noscapine bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

noscapine bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Noscapine werkt hoestprikkeldempend. Kinderen kunnen noscapine gebruiken bij hoest.

Hoest

Prikkelhoest is een reflex op irritatie in keel en longen. Vaak is dit noodzakelijk, omdat er bijvoorbeeld slijm in de luchtwegen zit, maar soms is het een overreactie die de keel alleen verder irriteert.

Behandeling
Noscapine wordt gebruikt bij prikkelhoest of kriebelhoest. Het vermindert de neiging tot hoesten.

Laat uw kind dit medicijn niet gebruiken als hij veel slijm ophoest. De hoestprikkel is dan juist nodig om het slijm kwijt te raken.

Lees meer over hoest

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat noscapine wordt gebruikt bij:

 • kinderen vanaf 3 jaar met hoest.

Noscapine is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant noscapine bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar noscapine bij:

 • kinderen tussen 1 en 3 jaar met hoest.

Deze leeftijden staan niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt noscapine te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts noscapine ook voor bij kinderen met deze aandoening en van deze leeftijden. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Noscapine vermindert de neiging tot hoesten.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De neiging tot hoesten zal binnen 1 uur na inname van dit medicijn afnemen. Dit effect houdt ongeveer 4 uur aan.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering in de bijsluiter of op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Tabletten: laat uw kind de tablet innemen met een half glas water.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de tablet het beste kan innemen.
  • Heeft dat onvoldoende effect? Neem dan contact op met uw apotheker. Sommige tabletten mag u fijnstampen. Maar let op: er zijn ook tabletten die u niet mag fijnstampen omdat het medicijn dan minder goed of zelfs niet meer werkt. Soms kan door het fijnmaken het medicijn vies smaken. Of uw kind krijgt eerder last van bijwerkingen, zoals maagklachten. Vraag dit dus eerst aan de apotheker.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid drank af in een maatbekertje. Laat uw kind het maatbekertje leegdrinken en het bekertje omspoelen.

Hoe lang?

Meestal is het gebruik van dit medicijn maar voor enkele dagen nodig. Uw kind mag het gebruiken tot de klachten zijn verdwenen. Een normale kriebelhoest hoort binnen 3 weken over te zijn. Is dat bij uw kind niet het geval, raadpleeg dan de arts. Mogelijk is er een oorzaak voor de hoest van uw kind waar de arts een oplossing voor weet.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over noscapine bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

Lichte sufheid, slaperigheid, duizeligheid en vermindering van het reactie-, concentratie- en coördinatievermogen. Deze bijwerkingen komen vooral de eerste dagen van het gebruik voor. Dit is vooral lastig bij activiteiten waarbij oplettendheid nodig is, zoals tijdens het fietsen, spelen, leren of op school.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Noscapine is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • drank.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij noscapine bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 22-08-2017

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

noscapine bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!