lorazepam bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

lorazepam bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Lorazepam behoort tot de benzodiazepinen. Het werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

Artsen schrijven lorazepam voor bij kinderen met:

 • angstgevoelens en gespannenheid;
 • epilepsie;
 • onrust, bijvoorbeeld:
  • ​bij onderzoeken of kleine ingrepen;
  • op de 'intensive care';
  • bij ernstige opwinding of ernstige onrust.

Angstgevoelens en gespannenheid

Verschijnselen
Iedereen is wel eens angstig. Angst is een normale reactie bij dreigend gevaar. Het leidt tot voorzichtigheid of tot vluchten, en is dus een nuttige vorm van zelfbescherming.

Soms is een kind angstig terwijl daar weinig aanleiding voor is: bijvoorbeeld als het kind niet naar buiten durft, of geen boodschappen durft te doen in een drukke winkel. We spreken dan van een angststoornis.

Angst geeft vaak klachten als hoofdpijn, buikpijn, slaapproblemen en prikkelbaarheid. Hevige angst kan leiden tot hartkloppingen, benauwdheid, zweten, pijn op de borst, trillen, het gevoel flauw te vallen of tintelingen in de ledematen.

Behandeling
Bij angstgevoelens en gespannenheid door hevige gebeurtenissen kan de arts uw kind gedurende enkele dagen tot weken lorazepam voorschrijven. Houden de angstgevoelens en gespannenheid langer aan of is er een psychische oorzaak voor? Dan worden ze meestal behandeld met psychotherapie of met antidepressiva.

 

Lees meer over angstgevoelens en gespannenheid

Epilepsie

Verschijnselen
Epilepsie (vallende ziekte) is een aandoening van de hersenen, waarbij een soort kortsluiting in de hersenen ontstaat. Dit gebeurt in aanvallen. De hersenen zijn dan even ontregeld, met bijvoorbeeld spiertrekkingen of bewusteloosheid als gevolg.

Oorzaak
Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van erfelijke aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan, maar begint meestal op de kinderleeftijd.

Behandeling
Lorazepam wordt gebruikt tijdens een epilepsie-aanval. Als deze langer dan 5 minuten duurt, moet hij snel gestopt worden.  Dit kan met lorazepam in een injectie. Lorazepam kan dan door mensen uit de omgeving van uw kind worden toegediend. 

Lees meer over epilepsie

Onrust

Onderzoeken of kleine ingrepen kunnen soms zo onaangenaam zijn dat uw kind er zeer onrustig onder is. Dat bemoeilijkt de ingreep en verhoogt de pijn en het ongemak.

Met dit medicijn kan uw kind een onderzoek of ingreep ontspannener ondergaan en staat het kind er onverschilliger tegenover.

Kinderen kunnen dit medicijn ook krijgen voorafgaand aan een verdoving (anesthesie). Hierdoor worden ze kalm en slaperig. Of kinderen krijgen dit medicijn juist om ze te verdoven. Het medicijn brengt en houdt ze dan in slaap.

Op de 'intensive care'
Kinderen op de 'intensive care' kunnen lorazepam krijgen om te kalmeren of in slaap te brengen.

Bij ernstige opwinding of onrust
Dit medicijn wordt soms gegeven als uw kind erg opgewonden of onrustig is. Dit kan zo ernstig zijn dat uw kind en een gevaar is voor zichzelf en voor de omgeving. De hulpverlener zal eerst proberen uw kind tot kalmte te brengen. Als dit niet lukt kan de hulpverlener uw kind een medicijn geven om rustiger te worden, zoals lorazepam.

Lees meer over onrust

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat lorazepam wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 6 jaar met onrust, bijvoorbeeld bij onderzoeken of kleine ingrepen.

Lorazepam is bij deze ziekte officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant lorazepam bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

Er is ook onderzoek gedaan naar lorazepam bij:

 • angstgevoelens en gespannenheid;
 • epilepsie.

Deze ziektes en leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt lorazepam te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts lorazepam ook voor bij kinderen met deze ziektes. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Lorazepam werkt rustgevend, spierontspannend, vermindert angstgevoelens en beïnvloedt de overdracht van elektrische prikkels in de hersenen.

 • Angstgevoelens en gespannenheid, onrust: lorazepam dempt emoties en werkt daardoor kalmerend als uw kind angstig of gespannen is. Hierdoor verminderen ook de lichamelijke klachten, zoals hartkloppingen, buikpijn, trillen en transpireren, die vaak met angst en spanning gepaard gaan. Lorazepam is een tijdelijke hulp bij deze verschijnselen. Het lost de oorzaak van de gespannenheid van uw kind echter niet op. Bij zeer heftige emoties en gedurende een korte periode kan het nuttig zijn.
 • Epilepsie: lorazepam beïnvloedt prikkels in de hersenen die epileptische aanvallen kunnen oproepen. Daarom wordt lorazepam gebruikt om epileptische aanvallen te stoppen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Tabletten en drank: werken binnen 1 uur na inname. Het effect houdt 8 tot 12 uur aan.
 • Injectie: werkt binnen 4 minuten. De werking houdt ongeveer 2 uur aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe een kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met de apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid af met de meegeleverde maatlepel, maatbeker of doseerspuit en laat uw kind dit innemen. Bij kleine kinderen kunt u de drank rechtstreeks uit de doseerspuit in de mond spuiten. Breng rustig de spuit tegen de binnenkant van de wang aan en druk de spuit langzaam leeg, anders kan uw kind zich verslikken.
 • Injecties: deze worden toegediend door een arts of verpleegkundige.

Wanneer?

Angst en spanning
Verdeel de tabletten gelijkmatig over de dag, dus ongeveer om de 8 tot 12 uur. Gebruikt uw kind dit medicijn alleen in speciale gevallen, zoals bij vliegangst? Laat uw kind het dan minstens een half uur van tevoren innemen.

Epilepsie
Uw kind moet dit medicijn gebruiken als de epilepsie-aanval langer dan 5 minuten duurt.

Onderzoeken of kleine ingrepen
Uw arts heeft aangegeven hoeveel tijd van te voren uw kind dit medicijn moet innemen. Dat is vaak een 1-2 uur voorafgaand aan de ingreep of het onderzoek.

Hoe lang?

Angst of spanning
Gebruik langer dan 2 maanden achter elkaar wordt sterk afgeraden. Er is dan te veel kans dat uw kind afhankelijk van dit medicijn wordt. Dit betekent dat uw kind ontwenningsverschijnselen krijgt als hij stopt met het gebruik. Probeer ook op een andere manier de angst en spanning bij uw kind te verminderen. Vraag de arts om advies.

Gebruikt uw kind dit medicijn samen met een medicijn tegen depressie? Dan is het meestal de bedoeling dat uw kind binnen enkele weken lorazepam afbouwt, omdat dan het medicijn tegen depressie begint te werken.

Epilepsie
Meestal stopt de aanval als uw kind dit medicijn 1 keer gebruikt. Soms is het nodig om dit medicijn nog een aantal keer te gebruiken.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over lorazepam bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Vermoeidheid, sufheid, slaperigheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.
 • Nachtmerries, meestal in de vroege ochtend. Onrust en prikkelbaarheid. Dus tegenovergestelde verschijnselen dan u van dit medicijn zou verwachten. Ook kunt u dingen gaan geloven of denken die niet kloppen (waandenkbeelden). Verder kunnen ze ook dingen gaan zien, voelen of horen die er niet zijn (hallucinaties). Vooral kinderen en ouderen zijn gevoelig voor deze bijwerkingen. Raadpleeg bij deze verschijnselen de arts. Mogelijk is een lagere dosering of een ander medicijn nodig.
 • Afhankelijkheid. Uw kind kan last krijgen van ontwenningsverschijnselen als hij stopt met het gebruik. Bij kortdurend gebruik is de kans hierop zeer klein. Mensen die dit medicijn langer dan 2 maanden achtereen gebruiken hebben hier wel een grote kans op. Laat uw kind daarom altijd geleidelijk afbouwen als hij dit medicijn langer dan 2 maanden heeft gebruikt als kalmeringsmiddel.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Lorazepam is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • injecties;
 • drank.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij lorazepam bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 30-11-2018

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

lorazepam bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!