Medicijnenpropafenon

propafenon

Medicijnenpropafenon

propafenon

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Vertraagt de hartslag en maakt deze regelmatiger.
  • Bij hartritmestoornissen, bijvoorbeeld boezemfibrilleren. Ook om ritmestoornissen te voorkomen.
  • Tabletten: heel doorslikken, zonder te kauwen. Propafenon smaakt erg bitter en u kunt er misselijk van worden. Als u het bij de maaltijd inneemt heeft u hier minder last van.
  • Kies vaste tijdstippen, dan vergeet u het minder snel.
  • U merkt na een half uur dat de hartkloppingen afnemen.
  • U kunt duizelig of draaierig worden of een licht gevoel in het hoofd krijgen. Meestal verdwijnen deze bijwerkingen binnen enkele weken. Verder kunt u buikpijn, een droge mond of hoofdpijn krijgen.
  • Bij sommige mensen neemt de hartritmestoornis juist toe. Uw arts zal u hierop controleren. Overleg met uw arts, als uw klachten verergeren.
  • Er zijn veel wisselwerkingen met andere medicijnen. Vraag uw apotheker of u propafenon veilig kunt gebruiken met uw andere medicijnen.
  • Propafenon laat het hart langzamer en regelmatiger kloppen.

   Artsen schrijven het voor bij bepaalde hartritmestoornissen.

   • Het hart is een spier die regelmatig samentrekt. Bij elke samentrekking (hartslag) pompt het hart het bloed door het lichaam. Zenuwen in de hartspier zorgen dat het hart regelmatig klopt. Ze vertrekken vanuit een punt op de hartwand, het ‘prikkelcentrum’. Als er iets mis is in het prikkelcentrum of bij deze zenuwen, zal het hart onregelmatig kloppen.
     
    Verschijnselen
    Bij een hartritmestoornis kan het hart overslaan, onregelmatig slaan, te langzaam kloppen of op ‘hol slaan’. Bijna iedereen heeft wel eens zijn hart voelen overslaan. Bijvoorbeeld bij spanningen of een sterke kop koffie. Soms blijft dit overslaan langer doorgaan dan een paar tellen en belemmert het u in het dagelijks werk of de slaap. Pas dan noemen we het een hartritmestoornis.

    U merkt een afwijkende hartslag niet altijd zelf op. Maar vermoeidheid, kortademigheid, licht gevoel in het hoofd en hartkloppingen komen soms voor. U kunt zich gejaagd of angstig voelen. Ook kunt u dikke enkels krijgen doordat het bloed minder goed wordt rondgepompt. De ritmestoornissen kunnen in aanvallen voorkomen van enkele seconden tot uren en dan weer verdwijnen. Zelden is de hartritmestoornis voortdurend aanwezig.

    Oorzaken
    Het prikkelcentrum op de hartwand kan te traag of te snel werken. Ook kan het signaal niet goed door de zenuw komen, bijvoorbeeld doordat stukjes hartweefsel zijn afgestorven bij een hartinfarct. Verder kunnen bepaalde delen van het hart heel snel samentrekken. Als dit bij de boezems van het hart (de bovenste hartkamers) gebeurt, heet het ‘boezemfibrilleren’ of ‘atriumfibrilleren’. Het hart gaat dan onvoorspelbaar en onregelmatig kloppen, soms veel te snel of juist erg langzaam.

    Werking
    Propafenon laat de zenuwen in de hartspier langzamer werken. Hierdoor reageert de hartspier er minder snel op, zodat de hartslag langzamer en regelmatiger wordt.  U merkt het effect  na ongeveer een half uur.

    Behandeling
    Afhankelijk van het soort ritmestoornis en de conditie van uw hart, kan de arts medicijnen voorschrijven, een elektrische stroomschok (elektrische cardioversie) toedienen of een operatie uitvoeren, bijvoorbeeld voor een pacemaker.

    Artsen schrijven propafenon voor als delen van het hart te snel samentrekken, zoals bij boezemfibrilleren. Uw arts kan het u voorschrijven bij een aanval van de ritmestoornis, of om het elke dag te gebruiken, zodat u hartritmestoornis voorkomt.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Duizeligheid, draaierig gevoel, licht gevoel in het hoofd.

     Zeer zelden kunt u flauwvallen. Van de duizeligheid heeft u meestal binnen enkele weken geen last meer, als u aan dit medicijn gewend bent geraakt.

    • Hartkloppingen, andere ritmestoornissen of verergering van de hartritmestoornis. Dit kan voorkomen bij mensen die eerder voortdurend hartkloppingen of minder dan 3 maanden geleden een hartinfarct hebben gehad. Of bij mensen met hartfalen.
     Mensen met de ritmestoornissen verlengde QT-intervalsyndroom of Brugadasyndroom: u hebt meer kans op ernstige storingen in het hartritme. Gebruik propafenon NIET als u een van deze hartritmestoornissen heeft. Overleg hierover met uw arts.

     Gebruik dit medicijn niet als u hartfalen heeft. U kunt namelijk meer last krijgen van uw klachten, zoals vasthouden van vocht (oedeem). Overleg hierover met uw arts.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Maagdarmklachten, zoals misselijkheid, braken, buikpijn, diarree, verstopping, winderigheid en minder eetlust.

     Als u het inneemt met wat voedsel heeft u minder last van misselijkheid.

    • Droge mond en een bittere smaak.

     Door een droge mond heeft u meer kans op gaatjes in uw gebit. Poets en flos daarom extra goed als u merkt dat u last heeft van een droge mond.

    • Benauwdheid

     Raadpleeg uw arts als u dit merkt.

    • Slaapproblemen, zoals nachtmerries, angst en, zeer zelden, rusteloosheid of verwardheid.

    • Zwak gevoel, vermoeidheid en koorts.

    • Hoofdpijn, wazig zien.

    • Moeite met bewegen, doof of tintelend gevoel in armen of benen.

    • Verminderde leverwerking. Waarschuw uw arts, als u een gele verkleuring van de huid, tandvlees en het oogwit opmerkt.

     In zeldzame gevallen kan na langdurig gebruik een leverontsteking (hepatitis) ontstaan.

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Minder aanmaak van rode of witte bloedcellen of bloedplaatjes. U merkt dat aan extreme moeheid, bleke huid en slijmvliezen, bloedingen (zoals bloedneuzen) of koorts, keelpijn en blaasjes in de mond.

     Waarschuw dan uw arts.

    • Impotentie. Ook kan het aantal zaadcellen afnemen.

     Na stoppen verdwijnt deze bijwerking vanzelf.

    • Overgevoeligheid voor dit medicijn. U merkt dit aan huiduitslag, roodheiden jeuk. In zeldzame gevallen kunt u ook last krijgen van bloedingen, paarse vlekjes op de huid, kortademigheid, bloedarmoede en plotseling nierfalen. Plotseling nierfalen merkt u aan minder plassen en donkere urine, hoofdpijn en misselijk zijn, vochtophoping zoals dikke enkels, handen of een dik gezicht.

     Raadpleeg in al deze gevallen uw arts. Blijkt u overgevoelig, geef dan aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor propafenon. Het apotheekteam kan er op letten dat u het medicijn niet opnieuw krijgt.


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

      Hoe?
      Slik de tabletten heel door, zonder te kauwen. De tabletten hebben een beschermend laagje. Ze smaken namelijk erg vies (bitter) en kunnen de binnenkant van de mond plaatselijk verdoven. Door de tablet heel in te nemen heeft u hier geen last van.

      Wanneer?
      Neem de tabletten in tijdens of vlak na het eten. Het beste kunt u vaste tijdstippen kiezen, dan vergeet u minder snel een dosis.

      Hoelang?
      Het kan zijn dat u propafenon alleen bij een aanval van de ritmestoornis moet gebruiken, bijvoorbeeld 1 of 2 dagen. Het kan ook zijn dat u propafenon langdurig moet gebruiken om de ritmestoornis te voorkomen.

      • Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn:

       • Als u dit medicijn 3 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 2 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 2 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • als u dit medicijn 4 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 1 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 1 uur? Sla de vergeten dosis dan over.
       • autorijden?
        Duizeligheid en problemen met zien komen soms voor bij dit medicijn. Neem dan geen deel aan het verkeer.

        alcohol drinken?
        Te veel alcohol is niet goed voor de lever. Propafenon kan in zeldzame gevallen leverafwijkingen geven. Drink geen alcohol of hooguit 1 glas per dag en drink in ieder geval 2 dagen per week niet.

        alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

         De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

         • De antistollingsmedicijnen, acenocoumarol en fenprocoumon. Propafenon kan de werking van acenocoumarol en fenprocoumon versterken. Meld het aan de trombosedienst als u propafenon gaat gebruiken. Ook als de dosering van propafenon wijzigt of als u stopt met propafenon, moet u de trombosedienst hierover inlichten.
         • Digoxine (een medicijn tegen ritmestoornissen en hartfalen) kan sterker werken door propafenon. De arts zal de dosering van beide middelen soms aanpassen.
         • Metoprolol (onder andere gebruikt bij hart- en vaatziekten). Propafenon kan de bijwerkingen van metoprolol versterken. Overleg hierover met uw arts.
         • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

         Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

         • Zwangerschap
          Gebruik dit medicijn NIET als u zwanger bent of wilt worden. Over het gebruik tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Als u dit medicijn gebruikt en u denkt erover zwanger te worden, overleg dan met uw arts.

          Borstvoeding
          Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding geeft, of stop de borstvoeding. Dit medicijn komt in de moedermelk terecht. Het is niet bekend of het bijwerkingen geeft bij het kind. Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts of apotheker.

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Stop niet zomaar. Uw oorspronkelijke klachten kunnen terugkeren, en uw hartritmestoornissen kunnen verergeren. Stop alleen na overleg met uw arts.

           Denkt u dat u bijwerkingen heeft? Neem dan altijd contact op met uw arts en verander nooit zelf de dosering.

           Zodra uw arts het gebruik van propafenon niet meer nodig vindt, kunt u in één keer stoppen, zonder af te bouwen.

           • De werkzame stof propafenon zit in de volgende producten:
            • Propafenon is sinds 1979 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Rytmonorm in tabletten.

             Laatst bijgewerkt op 12-11-2021

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
             Informatie wordt bijgewerkt: