Medicijnensertindol

sertindol

Medicijnensertindol

sertindol

Waarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
 • Sertindol is een antipsychoticum. Het vermindert in de hersenen de effecten van natuurlijk voorkomende stoffen, vooral dopamine en serotonine. Hierdoor verminderen psychosen.

  Artsen schrijven het voor bij schizofrenie.

  • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

   De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

   Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

   • Suf, slaperig en sloom gevoel.

    Voorkom ongelukken in het verkeer, maar ook bij andere activiteiten thuis en op het werk, bijvoorbeeld wanneer u een ladder beklimt, met apparaten werkt en op het werk iets bewaakt of controleert. Ook als u 's nachts uit bed moet om naar het toilet te gaan, kunt u minder controle over uw spieren hebben en daardoor sneller vallen.

   • Bewegingsstoornissen, zoals niet stil kunnen zitten of zich onrustig voelen (acathisie) en parkinsonisme. Bij parkinsonisme heeft u verschijnselen die lijken op de ziekte van Parkinson. U merkt het aan stijve spieren, trillen, moeite met bewegen, lopen of spreken.
    Heeft u de ziekte van Parkinson of heeft u al een bewegingsstoornis? Dan kunnen de verschijnselen door dit medicijn erger worden. Krijgt u last van ongewilde bewegingen van bijvoorbeeld uw lippen, tong, armen of benen? Raadpleeg dan uw arts.

    Zelden ontstaan plotselinge spiertrekkingen in hoofd, mond of gezicht (dystonie) en zeer zelden ontstaan 'late bewegingsstoornissen' (tardieve dyskinesie). U merkt ze in het begin aan zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong en grimassen en tics van het gezicht. Of aan buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Als deze bijwerkingen ontstaan is dat meestal na langdurig gebruik (meerdere maanden). Soms komen ze pas aan het licht als u met dit medicijn bent gestopt. Na stoppen nemen de verschijnselen na verloop van tijd af, maar bij een deel van de mensen gaat deze bijwerking niet meer helemaal over.
    Sommige bewegingsstoornissen beginnen binnen enkele dagen na de eerste dosis of na een dosisverhoging. Het kan ook na langdurig gebruik ontstaan, of pas na stoppen. Soms verdwijnt het binnen een paar dagen.

   • Duizeligheid, vooral bij opstaan uit bed of uit een stoel.

    Dit gaat in het algemeen over als uw lichaam zich heeft ingesteld op het medicijn. Dit is meestal binnen enkele dagen tot weken. Als u zich duizelig voelt, sta dan niet te snel op uit bed of van een stoel. U kunt dan het best even liggen en de benen wat hoger leggen, bijvoorbeeld op een kussen. Blijft u last houden? Bespreek dit dan met uw arts.

   • Verstopte neus of juist een loopneus, niezen en jeuk aan de neus.

   Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

   • Gewichtstoename door meer eetlust en een veranderde stofwisseling.

    Raadpleeg uw arts of een diëtist als u hier veel last van heeft.

   • Seksproblemen, zoals moeilijker krijgen van een erectie of zaadlozing bij mannen en minder of juist meer zin in vrijen.

   • Droge mond doordat u minder speeksel aanmaakt.

    Door de droge mond ontstaan sneller gaatjes in uw gebit en ontstekingen van het slijmvlies van de mondholte. Heeft u veel last van een droge mond? Zuig op ijsblokjes of gebruik (suikervrije) kauwgom om de aanmaak van speeksel te stimuleren. Poets en flos extra goed als u merkt dat u last blijft houden van een droge mond. Laat eventueel de tandarts vaker controleren. Deze klachten gaan meestal over als u gewend bent geraakt aan dit medicijn.

   • Hartkloppingen of een onregelmatige hartslag. U merkt dit soms alleen aan plotselinge duizelingen of als u even wegraakt. Zeer zelden kans op ernstige hartritmestoornissen. Dit is vooral van belang voor mensen met de aangeboren hartritmestoornis 'verlengd QT-interval'.

    Gebruik dit medicijn NIET als u deze hartritmestoornis heeft. Raadpleeg uw arts als u last heeft van hartkloppingen. Om ernstige hartklachten te voorkomen, zal uw arts geregeld een hartfilmpje laten maken.

   • Opgezwollen handen en voeten.

    Meestal verdwijnt dit na enkele weken. Raadpleeg uw arts, als u hier na enkele weken nog last van heeft.

   • Bloed in de urine.

    Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u dit merkt.

   • Vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebelingen, jeuk en tintelingen.

   Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

   • Te veel glucose (suiker) in het bloed. Heeft u diabetes (suikerziekte)? Controleer dan vaker uw bloedsuiker, omdat dit medicijn de hoeveelheid suiker in het bloed kan verhogen.

   • Maligne neurolepticasyndroom. Dit is te merken aan onverklaarbare koorts, zeer stijve spieren, sufheid, hartkloppingen en ernstig zweten.

    Neem bij deze verschijnselen onmiddellijk contact op met uw arts. Als het optreedt, is dat meestal tijdens de eerste 2 weken van het gebruik of binnen twee weken na een verhoging van de dosering.

   • Epileptische aanvallen

   • Bloedklonter in de bloedbaan (trombose). Dit vergroot de kans op vaatziektes, zoals een trombosebeen of beroerte. De verschijnselen van trombose kunnen zijn: pijnlijke zwelling van het been, pijn op de borst en plotseling moeite met ademhalen.

    Heeft u deze verschijnselen? Waarschuw dan direct uw arts.

   • Te veel cholesterol en andere vetten in het bloed. Heeft u al een te hoog cholesterol en/of vetgehalte in uw bloed? Dan zal uw arts u daar extra op controleren.

    Dit kan zich ophopen in de bloedvaten, waardoor trombose kan ontstaan (zie hierboven).

   • Toename van het hormoon prolactine in het bloed. Dit is vooral te merken aan melkafscheiding uit de borsten.

    Neem contact op met uw arts als u hier last van heeft.

   • Overgevoeligheid voor sertindol. U kunt dan huiduitslag, galbulten en jeuk krijgen.

    Stop bij allergische reacties meteen het gebruik en raadpleeg uw arts. U mag dit medicijn in de toekomst niet meer gebruiken. Geef daarom aan de apotheker door dat u overgevoelig bent voor sertindol. Het apotheekteam kan er dan op letten dat u dit medicijn niet opnieuw krijgt.


   Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

   Er bestaan veel verschillende soorten antipsychotica. Deze hebben wel dezelfde werking, maar verschillende bijwerkingpatronen. Mogelijk is een ander antipsychoticum geschikter voor u.

   Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden.

   • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
    Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
    Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
    Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
    • Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek of in de bijsluiter.

     Hoe?
     Innemen met een half glas water.

     Wanneer?
     U gebruikt dit medicijn 1 keer per dag. Dit kan op elk moment van de dag. Het beste kunt u een vaste tijd kiezen, dan vergeet u het minder snel. Bijvoorbeeld 's ochtends.

     Hoe lang?
     Is de psychotische periode voorbij, dan zult u dit medicijn meestal nog lange tijd moeten gebruiken. Anders is de kans op een nieuwe psychose (terugval) groot.

     • Heeft u voor het eerst een psychose gehad? Dan moet u dit medicijn meestal nog tot 1 of 2 jaar na uw herstel gebruiken, voor u kunt proberen te stoppen. Heel soms kunt u proberen een half jaar na herstel te stoppen. Dit kan alleen als u erg snel bent hersteld. Dit moet wel onder goede begeleiding en de kans op terugval is dan nog steeds groter.
     • Heeft u al eerder een psychose gehad? Dan moet u meestal de rest van uw leven een antipsychoticum blijven gebruiken.
     • Het is belangrijk dat u dit medicijn gebruikt zoals de arts het voorschrijft. Bent u het medicijn vergeten in te nemen?

      • Duurt het nog meer dan 8 uur voor u de volgende tablet normaal inneemt? Neem de vergeten tablet dan alsnog in. Neem de volgende tablet op het moment dat u gewend bent.
      • Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten tablet dan over. Neem de volgende tablet in op het moment dat u gewend bent. Neem nooit dubbele tabletten om een vergeten tablet in te halen.
      • Autorijden?
       Het kan gevaarlijk zijn aan het verkeer deel te nemen als u dit medicijn gebruikt. Dit komt door bijwerkingen, zoals duizelig zijn.

       U mag de eerste 3 weken dat u dit medicijn gebruikt niet autorijden. Rijd ook geen auto zolang de dosering nog omhoog gaat. Pas nadat u 3 weken dezelfde dosering heeft gebruikt, mag u weer autorijden. Maar doe dat alleen als u geen last meer heeft van de bijwerkingen. Na 3 weken dezelfde dosering gebruiken, zijn de meeste mensen voldoende gewend geraakt aan de effecten.

       Gebruikt u ook andere medicijnen die deze bijwerkingen geven? Let er dan op dat u meer last kunt hebben van deze bijwerkingen.

       Let op: ook schizofrenie kan een reden zijn dat u niet mag autorijden. Overleg met uw arts of dat bij u het geval is. Wilt u meer informatie over autorijden bij bepaalde aandoeningen? Kijk dan op de website van het CBR.

       Voor meer algemene informatie kunt u het thema 'Medicijnen in het verkeer' lezen. In dit thema leest u bijvoorbeeld wat de wet zegt over medicijnen in het verkeer. Ook vindt u adviezen waarmee u rekening moet houden als u wel (weer) mag autorijden.

       Alcohol drinken?
       Drink geen alcohol als u dit medicijn gebruikt. Door dit medicijn reageert u veel sterker op alcohol. Ook kan alcohol het suffe gevoel door dit medicijn sterker maken, waardoor u erg suf kunt worden.

       Alles eten?
       U mag eten en drinken zoals u normaal ook doet.

       • Dit medicijn heeft wisselwerkingen met andere medicijnen. In de tekst hieronder staan alleen de werkzame stoffen van deze medicijnen, dus niet de merknamen. Of uw medicijn een van die werkzame stoffen bevat, kunt u nagaan in uw bijsluiter onder het kopje 'samenstelling'.

        De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen optreden, zijn de volgende.

        • Andere medicijnen die het reactievermogen verminderen. Bij deze middelen is vaak op de verpakking een gele waarschuwingssticker geplakt. De effecten op bijvoorbeeld de rijvaardigheid versterken elkaar. Rijd geen auto als u twee of meer van dergelijke medicijnen gebruikt.
        • Veel medicijnen tegen de ziekte van Parkinson en sertindol verminderen elkaars werking. Overleg met uw arts of u beide medicijnen kunt gebruiken. Mogelijk kan de arts de dosering van een van beide medicijnen verlagen of een ander antipsychoticum kiezen dat deze wisselwerking minder heeft.
         Als u wel beide medicijnen gaat gebruiken: raadpleeg uw arts als u (weer) last krijgt van wanen en hallucinaties of als de verschijnselen van de ziekte van Parkinson verergeren.

        De volgende medicijnen kunnen de werking van sertindol verminderen. Raadpleeg uw arts als u deze combinatie voorgeschreven heeft gekregen.

        • De medicijnen tegen epilepsie carbamazepine, fenobarbital, fenytoïne en primidon.
        • De medicijnen tegen tuberculose rifabutine en rifampicine.
        • Sint-janskruid (hypericum), een kruidenmiddel tegen depressieve klachten. Overleg met uw arts.
        • Sommige medicijnen tegen hiv. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat.
        • Sommige medicijnen tegen kanker. Vraag aan uw apotheker om welke medicijnen dit gaat. De werking of bijwerkingen van deze medicijnen kunnen veranderen. Overleg hierover met uw arts.

        Twijfelt u eraan of een van de bovenstaande wisselwerkingen voor u van belang is? Neem dan contact op met uw apotheker of arts.

        • Zwangerschap
         Meld het aan uw arts en apotheker zodra u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Wel is bekend dat er problemen kunnen ontstaan als u dit medicijn gebruikt in de laatste periode van de zwangerschap. Het kind kan dan na de geboorte last hebben van bewegingsstoornissen en ontwenningsverschijnselen. Dit is bijvoorbeeld te merken aan slecht drinken en veel huilen. Maar het niet behandelen van uw ziekte kan ook schadelijk zijn voor u en voor de baby. Een psychose tijdens een zwangerschap geeft meer risico's voor u en voor de baby dan het gebruik van dit medicijn. Overleg daarom met uw arts over de voor- en nadelen.

         Borstvoeding
         Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of het in de moedermelk terechtkomt en of het schadelijk is voor de baby. Misschien kunt u overstappen op een ander medicijn. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

         Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

         • Stop niet zomaar met dit medicijn: veel mensen krijgen na stoppen met een antipsychoticum opnieuw een psychose. Het is daarom van belang vooraf goed met uw arts te overleggen. Bij sommige psychoses is de kans op een nieuwe psychose niet zo groot, bij andere wel.

          • Als u gaat stoppen, bouw dan langzaam af over een periode van meerdere weken tot maanden. Als u langzaam afbouwt heeft u minder kans op meteen een nieuwe psychose. Ook voorkomt u daarmee ontwenningsverschijnselen, zoals zweten, misselijkheid, gebrek aan eetlust, diarree, angst, slapeloosheid, onrust, loopneus, spierpijn en vreemde gevoelswaarnemingen, zoals kriebels.
          • De ontwenningsverschijnselen treden vaak pas 1 tot 4 dagen na plotseling stoppen op en zijn na 2 weken meestal over. Niet iedereen heeft even veel last van ontwenningsverschijnselen. Kijk daarom hoe u reageert als u de dosering iets vermindert.
          • Ook nadat u bent gestopt kunnen soms de 'late bewegingsstoornissen' ontstaan of ze worden erger. U krijgt dan last van zuig-, kauw- en smakbewegingen, bewegingen van de tong, grimassen en tics van het gezicht, buig- en strekbewegingen van vingers en tenen, dansachtige bewegingen van armen en benen en zwaai- of draaibewegingen van schouders en bekken. Deze verschijnselen worden in de loop van de maanden minder en zijn na een aantal jaar meestal verdwenen.
          • De werkzame stof sertindol zit in de volgende producten:
           • Sertindol is sinds 1996 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in tabletten onder de merknaam Serdolect.

            Laatst bijgewerkt op 03-10-2022

            Disclaimer

            Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

            Vond u deze informatie nuttig?

            Vind een apotheek

            Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
            Vind een apotheek blob

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Vraag het de webapotheker

            Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

            Meldpunt medicijnen

            Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring
            Informatie wordt bijgewerkt: