Tambocor

Tambocor

Werkzame stof: flecaïnide

Onderstaande tekst gaat over de werkzame stof flecaïnide.

Trefwoord
naar medicijnen

flecaïnide

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over flecaïnide

 • Vertraagt de hartslag en zorgt dat het hart regelmatiger klopt.
 • Bij hartritmestoornissen, bijvoorbeeld boezemfibrilleren. Ook om ritmestoornissen te voorkomen.
 • Tabletten: innemen met een half glas water.
 • Capsules: heel doorslikken, zonder te kauwen. Heeft u moeite met slikken? U mag de capsule ook openen en de korrels doorslikken met een half glas water. Kauw niet op de korrels.
 • Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u het minder snel.
 • U merkt binnen enkele uren dat de hartkloppingen afnemen.
 • U kunt duizelig of draaierig worden of een licht gevoel in het hoofd krijgen. Ook kunt u wazig zien of dubbel zien. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen binnen enkele weken.
 • Bij sommige mensen neemt de hartritmestoornis juist toe. Uw arts zal u hierop controleren. Overleg met uw arts, als u merkt dat uw klachten vergeren.
 • Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u flecaïnide veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.

Wat doet flecaïnide en waarbij gebruik ik het?

Flecaïnide laat het hart langzamer en regelmatiger kloppen.

Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

Hartritmestoornissen

 • Bij hartproblemen

Het hart is een spier die regelmatig samentrekt. Bij elke samentrekking (hartslag) pompt het hart het bloed door het lichaam. Zenuwen in de hartspier zorgen dat het hart regelmatig klopt. Ze vertrekken vanuit een punt op de hartwand, het ‘prikkelcentrum’. Als er iets mis is in het prikkelcentrum of bij deze zenuwen, zal het hart onregelmatig kloppen.

Verschijnselen
Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

U merkt een afwijkende hartslag niet altijd zelf op. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. U kunt zich gejaagd of angstig voelen. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis voortdurend aanwezig.

Oorzaken
Het prikkelcentrum op de hartwand kan te traag of te snel werken. Ook kan het signaal niet goed door de zenuw komen, bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven bij een hartinfarct. Verder kunnen bepaalde delen van het hart heel snel samentrekken. Als dit bij de boezems van het hart (de bovenste hartkamers) gebeurt, heet het ‘boezemfibrilleren’ of  ‘atriumfibrilleren’. Het hart gaat dan onvoorspelbaar en onregelmatig kloppen, soms veel te snel of juist erg langzaam.

Werking
Flecaïnide laat de zenuwen in de hartspier langzamer werken. Hierdoor reageert de hartspier er minder snel op, zodat de hartslag langzamer en regelmatiger wordt. U merkt het effect binnen enkele uren.

Behandeling
Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van uw hart, kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok (elektrische cardioversie) toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

Artsen schrijven flecaïnide voor als delen van het hart te snel samentrekken, zoals bij boezemfibrilleren. Uw arts kan het u voorschrijven bij een aanval van de ritmestoornis, of om het elke dag te gebruiken, zodat u de hartritmestoornis voorkomt. Bij ongeboren baby`s met sommige hartritmestoornissen, wordt het wel aan de moeder voorgeschreven. Dan bereikt het de baby via het bloed van de moeder.

Lees meer over hartritmestoornissen

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Duizeligheid, draaierig gevoel, licht gevoel in het hoofd. Zeer zelden kunt u flauwvallen. Van de duizeligheid heeft u meestal binnen enkele weken geen last meer, als u aan dit medicijn gewend bent geraakt.
 • Wazig zien of dubbelzien. Hier heeft u meestal na enkele weken geen last meer van. Blijft u last houden? Raadpleeg dan uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Benauwdheid. Raadpleeg uw arts, als u dit merkt.
 • Hartkloppingen, andere ritmestoornissen of verergering van de ritmestoornis. Dit kan voorkomen bij mensen die eerder voortdurend hartkloppingen of een hartinfarct gehad hebben en bij mensen met hartfalen. Gebruik dit middel niet als u hartfalen heeft. U kunt namelijk meer last krijgen van uw klachten, zoals vasthouden van vocht (oedeem). Overleg met uw arts.
  Mensen met de ritmestoornissen verlengde QT-intervalsyndroom of Brugadasyndroom: u hebt meer kans op ernstige storingen in het hartritme. Gebruik flecaïnide NIET als u een van deze hartritmestoornissen heeft. Overleg hierover met uw arts. Als u flecaïnide gebruikt in onderzoek om te kijken of u het Brugada-syndroom heeft, mag u dit medicijn wel gebruiken.
 • Zwak gevoel, vermoeidheid en koorts.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping, winderigheid en verminderde eetlust. Als u het inneemt met wat voedsel, heeft u minder last van misselijkheid.
 • Verwardheid, hallucinaties, depressiviteit, angst en slapeloosheid of slaperigheid.
 • Hoofdpijn, zweten, blozen en trillen.
 • Haaruitval.
 • Oorsuizen.
 • Moeite met bewegen, doof of tintelend gevoel in armen of benen.
 • Minder aanmaak van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes. U merkt dat aan extreme moeheid, bleke huid en slijmvliezen, bloedingen (zoals bloedneuzen) of koorts, keelpijn en blaasjes in de mond. Waarschuw dan uw arts.
 • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, roodheid en jeuk. Raadpleeg dan uw arts. Blijkt u overgevoelig, geef dan aan de apotheek door dat u overgevoelig bent voor flecaïnide. Het apotheekteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Tabletten: innemen met half glas water.
 • Capsules: slik de capsule heel door met water, zonder te kauwen. Als u hier moeite mee heeft, kunt u de capsule openen. Neem de korreltjes dan wel in zonder te kauwen.

Wanneer?
Het beste kunt u vaste inname tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis. Bijvoorbeeld bij het eten.

Hoelang?
Het kan zijn dat u flecaïnide alleen bij een aanval van de ritmestoornis moet gebruiken, bijvoorbeeld 1 of 2 dagen. Het kan ook zijn dat u flecaïnide langdurig moet gebruiken om de ritmestoornis te voorkomen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

 • Als u dit middel 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
 • Als u dit middel 2 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 4 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 4 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Duizeligheid en problemen met zien komen soms voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

roken?
Roken versnelt de afbraak van dit medicijn. Als u stopt met roken, kan de hoeveelheid van dit medicijn in het bloed toenemen. Hierdoor kan het sterker werken of bijwerkingen geven. Overleg met uw arts voordat u gaat stoppen met roken. Het kan nodig zijn dat uw arts u voorschrijft minder te gebruiken.

Overleg ook met uw arts als u lange tijd niet heeft gerookt en (weer) bent begonnen. Dan is het misschien nodig dat uw arts de dosering van dit medicijn juist verhoogt.

Mag ik flecaïnide gebruiken met andere medicijnen?

Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

 • Medicijnen met een verhoogd risico op hartritmestoornissen. Bij combinatie met flecaïnide kan een ernstige hartritmestoornis ontstaan. Vooral bij vrouwen of bij mensen die ouder dan 70 jaar zijn of al een hartaandoening hebben. Overleg hierover met uw arts of apotheker. Mogelijk controleert de arts uw hart met een hartfilmpje. Of schrijft hij een ander medicijn voor. U merkt een hartritmestoornis aan plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Neem direct contact op met uw arts als u dit merkt.
 • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Gebruik dit middel NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

Als u meer dan 3 maanden zwanger bent: u kunt flecaïnide in sommige gevallen gebruiken bij hartritmestoornissen van de ongeboren baby. Uw specialist zal u daarbij goed controleren.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in kleine hoeveelheden in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of het bijwerkingen geeft bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Stop niet zomaar. Uw oorspronkelijke klachten kunnen terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop alleen in overleg met uw arts.

Denkt u dat u bijwerkingen heeft? Neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

Zodra uw arts het gebruik van flecaïnide niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

Onder welke namen is flecaïnide verkrijgbaar?

De werkzame stof flecaïnide zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Flecaïnide is sinds 1982 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Tambocor en het merkloze Flecaïnide en Flecaïnide-acetaat. Het is te verkrijgen in tabletten, injecties en in capsules met vertraagde afgifte.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 12-08-2019

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

flecaïnide is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

30 April 2020

Voorheen gebruikte ik Flecainidea van TEVA en had nergens last van. Nu worden deze niet meer geleverd. Ik heb ze nu van Sandoz. Heb nu last van hartritmest...

25 October 2019

Ben niet blij mee met dit medicijn. Na inname wazig en dubbel zien en hartkloppingen. Heel erg moe. Veel last van winderigheid.Wil graag stoppen met dit ...

10 September 2019

Gedrag vindt ik veranderen emotioneel

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!