Medicijnentafluprost oogdruppels

tafluprost oogdruppels

Medicijnentafluprost oogdruppels

tafluprost oogdruppels

Belangrijkste zakenWaarbij gebruik ik het?Mogelijke bijwerkingenHoe gebruik ik dit?Een keer vergeten, wat nu?Mag ik autorijden, alcohol drinken, alles eten?Gebruik met andere medicijnenGebruik bij zwangerschap of borstvoedingMag ik zomaar stoppen?Onder welke namen verkrijgbaar?Heb ik een recept nodig?
  • Tafluprost verbetert de afvoer van water uit de oogbol. Hierdoor neemt de druk in het oog af.
  • Bij de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk). Door glaucoom kunnen netvlies en oogzenuw beschadigen.
  • Als u tafluprost elke avond gebruikt, vermindert u de kans op blindheid.
  • De oogboldruk vermindert binnen 4 weken.
  • U kunt last krijgen van rode ogen. Gaat dit niet weg of gaan uw ogen jeuken? Raadpleeg dan uw arts. Een lichte irritatie na het druppelen is normaal. Dit verdwijnt meestal vanzelf.
  • Bent u zwanger? Of wilt u zwanger worden? Vraag aan uw arts of u dit medicijn mag gebruiken. Het is niet zeker of dit medicijn veilig is voor zwangere vrouwen.
  • Oogdruppelen is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website.
  • Draagt u contactlenzen? Doe deze uit voordat u de oogdruppels gebruikt (zowel harde als zachte contactlenzen). Na 5 minuten kunt u ze weer indoen.
  • Tafluprost behoort tot de prostaglandines-oogdruppels. Het verlaagt de druk in het oog door de afvoer van vocht uit het oog te bevorderen.

   Artsen schrijven het voor bij glaucoom (verhoogde oogdruk).

   • Verschijnselen
    Bij deze oogaandoening valt het gezichtsveld aan de randen steeds meer weg. Het lijkt alsof u door een koker kijkt. Vooral ouderen, sterk bijziende mensen (sterke min-bril) en mensen met familieleden met glaucoom hebben een grotere kans op glaucoom. U kunt een oogdrukmeting door een opticien laten doen.

    Oorzaak
    De aandoening wordt veroorzaakt door een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak daarvan is in de meeste gevallen een verhoogde druk in de oogbol. Onbehandeld leidt dit meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies en uiteindelijk tot blindheid.

    Behandeling
    Uw arts schrijft tafluprost oogdruppels voor als andere medicijnen niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden.

    Effect
    Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw oogdruk.

   • Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

    De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende:

    Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

    • Rode geïrriteerde ogen

     Raadpleeg dan uw arts.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Droge ogen

     Vooral mensen die contactlenzen dragen kunnen hier last krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).

    • Pijn in het oog, oogafscheiding, jeuk in het oog, het gevoel of er iets in het oog zit, last van fel licht, tranende ogen

     Deze bijwerkingen zijn voorbijgaand. Raadpleeg uw arts als ze blijven bestaan.

    • Wazig zien

     Zeer zelden is dit een verschijnsel van een ernstige aandoening van het netvlies van het oog, namelijk macula-oedeem. Als u slechter gaat zien, of als u merkt dat het beeld vervormt, bijvoorbeeld als rechte lijnen krom lijken, waarschuw dan uw arts.

    • Zwelling en roodheid van het ooglid

     Raadpleeg dan uw arts.

    • Korstjes op de wimpers, verandering van de oogwimpers

     Toename van het aantal wimpers, de dikte, de lengte en de kleur van de wimpers.

    • Bij gedeeltelijk bruine ogen kan de kleur veranderen, vooral lichtbruine of grijze, groenblauwe of geelbruine ogen kunnen donkerder worden.

     Dit effect kan optreden na enkele maanden tot jaren en kan blijvend zijn. Ook de huid rond de ogen kan donkerder worden.


    Bijwerkingen in de rest van het lichaam
    De oogdruppels kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking op het hart en de bloedvaten.

    Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

    Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

    • Hoofdpijn

    Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

    • Veranderde smaak, hartkloppingen, bemoeilijkte ademhaling, verergering van astma, maagdarmklachten, zoals verstopping, meer haargroei en duizeligheid


    Neem contact op met uw apotheker of arts als u te veel last heeft van deze of andere bijwerkingen waar u zich zorgen over maakt.


    Heeft u last van een bijwerking? Meld dit dan bij het bijwerkingencentrum lareb. Hier worden alle meldingen over bijwerkingen van medicijnen in Nederland verzameld. Ik wil een bijwerking melden

    • Regelmatig: bij meer dan 30 op de 100 mensen
     Soms: bij 10 tot 30 op de 100 mensen
     Zelden: bij 1 tot 10 op de 100 mensen
     Zeer zelden: bij minder dan 1 op de 100 mensen
     • Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

      Hoe?

      • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
      • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. U kunt de contact lenzen na 5 minuten weer indoen.
      • Neem plaats op een stoel of een bank.
      • Neem een plastic tubetje oogdruppels, bestemd voor eenmalig gebruik, uit het zakje. Draai het plastic dopje eraf.
      • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
      • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
      • Zet de hand met het plastic tubetje op de hand die het gootje maakt.
      • Breng het tubetje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het tubetje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt.
      • Knijp in het tubetje en laat één druppel in het gootje vallen.
      • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
      • De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen één minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw oog.
      • Doe uw oog weer open.
      • Druppel daarna, indien nodig, uw andere oog op dezelfde wijze.
      • Gooi het restant van het tubetje weg.
      • Was uw handen nogmaals met water en zeep.
      • Bewaar de overige tubetjes in het zakje, buiten invloed van het licht.

      Wanneer?
      U gebruikt deze oogdruppels eenmaal per dag. Het beste is om dit 's avonds te doen.

      Hoe lang?
      Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan, waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.

      • U gebruikt dit middel 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.

       • autorijden?
        Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. U kunt dan daarna autorijden. U kunt last hebben van fel licht. Draag in dat geval een zonnebril.

        alcohol drinken en alles eten?
        Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

        • De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:

         • Andere oogdruppels of oogzalven. Het is het beste minstens 5 minuten te wachten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppel en 5 minuten later de oogzalf of ooggel. Als u twee soorten oogdruppels moet gebruiken: eerst de oogdruppel gebruiken waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo wordt voorkomen dat door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uitgetraand' worden.

         • Zwangerschap
          Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Daarom is niet zeker of dit medicijn altijd veilig is voor zwangere vrouwen en hun kind. Meld het aan uw arts en apotheker als u zwanger bent, of binnenkort wilt worden. Misschien kan uw arts een ander medicijn voorschrijven. Een medicijn waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.
          Als u samen met uw arts besluit dat u dit medicijn tijdens de zwangerschap kunt gebruiken, zorg er dan wel voor dat u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dichtdrukt. Er komt dan veel minder van dit medicijn in het bloed. Zie ook de instructie bij “Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?”

          Borstvoeding
          U kunt dit medicijn veilig gebruiken als u borstvoeding geeft. Dit medicijn komt via uw ogen in zeer kleine hoeveelheden in uw bloed. Hierdoor kan er maar weinig in de moedermelk komen.
          Wel moet u na het druppelen de traankanaaltjes 1 minuut dicht drukken. Hierdoor kan er zo min mogelijk medicijn in uw bloed en in de moedermelk terechtkomen. Zie ook “Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?”

          Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij Moeders van Morgen.

          • Het is niet verstandig om in één keer met dit medicijn te stoppen. Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met dit middel stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

           • De werkzame stof tafluprost oogdruppels zit in de volgende producten:
            • Tafluprost is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknaam Saflutan.

             Tafluprost wordt in oogdruppels ook gebruikt in combinatie met timolol onder de merknaam Taptiqom.

             Laatst bijgewerkt op 20-03-2018

             Disclaimer

             Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

             Vond u deze informatie nuttig?

             Vind een apotheek

             Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.
             Vind een apotheek blob

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Vraag het de webapotheker

             Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

             Meldpunt medicijnen

             Werkt uw medicijn heel goed of juist niet? Wordt uw medicijn niet vergoed? Of heeft u last van een bijwerking? Meld uw ervaring

             Geen ervaringen gevonden

             Informatie wordt bijgewerkt: