scopolaminebutyl injectie bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

scopolaminebutyl injectie bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Scopolaminebutyl heft verkramping op van spieren van ingewanden, zoals van de darmen, urinewegen, galwegen en maag.

De injecties worden gebruikt bij kinderen met koliekpijn. Deze tekst gaat alleen over de injectie.

Koliekpijn

Verschijnselen
Een koliekpijn is een aanval van een kortdurende zeer pijnlijke kramp in de buik of in de zij. Uw kind kan tijdens een aanval vaak niet stil blijven liggen of zitten van de pijn. Soms is uw kind ook misselijk, moet hij braken of heeft hij diarree. Na enige tijd zakt de pijn weer wat af en is het weer draaglijk. Even later kan de aanval weer komen opzetten.

Oorzaak

Galkoliek
De verkramping kan ontstaat door stenen in de galblaas. Grote galstenen kunnen de galwegen verstoppen en beschadigen. Hierop reageert de galbuis door sterk samen te trekken.

Nierkoliek
Bij een nierkoliek is sprake van nierstenen die de urinewegen verstoppen of beschadigen. De urineleider reageert hierop met een verkramping. Als reactie op de verstopping van de urinebuis wordt de nier actiever en produceert meer urine. De urine hoopt zich op in de nieren, wat extra druk op de nierstenen kan geven. Kinderen hebben zelden een niersteen.

Darmkoliek
Hierbij is de dunne of dikke darm afgesloten, bijvoorbeeld door een zodanige verstopping dat de darminhoud er niet meer langs kan. De darmen reageren hierop met zeer pijnlijke krampen.

Behandeling
Bij koliekpijn door nierstenen of galstenen zal de arts meestal diclofenac geven. Eventueel in combinatie met een sterke pijnstiller, zoals morfine. Bij nierstenen zal de arts adviseren tijdens de aanvallen weinig te drinken. Hierdoor neemt de druk op de steen af.

Als deze medicijnen niet kunnen worden gebruikt, kan de arts ook scopolaminebutyl voorschrijven.

Darmkrampen die niet met veranderd dieet overgaan, worden meestal behandeld met medicijnen in tabletten of zetpillen. Als de darmkrampen verergeren tot darmkolieken, kan de arts ook een injectie met scopolaminebutyl geven.

Bij een ernstige darmkoliek is meestal een operatie nodig. Tot die tijd kan scopolaminebutyl de kramp bestrijden.

Lees meer over koliekpijn

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat de scopolaminebutyl injectie wordt gebruikt bij:

  • kinderen vanaf 12 jaar met koliekpijn.

De scopolaminebutyl injectie is bij deze aandoening en leeftijd officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant de scopolaminebutyl injectie bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is.

Er is ook onderzoek gedaan naar de scopolaminebutyl injectie bij:

  • kinderen vanaf 2 tot 12 jaar met koliekpijn.

Deze leeftijd staat niet in de bijsluiter. Maar ook in deze gevallen blijkt de scopolaminebutyl injectie te werken en is het veilig. Daarom schrijft de arts de scopolaminebutyl injectie ook voor bij kinderen van deze leeftijd. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

De scopolaminebutyl injectie heft de verkramping op van de spieren van darmen, urinewegen en galwegen.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

De scopolaminebutyl injectie werkt meestal binnen 10 minuten tot een half uur.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Dit medicijn wordt toegediend als injectie door een arts of verpleegkundige.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over scopolaminebutyl injectie bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

  • Droge mond, doordat uw kind minder speeksel aanmaakt. Als uw kind veel last heeft van een droge mond kan hij de aanmaak van speeksel stimuleren met (suikervrije) kauwgom of door te zuigen op ijsblokjes. Heeft uw kind al last van een droge mond door de ziekte van Sjögren , overleg dat met de arts of een ander medicijn mogelijk is.
  • Snelle hartslag.
  • Duizeligheid, vooral bij het opstaan uit bed of uit een stoel. Dit kan het gevolg zijn van een lagere bloeddruk. Als uw kind zich duizelig voelt, laat hem dan niet te snel opstaan uit bed of van een stoel. Uw kind kan het beste even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft uw kind last houden, overleg dan met de arts.
  • Wazig zien, doordat uw kind minder goed kan scherpstellen. Raadpleeg de arts als uw kind hier veel last van heeft.
  • Geheugen- en concentratiestoornissen, problemen met oriëntatie en verwardheid.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Scopolaminebutyl is voor kinderen te verkrijgen in een injectie.

Scopolaminebutyl is ook te verkrijgen in tabletten en zetpillen. Zie hiervoor de tekst scopolaminebutyl tabletten of zetpillen bij kinderen.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij scopolaminebutyl injectie bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

  • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
  • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
  • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 16-03-2016

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

scopolaminebutyl injectie bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!