Medicijnenlatanoprost oogdruppels

latanoprost oogdruppels

Medicijnenlatanoprost oogdruppels

latanoprost oogdruppels

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Latanoprost verbetert de afvoer van water uit de oogbol. Hierdoor neemt de druk in het oog af.
  • Bij de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk). Door glaucoom kunnen netvlies en oogzenuw beschadigen.
  • Als u latanoprost elke avond gebruikt, vermindert u de kans op blindheid.
  • De oogboldruk vermindert binnen 4 weken.
  • U kunt last krijgen van rode ogen. Gaat dit niet weg of gaan uw ogen jeuken? Raadpleeg dan uw arts. Een lichte irritatie na het druppelen is normaal. Dit verdwijnt meestal vanzelf.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Oogdruppelen is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website.
  • Draagt u contactlenzen? Vraag bij uw apotheek na of de oogdruppels uw contactlenzen kunnen beschadigen.
  • Latanoprost behoort tot de prostaglandines. In oogdruppels verlaagt het de druk in het oog.

   Artsen schrijven het voor bij glaucoom (verhoogde oogboldruk).

   • Glaucoom is een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak is meestal een verhoogde druk in de oogbol. Deze ligt normaal tussen de 10 en 22 millimeter kwikdruk.

    Verschijnselen
    In het begin merkt u niets van glaucoom. Na verloop van tijd kunt u aan de randen van het gezichtsveld steeds minder zien. Als de oogboldruk plotseling toeneemt spreekt men van acuut glaucoom. U heeft dan een heftige pijn, roodheid van het oog en soms misselijkheid.
    Onbehandeld leidt glaucoom meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies, waarbij het lijkt of u door een koker kijkt. Glaucoom kan uiteindelijk tot blindheid leiden.

    Behandeling
    Glaucoom wordt meestal behandeld met oogdruppels. Artsen schrijven meestal eerst oogdruppels met een bètablokker voor, zoals timolol. Uw arts kan latanoprost voorschrijven als deze medicijnen onvoldoende werken. Uw arts kan latanoprost ook in combinatie met andere medicijnen voorschrijven. 

    Effect
    Latanoprost bevordert de afvoer van het vocht uit de oogbol en verlaagt zo de druk in de oogbol. Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw oogboldruk. De verslechtering van het gezichtsveld wordt door de lagere oogboldruk tot staan gebracht. Het is daarom belangrijk het middel consequent te blijven gebruiken.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Brandend gevoel vlak na het indruppelen, jeukende ogen en het gevoel dat er iets in het oog zit.

     Dit gaat meestal vanzelf over. Raadpleeg uw arts als deze klachten blijven bestaan.

    • Rode geïrriteerde ogen

     Raadpleeg dan uw arts.

    • Verandering van de oogwimpers. Toename van het aantal wimpers, de dikte, de lengte en de kleur van de wimpers.

    • Bij gemengde kleur ogen kan de kleur veranderen, vooral een mengkleur met bruin, zoals grijs-, groen-, blauw- of geelbruine ogen kunnen donkerder worden.

     Dit effect kan optreden na enkele maanden tot jaren gebruik en kan blijvend zijn.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Zwellingen of ontstekingen van delen van het oog

     Neem contact op met uw arts bij gezwollen ogen, roodheid, jeuk of irritatie.

    • Pijn in de ogen en last van fel licht

     Neem contact op met uw arts als u hier veel last van heeft.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Slecht zien of wazig zien

     Raadpleeg uw arts als u slechter gaat zien.

    • Veranderingen van het uiterlijk rond het oog, zoals donkere verkleuringen, haargroei en een diepere ooglidplooi.

     De verkleuringen zijn tijdelijk. Neem contact op met uw arts als u last krijgt van deze bijwerkingen.

    • Droge ogen

     Vooral mensen die contactlenzen dragen, kunnen hier last van krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).


    Bijwerkingen in de rest van het lichaam

    De oogdruppels kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking in de rest van het lichaam.

    Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Hoofdpijn, duizeligheid, huiduitslag, benauwdheid, pijn op de borst, hartkloppingen, problemen met ruiken en pijn in de spieren en/of gewrichten.

    • Maagdarmklachten, zoals misselijk zijn en overgeven.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Hoe?

      • Als u het flesje op een koele plaats moet bewaren, kunt u de druppels het beste vóór gebruik op lichaamstemperatuur brengen door het flesje enkele minuten in de hand te houden of tussen de handpalmen te wrijven. Het druppelen van koude oogdruppels in uw oog kan namelijk pijnlijk zijn.
      • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
      • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. Het hangt af van het soort conserveermiddel of u uw contactlenzen tussen de toedieningen door weer kunt indoen. Er zijn namelijk conserveermiddelen die zachte contactlenzen kunnen beschadigen. Kijk hiervoor in de bijsluiter van de verpakking. Harde contactlenzen kunt u na toedienen van de druppels weer indoen. Verpakkingen voor eenmalig gebruik bevatten geen conserveermiddel. U kunt na toedienen van de oogdruppels voor eenmalig gebruik zowel harde als zachte contactlezen weer indoen.
      • Neem plaats op een stoel of een bank.
      • Schroef het dopje van flesje en leg het dopje op de zijkant. Bij verpakking voor eenmalig gebruik: draai de bovenkant van het plastic tubetje af.
      • Neem het flesje of plastic tubetje in uw hand alsof u een pen vasthoudt.
      • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
      • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
      • Zet de hand met het flesje of plastic tubetje op de hand die het gootje maakt.
      • Breng het flesje of tubetje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het flesje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt, anders bederven de oogdruppels sneller.
      • Knijp in het flesje of tubetje en laat één druppel in het gootje vallen.
      • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
      • Om bijwerkingen in de rest van het lichaam te voorkomen, kunt u na het indruppelen de traankanaaltjes één minuut dichtdrukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt zo dat de werkzame stof in het bloed komt.
      • Doe uw oog weer open.
      • Draai, na gebruik, de dop weer op het flesje. Gooi het tubetje met restant weg.
      • Was uw handen nogmaals met water en zeep.

      Vindt u het lastig om de druppel goed in het oog te krijgen? Vraag dan in de apotheek om een oogdruppelhulp. Met dit houdertje kunt u gemakkelijker in het oog druppelen.

      Bewaar de oogdruppels zoals op het etiket is aangegeven. De meeste flesjes met oogdruppels zijn na openen nog 1 maand houdbaar. U kunt op de verpakking noteren wanneer u het heeft geopend.

      Wanneer?
      Het beste kunt u een vast tijdstip kiezen om te druppelen. Hierdoor is de kans op vergeten kleiner. Gebruik de oogdruppels bij voorkeur 's avonds, omdat het dan sterker werkt.

      Hoe lang?
      Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.

      • Als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.

       • autorijden?
        Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. Daarna kunt u autorijden. Als u last heeft van fel licht, kunt u een zonnebril dragen tijdens het rijden.

        alcohol drinken en alles eten?
        Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

        • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         Andere oogdruppels of oogzalven. Wacht minstens 5 minuten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels.

         Gebruikt u zowel oogdruppels als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppels en 5 minuten later de oogzalf of ooggel.

         Als u twee soorten oogdruppels moet gebruiken: gebruik eerst de oogdruppel waar u het minst last van heeft en daarna de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo voorkomt u dat u door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uittraant'.

         • Zwangerschap
          Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
          Als u samen met uw arts besluit dat u dit medicijn tijdens de zwangerschap kunt gebruiken, zorg er dan wel voor dat u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dichtdrukt. Er komt dan veel minder van dit medicijn in het bloed. Zie ook de instructie bij “Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?”

          Borstvoeding
          U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt via uw ogen in zeer kleine hoeveelheden in uw bloed. Hierdoor kan er maar weinig in de moedermelk komen.
          Wel moet u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dicht drukken. Hierdoor kan er zo min mogelijk medicijn in uw bloed en in de moedermelk terechtkomen. Zie ook “Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?”

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Het is niet verstandig in één keer met dit middel te stoppen. De druk in uw oog kan dan plotseling toenemen. Als u aan uw oog geopereerd moet worden, moet u meestal met dit middel stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

           • De werkzame stof latanoprost oogdruppels zit in de volgende producten:
            • Latanoprost is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknamen Monoprost, Vizilatan, Xalatan, Xalmono en Xalof en als het merkloze Latanoprost.

             Latanoprost wordt in oogdruppels ook gebruikt in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknaam Xalacom en als het merkloze Latanoprost/Timolol.

             Laatst bijgewerkt op 30-11-2020

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: