn namelijk schadelijk voor uw baby. Mogelijk moet u andere hiv-middelen gebruiken.

          Borstvoeding
          Geef GEEN borstvoeding als u hiv hebt. Het virus kan namelijk via de moedermelk de baby besmetten. Overleg hierover met uw arts.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Het is niet verstandig te stoppen, behalve als u te maken krijgt met ernstige bijwerkingen. Als u stopt zal het virus dat hiv veroorzaakt zich weer vermeerderen, zodat u weer klachten kunt krijgen.

           Er zijn situaties denkbaar waardoor u toch tijdelijk moet stoppen met deze hiv-remmer. Bijvoorbeeld bij bepaalde operaties of als u pillen kwijtraakt en niet snel aan nieuwe kunt komen. Overleg in dat geval altijd met een arts. Als u moet stoppen, is het meestal beter om alle medicijnen van de combinatie te stoppen. Het virus kan namelijk ongevoelig worden voor uw medicijnen als u ze niet allemaal gebruikt. Meestal zal de arts u een andere combinatie van hiv-remmers voorschrijven, maar als dat niet mogelijk is, moet u tijdelijk met alle hiv-remmers stoppen.

           • De werkzame stof efavirenz zit in de volgende producten:
            • Efavirenz is sinds 1998 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Stocrin in capsules, tabletten en drank, en als het merkloze Efavirenz in tabletten.

             Efavirenz wordt ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof als het merkloze Efavirenz/Emtricitabine/Tenofovir.

              

             Laatst bijgewerkt op 12-12-2022

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: