quinagolide

quinagolide

Trefwoord
naar medicijnen

quinagolide

vergroot
terug naar boven

Wat doet quinagolide en waarbij gebruik ik het?

Quinagolide werkt hetzelfde als dopamine, een stof die van nature in de hersenen voorkomt.

Artsen schrijven het voor bij een verhoogde aanmaak van prolactine.

Verhoogde aanmaak van prolactine

Het hormoon prolactine komt van nature in het lichaam voor. Het stimuleert verschillende processen in het lichaam, zoals de aanmaak van moedermelk, veranderingen in het klierweefsel van de borsten en veranderingen in de geslachtsorganen. Verder remt het de eisprong.

Quinagolide onderdrukt de aanmaak van prolactine. Het wordt gebruikt bij verschijnselen die een gevolg zijn van een teveel aan prolactine, zoals bij:

 • ongewenste aanmaak van moedermelk. Na een zwangerschap verhoogt het lichaam de aanmaak van prolactine zodat moedermelk wordt gemaakt. Soms is dit effect ongewenst, bijvoorbeeld bij een miskraam of te vroeg geboren kind. Meestal helpt het de borsten in te binden. In een enkel geval voldoet een dergelijke maatregel niet en zal de arts quinagolide voorschrijven. Soms ontstaat ook een teveel aan prolactine zonder dat er sprake was van een zwangerschap. Ook in die gevallen zullen de borsten melk produceren, wat met quinagolide kan worden geremd.
 • zeer pijnlijke borsten, waarbij de klachten verband vertonen met de menstruatie, dus maandelijks terugkeren. Deze klachten worden veroorzaakt door prolactine en verminderen door de prolactine te remmen.
 • gezwel in de hersenen, waardoor dat deel van de hersenen te veel prolactine aanmaakt. Dit geeft verschijnselen als melkproductie uit de borsten. Als het gezwel niet met een operatie uit de hersenen wordt verwijderd, zal de arts quinagolide voorschrijven. Dit middel kan sommige verschijnselen van het gezwel te dempen en ervoor zorgen dat het gezwel kleiner wordt.
 • onvruchtbaarheid bij mannen en vrouwen. Onvruchtbaarheid kan vele oorzaken hebben. Een van de oorzaken is een te hoge aanmaak van prolactine. Een stof die van nature in het lichaam voorkomt. Een van de effecten van prolactine is dat het de eisprong bij vrouwen remt. Er treedt dan ook geen menstruatie op. Quinagolide vermindert de aanmaak van prolactine, zodat het op een normaal niveau komt en de eisprong en menstruatie weer plaats kan vinden. Een effect van prolactine bij mannen is dat de geslachtsorganen zich onvoldoende ontwikkelen en de testikels te weinig zaadcellen aanmaken. Quinagolide remt de aanmaak van prolactine, waardoor de functies van de geslachtsorganen weer normaal kunnen worden.
Lees meer over verhoogde aanmaak van prolactine

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De bijwerkingen zijn sterk afhankelijk van de gebruikte dosering en van de toepassing waar u het middel voor gebruikt.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Regelmatig (bij meer dan 30 op de 100 mensen)

 • Misselijkheid en braken, vooral als u begint met dit medicijn. Neem dit medicijn daarom tijdens het eten of met wat voedsel in. U heeft dan minder last van deze bijwerking. Neem contact op met uw arts als u wel last blijft houden. Mogelijk kan de arts u tijdelijk een medicijn tegen de misselijkheid voorschrijven, tot u gewend bent geraakt aan de dit medicijn.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn, vermoeidheid, draaierigheid en duizeligheid.
 • Vooral als dit medicijn wordt gebruik in combinatie met het medicijn levodopa: onwillekeurige en onrustige bewegingen.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Vooral de eerste paar weken: verstopping (obstipatie) of juist diarree. Eet vezelrijke voeding en drink veel. Neem contact op met uw arts als u veel last blijft houden van uw darmen.
 • Verminderde eetlust.
 • Buikpijn en maagklachten, zoals een opgeblazen gevoel, pijn in de maagstreek, boeren en zuurbranden. U verkleint de kans op maagklachten door het middel met wat voedsel in te nemen en geen alcohol te gebruiken.
 • Vooral in het begin van het gebruik: flauwvallen, door te sterke daling van de bloeddruk. Uw arts zal daarom de eerste paar dagen uw bloeddruk controleren.
 • Verder kunt u last krijgen van duizeligheid bij opstaan, bijvoorbeeld uit bed of uit een stoel. Zorg dat u langzaam opstaat uit liggende of zittende houding. Voelt u zich toch duizelig, dan kunt het beste even gaan liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Deze klacht gaat meestal binnen enkele dagen tot weken over, als uw lichaam zich heeft ingesteld op dit medicijn. Als u na enkele weken nog steeds last heeft van duizeligheid, moet u uw arts raadplegen.
 • Verstopte neus.
 • Pijn op verschillende plekken, zonder duidelijk aanwijsbare oorzaak.

Vooral ouderen boven de 70 jaar zijn gevoelig voor onderstaande bijwerking. Bij hen kunnen ze dus vaker voorkomen.

 • Slapeloosheid.

Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Bij mensen die onvruchtbaar zijn: opheffen van onvruchtbaarheid. Dat kan de bedoeling van de behandeling zijn, maar ook een bijkomend effect. Vrouwen in de vruchtbare periode die niet zwanger wensen te worden, moeten daarom een betrouwbare anticonceptie gebruiken. Dit geldt ook voor de partners van mannen die met dit medicijn worden behandeld.
 • Meer zin in vrijen, meer kans op verslaving, zoals overmatig kopen, gokken of medicijngebruik. Deze bijwerkingen gaan over na een verlaging van de dosis of als u met het medicijn stopt. Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

Vooral ouderen boven de 70 jaar zijn gevoelig voor onderstaande bijwerkingen. Bij hen kunnen ze vaker voorkomen.

 • Vooral na langdurig gebruik psychische aandoeningen, zoals waanvoorstellingen en verwardheid. Vooral bij mensen die al psychische aandoeningen hebben, kunnen de klachten verergeren. Neem contact op met uw arts als u al psychische klachten heeft, zoals depressiviteit. Neem ook contact op als u last krijgt van bovenstaande klachten. Mogelijk moet de dosering worden aangepast.
 • Vooral gedurende de eerste paar weken: slaperigheid of plotselinge slaapaanvallen. Deze slaapaanvallen kunnen plotseling ontstaan, soms zonder dat u ze voelt aankomen. Ze duren van enkele minuten tot enkele uren. Rijd geen auto als u soms slaapaanvallen blijkt te hebben van dit medicijn.

Deze ernstige bijwerkingen zijn de reden dat de voor- en nadelen van het gebruik van dit medicijn goed tegen elkaar moeten worden afgewogen.

Raadpleeg uw arts als u last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen, of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt. De dosering moet dan vaak wat worden verlaagd.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

Wanneer?
Neem in het medicijn in voor het slapengaan met wat voedsel. Met het voedsel voorkomt u maagklachten. Door het voor het slapengaan in te nemen, heeft u minder kans op slaperigheid overdag.

Hoe lang?

Ongewenste melkproductie na een zwangerschap
Gebruik dit medicijn gedurende 2 weken. Soms kan 2 tot 3 dagen hierna toch nog wat melk uit de borsten komen. Overleg dan met uw arts. Mogelijk zal deze aangeven het medicijn nog een week te gebruiken.

Melkproductie door een andere oorzaak dan zwangerschap
Ga door met het gebruik tot de melkvorming helemaal is gestopt.

Wegblijven menstruatie
Ga door met het gebruik tot de menstruatie weer regelmatig is.

Langdurige behandelingen vanwege een verhoogde aanmaak van prolactine
Als dit medicijn langdurig moet worden gebruikt, zal de arts adviseren elke 1 tot 2 jaar gedurende 2 maanden met het gebruik te stoppen om te zien of de hoeveelheid prolactine misschien vanzelf weer normaal is geworden.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

Het is belangrijk dit medicijn consequent in te nemen. Mocht u toch een dosis vergeten zijn: als u dit medicijn 1 keer per dag gebruikt: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende dosis normaal inneemt? Neem de vergeten dosis dan alsnog in. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals vermoeidheid, slaperigheid, slaapaanvallen, duizeligheid, draaierigheid, flauwvallen, verwardheid en hallucinaties. Plotselinge slaapaanvallen voelen de meeste mensen niet aankomen. U mag NIET autorijden als u daar wel eens last van heeft.

U mag de eerste paar dagen dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto als de dosering omhoog gaat. Pas nadat u gedurende een paar dagen dezelfde dosering gebruikt, mag u weer autorijden. Na een paar dagen zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten. U mag dan weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen.

Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

alcohol drinken?
Alcohol versterkt het versuffende effect van dit medicijn. Ook als u niets van deze bijwerking heeft gemerkt, kunt u door het gebruik van alcohol wel suf worden en kunnen uw coördinatie- en beoordelingsvermogen afnemen. Bovendien verhoogt alcohol de kans op maagklachten en versterkt het de kans op duizeligheid. Gebruik daarom liever geen alcohol als u dit medicijn slikt.

alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik quinagolide gebruiken met andere medicijnen?

Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'

 • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende. (Bijna alle) middelen tegen wanen en hallucinaties (antipsychotica). Deze kunnen de werking van dit middel tegengaan. Ook kan dit middel de werking van antipsychotica tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van wanen en hallucinaties.
 • Bepaalde medicijnen tegen misselijkheid en braken: alizapride en droperidol. Deze kunnen de werking van dit medicijn tegengaan. Overleg met uw arts als u last heeft van misselijkheid en braken. De middelen domperidon en metoclopramide mogen eventueel wel worden gebruikt.
 • Pas op met andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze medicijnen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar.

Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Bent u zwanger, of wilt u zwanger worden, overleg dan met uw arts of u dit medicijn kunt blijven gebruiken.

Gebruikt u dit medicijn om onvruchtbaarheid op te heffen, raadpleeg dan uw arts zodra de zwangerschapstest positief is.

Als u niet menstrueert: voer elke vier weken een zwangerschapstest uit. Als u menstrueert: doe altijd een zwangerschapstest als de menstruatie drie dagen langer uitblijft dan verwacht.

Borstvoeding
Gebruik dit medicijn NIET als u borstvoeding wilt geven. Het zorgt dat de borstvoeding stopt.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Bij een kortdurend gebruik van twee weken om melkvorming te remmen, kunt u in een keer stoppen.

Bij de andere aandoeningen: overleg altijd met uw arts voor u stopt. Bij te vroeg stoppen, kan de aandoening terugkomen.

Onder welke namen is quinagolide verkrijgbaar?

De werkzame stof quinagolide zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Quinagolide is sinds 1993 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Norprolac.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 11-11-2014

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. De officieel geregistreerde gegevens van dit medicijn bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen vindt u op: www.cbg-meb.nl . Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

quinagolide is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag Hypotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

11 December 2015

Afname klachten, slinken prolactinoom.

26 August 2006

door het medicijn gebruik wordt het slaapgebeuren zodanig beinvloed dat bij vergeten van het medicijn absolute slapeloosheid optreedt. Bij aanvang van de m...

26 July 2005

mijn vorige apotheek heeft herhaaldelijk geprobeerd mij om te zetten op dostinex ondanks dat ik aangaf er niet goed op te reageren zelfs zo erg dat ze het...

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!