formoterol met budesonide inhalatie bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

formoterol met budesonide inhalatie bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Formoterol is een langwerkende luchtwegverwijder. Budesonide behoort tot de bijnierschorshormonen of corticosteroïden. Het is een luchtwegbeschermer.

Artsen schrijven deze combinatie voor bij kinderen met astma.

Astma bij kinderen

Verschijnselen
Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor uw kind kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar uw kind allergisch voor is. Op sommige momenten is uw kind gevoeliger voor deze prikkels dan op andere momenten.

Behandeling
De arts kan deze combinatie voorschrijven als de behandeling met een aparte luchtwegbeschermer samen met een kortwerkende luchtwegverwijder, zoals salbutamol, onvoldoende helpt.

Lees meer over astma bij kinderen

Ervaring bij kinderen

De combintatie formoterol met budesonide inhalatie is officieel geregistreerd bij kinderen vanaf 6 jaar. Registratie betekent dat de fabrikant de combintatie bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Formoterol met budesonide voorkomt aanvallen van benauwdheid.

Budesonide remt ontstekingen en beschermt de luchtwegen tegen prikkels die benauwdheid veroorzaken. Het aantal benauwdheidsaanvallen neemt hierdoor af.
Formoterol is een luchtwegverwijder. Hierdoor zullen de luchtwegen minder snel vernauwen. Formoterol werkt langer dan de meeste luchtwegverwijders, zoals salbutamol en ipratropium, namelijk zo'n 12 uur.

De combinatie van formoterol met budesonide wordt gebruikt om aanvallen van benauwdheid te voorkomen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De werking begint binnen 3 minuten en houdt ongeveer 12 uur aan. Doordat de conditie van de longen verbetert, merkt uw kind meestal binnen 1 tot 2 weken dat het aantal benauwdheidsaanvallen minder wordt. Uw kind moet het wel consequent gebruiken, meestal is dat 2 keer per dag.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Goed inhaleren is lastig en vergt veel oefening. Alleen als uw kind goed inhaleert komt de werkzame stof diep genoeg in de longen om te werken.
 • De apotheekmedewerker zal u en uw kind uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kan uw kind een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of hij alle handelingen goed uitvoert.
 • Laat regelmatig, bijvoorbeeld ieder jaar, controleren of uw kind nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het uw kind niet goed te inhaleren? Er zijn verschillende typen inhalatieapparaten. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor uw kind. Vraag de arts of apotheek om advies.
 • Laat uw kind na het inhaleren de mond spoelen met een slok water en dat water vervolgens uitspugen. Laat hem daarna nog een slok water nemen, daarmee gorgelen en dat doorslikken. Zo verdwijnt alle budesonide uit de mond. Uw kind voorkomt hiermee heesheid en schimmelinfecties in de mond. Als uw kind na het inhaleren gaat eten of de tanden poetst zal dit effect nog groter zijn.

Extra informatie inhalatiepoeder

 • Het inhalatiepoeder zit in een 'turbuhaler'. Dit is een apparaatje met een voorraad van 60 of 120 doses.
 • Elke keer dat uw kind de geribbelde knop draait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dat gaat alleen goed als uw kind de turbuhaler rechtop houdt bij het draaien. Daarna kan uw kind het medicijn inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft uw kind een nieuw apparaat nodig. U kunt zien dat het apparaat bijna leeg is, als in het doorzichtige venster op de zijkant een rode kleur verschijnt. Uw kind heeft dan nog ongeveer 20 doses over. U kunt dan op tijd een nieuw apparaat aanvragen voor uw kind.
 • Een nadeel van poederinhalaties is dat uw kind krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Heeft uw kind hier problemen mee? Overleg dan met de arts of apotheker.

Wanneer?

Gebruik de inhalaties met regelmatige tussenpozen. Als uw kind 2 keer per dag moet inhaleren: ongeveer om de 12 uur, bijvoorbeeld vóór het ontbijt en vóór het avondeten.

Hoe lang?

Binnen 1 tot 2 weken zal uw kind merken dat hij minder benauwd is. Pas na een aantal weken is het effect optimaal.

 • Is er na 4 weken nog onvoldoende effect? Overleg dan met de arts. Mogelijk moet de dosering aangepast.
 • Als uw kind 3 maanden lang niet meer benauwd is, kan de arts uw kind adviseren om over te stappen op een lagere dosering of een lagere sterkte.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over formoterol met budesonide inhalatie bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze zeer zelden bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Geringe vertraging van de lengtegroei. Dit kan komen door dit medicijn, maar ook door de ziekte zelf. Een groeivertraging door dit medicijn treedt vooral op tijdens de eerste 3 maanden van het gebruik. Meestal lopen kinderen deze groeiremming op latere leeftijd weer gewoon in. Eventueel zal de arts de groei controleren. Als het nodig is kan hij de behandeling dan aanpassen. Dit blijkt bijna nooit nodig te zijn.
 • Psychische klachten en tijdelijke gedragsveranderingen, die per persoon kunnen verschillen. Uw kind kan hyperactief, energieker, prikkelbaar, depressief, angstig of agressief worden, of last hebben van slapeloosheid. Mocht uw kind veel last hebben van deze bijwerkingen, vraag dan de arts om advies.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

De combinatie formoterol met budesonide inhalatie is voor kinderen te verkrijgen in inhalatiepoeder.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij formoterol met budesonide inhalatie bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 03-11-2015

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

formoterol met budesonide inhalatie bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!