formoterol inhalatie bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

formoterol inhalatie bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Formoterol is een langwerkende luchtwegverwijder.

Artsen schrijven formoterol voor bij kinderen met astma.

Astma bij kinderen

Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor uw kind kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar uw kind allergisch voor is. Er zijn periodes waarin uw kind gevoeliger is voor deze prikkels.

Lees meer over astma bij kinderen

Ervaring bij kinderen

Formoterol inhalatie is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 6 jaar. Registratie betekent dat de fabrikant formoterol inhalatie bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Formoterol voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen te voorkomen.


Dit medicijn neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

Het werkt binnen 3 minuten. De werking houdt ongeveer 12 uur aan. De meeste luchtwegverwijders werken ongeveer 4 uur en zijn bedoeld om een benauwdheidsaanval te stoppen. Omdat formoterol 12 uur werkt, wordt het een `langwerkende luchtwegverwijder` genoemd. Het wordt gebruikt om benauwdheidsaanvallen te voorkomen.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per type inhalator hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Goed inhaleren vergt veel oefening. De werkzame stof moet diep in de longen van uw kind terechtkomen. In de apotheek kunt u een checklist krijgen waarop voor het inhalatieapparaat van uw kind alle handelingen staan die nodig zijn bij het inhaleren. Vraag de apotheekmedewerker of arts om het voor te doen. Laat uw kind het ook een keer oefenen in het bijzijn van de medewerker. U en de medewerker kunnen dan nagaan of uw kind alle handelingen goed uitvoert. Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, controleren of uw kind nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het uw kind niet goed te inhaleren? Er zijn verschillende typen inhalatieapparaten. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor uw kind. Vraag de arts of apotheek om advies.
 • Uw kind kan formoterol in twee vormen inhaleren: als poeder of als spray. Het nadeel van poederinhalaties is dat uw kind krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat uw kind tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel kinderen vinden dat moeilijk.
 • Het inhalatiepoeder zit in capsules of een Turbuhaler.
  • De inhalatiecapsules plaatst uw kind in een inhalatieapparaatje. Met het inhalatieapparaatje prikt uw kind de ruimtes op het schijfje kapot, waarna uw kind het poeder kan inhaleren. De capsulewand bestaat uit gelatine. De schilfers hiervan zijn niet schadelijk voor de longen. Het apparaat kan na verloop van tijd slijten, waardoor de capsules of het schijfje niet meer goed worden opengeprikt. Bij een normaal gebruik is dat na ongeveer 3 tot 6 maanden. Overleg daarom in de apotheek over vervanging van het apparaat als uw kind het al enkele maanden gebruikt.
  • De Turbuhaler bevat 60 of 120 inhalaties. Elke keer dat uw kind de geribbelde knop draait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dat gaat alleen goed als uw kind de turbuhaler rechtop houdt bij het draaien. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft uw kind een nieuw apparaat nodig. U kunt zien dat het apparaat bijna leeg is, als in het doorzichtige venster op de zijkant een rode kleur verschijnt. Uw kind heeft dan nog ongeveer 20 doses over. U kunt dan op tijd een nieuw apparaat aanvragen voor uw kind.
  • Een patroon met 60 inhalaties plaatst uw kind in de Novolizer. Elke keer dat uw kind de gekleurde knop indrukt, wordt een dosis poeder klaargemaakt voor inhalatie. Uw kind hoort een dubbele klik en het controlevenster wordt groen. Dat gaat alleen goed als uw kind de Novolizer horizontaal houdt bij het indrukken. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Het inhaleren is goed gegaan als uw kind een klik heeft gehoord en het controlevenster weer rood is. U kunt zien dat de patroon leeg is als de teller op het apparaat op nul staat. U kunt dus op tijd een nieuwe patroon aanvragen voor uw kind.
  • De Clickhaler bevat 60 of 120 inhalaties. Elke keer dat uw kind de drukknop indrukt, wordt een dosis poeder klaargemaakt voor inhalatie. Dit gaat alleen goed als uw kind de Clickhaler rechtop houdt bij het indrukken. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. De teller op de Clikhaler telt hoeveel inhalaties uw kind al gebruikt heeft. Uw kind merkt dat het apparaat bijna leeg is, als de teller bijna 60 of 120 aangeeft. U kunt dus op tijd een nieuwe patroon aanvragen.

   Laat uw kind na gebruik van een poederinhalator zijn mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).
 • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd.
  Voor elke verstuiving moet uw kind het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt elke keer evenveel formoterol vrij. Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren, kan uw kind ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar uw kind de inhalatiespray in spuit. Uw kind kan dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u of uw kind dat moeten doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kan uw kind in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt uw kind het lastig om de voorzetkamer mee te nemen naar school of een andere plek? Vraag dan de arts 2 apparaten voor te schrijven. Uw kind kan ze dan op beide plekken achterlaten. Bij de meeste inhalatiesprays is het belangrijk de spray in te drukken en tegelijk in te ademen.
  De autohaler is een inhalatiespray die het geneesmiddel afvuurt tijdens het inhaleren. Bij deze spray is krachtig inademen voldoende en hoeft uw kind dus niet ook nog de spray in te drukken.

Wanneer?

Het hangt af van de klachten wanneer uw kind dit medicijn moet gebruiken.

 • Moet uw kind eenmaal per dag inhaleren, laat uw kind dan in de ochtend inhaleren.
 • Moet uw kind tweemaal per dag inhaleren, verdeel dit zo goed mogelijk over de dag. Dus bijvoorbeeld 's ochtends bij het opstaan en 's avonds na het eten.
 • Moet uw kind het meer dan tweemaal per dag inhaleren, verdeel de inhalaties dan zo goed mogelijk over de dag.
 • Heeft uw kind vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kan uw kind dit medicijn 10 tot 15 minuten vóór de inspanning gebruiken.

Hoe lang?

Meestal moet uw kind dit medicijn langdurig blijven gebruiken tegen de benauwdheid. Gebruikt uw kind dit medicijn, maar blijft hij last houden van benauwdheid? Neem dan contact op met de arts of apotheker.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over formoterol inhalatie bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Gedragsstoornis; bij kinderen onder de 12 jaar komen prikkelbaarheid en hyperactiviteit voor. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt. Neem als uw kind hier last van heeft contact op met de arts of apotheker.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Formoterol voor inhalatie is voor kinderen te verkrijgen in:

 • inhalatiepoeder;
 • inhalatiespray (dosisaerosol).

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij formoterol inhalatie bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 15-09-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

formoterol inhalatie bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!