Medicijnensalmeterol inhalatie

salmeterol inhalatie

Medicijnensalmeterol inhalatie

salmeterol inhalatie

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Salmeterol verwijdt vernauwde luchtwegen. Het voorkomt aanvallen van benauwdheid.
  • Bij de longziekten astma en COPD (chronische obstructieve longziekte).
  • Binnen 20 minuten na inhalatie merkt u dat u minder benauwd bent. De werking houdt 12 uur aan.
  • Salmeterol is niet geschikt om een plotselinge benauwdheid te stoppen. Daarvoor heeft u een snelwerkende luchtwegverwijder nodig.
  • Inhaleren is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website. Laat elk jaar in de apotheek controleren of u nog juist inhaleert.
  • Er zijn verschillende inhalatie-apparaatjes. Heeft u moeite met het gebruik? Vraag uw arts of apotheek of een ander soort apparaatje geschikter voor u is.
  • U kunt last krijgen van een geïrriteerde mond en keel. Spoel altijd uw mond nadat u heeft geïnhaleerd.
  • U kunt hartkloppingen, trillende handen of hoofdpijn krijgen. Ook kunt u gaan hoesten. Deze bijwerkingen horen binnen enkele uren na inhalatie te verdwijnen. Bovendien zult u er aan wennen en er na verloop van tijd minder last van hebben. Heeft u na 2 weken nog steeds deze klachten? Raadpleeg dan uw arts.
  • Salmeterol is een langwerkende luchtwegverwijder.

   Artsen schrijven het voor bij astma en chronische obstructieve longziekte (COPD).

   • Verschijnselen
    Bij astma verkrampen de spieren van de luchtwegen, waardoor u kortademig wordt, moet hoesten en het benauwd krijgt. Deze benauwdheidsaanvallen ontstaan door prikkels, zoals koude lucht, rook, inspanning, emoties en stoffen waar u allergisch voor bent. Er zijn periodes waarin u gevoeliger bent voor deze prikkels.

    Oorzaak
    Bij gezonde mensen veroorzaken deze prikkels geen benauwdheid, terwijl mensen met astma hier wel gevoelig voor zijn. Bij hen reageren de slijmvliezen in de luchtwegen als ze met deze prikkels in aanraking komen. Bij deze reactie trekken de luchtwegen samen, waardoor u benauwd wordt.

    Behandeling
    De arts zal salmeterol voorschrijven als de behandeling met luchtwegbeschermers en kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpt en als u vooral `s nachts last heeft van benauwdheid.

    Werking
    Salmeterol voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het werkt binnen twintig minuten. De werking houdt ongeveer twaalf uur aan. De meeste luchtwegverwijders werken ongeveer vier uur en zijn bedoeld om een benauwdheidsaanval te stoppen. Omdat salmeterol twaalf uur werkt, wordt het een `langwerkende luchtwegverwijder` genoemd. Het wordt gebruikt om astma-aanvallen te voorkomen.

    Dit middel neemt de gevoeligheid voor prikkels niet weg. Daar zijn andere medicijnen voor die luchtwegbeschermers worden genoemd.

    • Verschijnselen
     COPD is de Engelse afkorting voor chronische obstructieve longziekte. Bij COPD zijn de luchtwegen blijvend vernauwd en heeft u last van slijm in de luchtwegen. U moet daardoor veel hoesten en bent vrijwel altijd benauwd. De klachten kunnen af en toe verergeren of juist verbeteren. De oorzaak van COPD is meestal een beschadiging van de luchtwegen, bijvoorbeeld door roken.

     Behandeling
     De arts zal salmeterol voorschrijven als de behandeling met kortwerkende luchtwegverwijders onvoldoende helpt en als u vooral `s nachts last heeft van benauwdheid.

     Werking
     Salmeterol voorkomt aanvallen van benauwdheid. Het werkt binnen twintig minuten. De werking houdt ongeveer twaalf uur aan. De meeste luchtwegverwijders werken ongeveer vier uur en zijn bedoeld om een benauwdheidsaanval te stoppen. Omdat salmeterol twaalf uur werkt wordt het een `langwerkende luchtwegverwijder` genoemd. Het wordt gebruikt om benauwdheid te voorkomen.
      

    • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

     De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

     Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

     • Hartkloppingen en trillende handen.

      Deze klachten horen binnen enkele uren na gebruik over te gaan. Heeft u er na twee weken nog altijd last van, raadpleeg dan uw arts.

     • Hoesten

     • Hoofdpijn

     Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

     • Geïrriteerde mond en keel.

     • Toename van de benauwdheidsklachten direct na toedienen van het middel.

      In dat geval dit middel niet meer gebruiken en een arts raadplegen.

     • Veranderingen in uw bloedglucosegehalte. Controleer daarom vaker uw bloedglucosegehalte als u diabetes heeft.

     • Spierpijn, spierkramp en gewrichtspijn.

     • Huiduitslag, galbulten, jeuk en zweten.

      Deze bijwerkingen verdwijnen meestal weer als u stopt met dit middel. Als u hier veel last van heeft, overleg dan met uw arts.

     • Een verhoogd risico op hartritmestoornissen. U kunt last krijgen van plotselinge duizelingen of kortdurend buiten bewustzijn raken. Dit is vooral van belang voor mensen met een bepaalde hartritmestoornis, namelijk het aangeboren verlengde QT-interval.

      Gebruik dit middel NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Overleg met uw arts. Mogelijk kunt u overstappen op een ander middel.

     • Hartkramp (angina pectoris), neem dan meteen contact op met uw arts.

     • Oedeem. Dit merkt u vooral aan opgezwollen enkels en voeten.

      Neem contact met uw arts op als u dit merkt.

     • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor is er een verhoogde kans op bloedingen, zoals bloedneuzen.

     • Psychische klachten, zoals angst, rusteloosheid of hallucinaties.

      Als u deze bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker.

     • Slaapstoornis en gedragsstoornis.

      Neem als u hier last van heeft contact op met uw arts of apotheker.

     • Klachten aan de luchtwegen

      Personen met een donkere huidskleur hebben hier mogelijk meer kans op. 

      Worden uw astmasymptomen niet minder? Of zelfs erger? Raadpleeg dan uw arts. 


     De meeste bijwerkingen zijn in de eerste weken het meest uitgesproken en nemen daarna af of verdwijnen zelfs.

     Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

     Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden.

     • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
      Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
      Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
      Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
      • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

       Hoe?

       • Goed inhaleren vergt veel oefening. Alleen als u goed inhaleert komt de werkzame stof diep genoeg in uw longen om te werken.
       • De apotheekmedewerker zal u uitleggen hoe het apparaat werkt en het inhaleren een keer voordoen. Daarna kunt u een keer oefenen en kan de apotheekmedewerker nagaan of u alle handelingen goed uitvoert.
       • Laat regelmatig, bijvoorbeeld elk jaar, in de apotheek controleren of u nog op de juiste manier inhaleert. Lukt het u niet om goed te inhaleren? Er zijn verschillende typen inhalatieapparaatjes. Mogelijk is een ander type apparaat geschikter voor u. Vraag uw arts of apotheker om advies.
       • U kunt salmeterol in twee vormen inhaleren: als poeder of als spray. Het nadeel van poederinhalaties is dat u krachtig moet kunnen inademen om het poeder goed in de longen te krijgen. Nadeel van een inhalatiespray is dat u tegelijkertijd de spray moet indrukken en inademen. Veel mensen vinden dat moeilijk.
       • Het inhalatiepoeder zit in een diskus.
        • De diskus is een apparaatje met een voorraad van zestig doses. Elke keer dat u de afsluitklep opendraait, valt een dosis poeder in het daarvoor bestemde vakje. Dit gaat alleen goed als u het mondstuk horizontaal houdt. Daarna kunt u het inhaleren. Als alle porties poeder op zijn, heeft u een nieuw apparaatje nodig. U merkt dat het apparaatje leeg is, als de teller op het apparaat naar nul is gegaan. U kunt dus op tijd een nieuw apparaatje aanvragen.

       Na gebruik van een poederinhalator uw mond spoelen. U voorkomt hiermee gaatjes (tandcariës).

       • Een inhalatiespray wordt ook wel dosisaerosol of verstuiver genoemd. Voor elke verstuiving moet u het spuitbusje stevig schudden, zodat de inhoud zich goed verdeelt. Alleen dan komt iedere keer evenveel salmeterol vrij. Om een inhalatiespray beter of makkelijker te inhaleren kunt u ook gebruikmaken van een voorzetkamer. Dit is een grote buis, waar u de inhalatiespray inspuit. U kunt dan rustig meermalen via de buis inademen. Controleer van deze voorzetkamer regelmatig of de kleppen nog goed werken. Hoe u dat moet doen, staat beschreven in de bijgeleverde gebruiksaanwijzing. Als de kleppen niet meer goed werken, kunt u in de apotheek een nieuwe voorzetkamer krijgen. Hier hoeft u niet voor te betalen als u deze samen met het recept voor de spray ophaalt. Vindt u het lastig de voorzetkamer mee te nemen naar uw werk of een andere plek? Vraag dan uw arts twee apparaten voor te schrijven. U kunt ze dan op beide plekken achterlaten.

       Wanneer?

       • U moet dit middel tweemaal per dag inhaleren. Verdeel dit zo goed mogelijk over de dag. Dus bijvoorbeeld 's ochtends bij het opstaan en 's avonds na het eten.
       • Heeft u vooral last van benauwdheidsaanvallen door inspanning, bijvoorbeeld bij het sporten? Dan kunt u dit middel een uur tot dertig minuten vóór de inspanning gebruiken.

       Hoe lang?
       Meestal moet u dit middel langdurig blijven gebruiken tegen uw benauwdheid. Gebruikt u dit middel, maar blijft u last houden van benauwdheid? Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

       • Merkt u het nog op dezelfde dag? En duurt het nog meer dan zes uur voordat u aan uw volgende inhalatie toe bent? Dan kunt u de vergeten dosis alsnog inhaleren. Sla anders de vergeten inhalatie over en hervat uw normale schema. Neem geen dubbele dosis om de vergeten dosis in te halen. Daarmee versterkt u de bijwerkingen.

        • autorijden, alcohol drinken en alles eten?
         Bij dit middel zijn hiervoor geen beperkingen.

         • Dit middel heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

          De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende:

          • Sommige bètablokkers, dit zijn hart-vaatmiddelen die worden gebruikt bij hoge bloeddruk, hartkramp, hartritmestoornissen en migraine. Ze worden ook gebruikt bij verhoogde oogboldruk (glaucoom). Sommige bètablokkers kunnen het effect van salmeterol tegengaan. Hierdoor heeft salmeterol minder effect. Bovendien kunnen bètablokkers bij daarvoor gevoelige patiënten een benauwdheids-aanval oproepen. U kunt dus meer last van benauwdheid krijgen.
           De bètablokkers bij hart- en vaatziekten waarbij de wisselwerking optreedt zijn: alprenolol, carvedilol, labetalol, oxprenolol, propranolol en sotalol. Neem contact op met uw apotheek of arts als u deze combinatie voorgeschreven krijgt. Mogelijk is een ander middel geschikter voor u.
           Gebruikt u oogdruppels met een bètablokker? Namelijk oogdruppels met betaxolol, carteolol, levobunolol, metipranolol of timolol. Dan kunt u extra benauwdheidsklachten voorkomen door na het indruppelen één minuut de traanbuisjes dicht te drukken. Dit doet u door met duim en wijsvinger in de neus te knijpen ter hoogte van de binnenooghoek. U voorkomt hiermee dat de werkzame stof uit de oogdruppel via de traanbuis in uw neus komt en vandaar uit in het bloed wordt opgenomen.
          • Sommige medicijnen tegen hiv en hepatitis C. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.

          Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

          • Zwangerschap
           U kunt dit medicijn veilig gebruiken. Het wordt al jarenlang gebruikt door zwangere vrouwen zonder nadelige gevolgen voor het kind.

           Borstvoeding
           U kunt dit medicijn in de normale dosering veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Na inhalatie komt het medicijn in zeer kleine hoeveelheden in het bloed.

           Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

           • U kunt op elk moment in één keer stoppen.

            • De werkzame stof salmeterol inhalatie zit in de volgende producten:
             • Salmeterol is sinds 1990 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Serevent. Het is te verkrijgen in inhalatiespray (aerosol) en inhalatiepoeder.

              Salmeterol is ook verkrijgbaar in combinatie met een andere werkzame stof, onder de merknamen Seretide, Salmeterol/Fluticason Elpen en Airflusal Forspiro, zie hiervoor de tekst salmeterol met fluticason inhalatie.

              Laatst bijgewerkt op 25-10-2022

              Disclaimer

              Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

              Vond u deze informatie nuttig?

              Vind een apotheek

              Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
              Vind een apotheek blob

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Vraag het de webapotheker

              Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

              Meldpunt medicijnen

              Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
              Informatie wordt bijgewerkt: