tafluprost oogdruppels

tafluprost oogdruppels

Trefwoord
naar medicijnen

tafluprost oogdruppels

vergroot
terug naar boven

Belangrijk om te weten over tafluprost oogdruppels

 • Tafluprost verbetert de afvoer van water uit de oogbol. Hierdoor neemt de druk in het oog af.
 • Bij de oogziekte glaucoom (verhoogde oogboldruk). Door glaucoom kunnen netvlies en oogzenuw beschadigen.
 • Als u tafluprost elke avond gebruikt, vermindert u de kans op blindheid.
 • De oogboldruk vermindert binnen 4 weken.
 • U kunt last krijgen van rode ogen. Gaat dit niet weg of gaan uw ogen jeuken? Raadpleeg dan uw arts. Een lichte irritatie na het druppelen is normaal. Dit verdwijnt meestal vanzelf.
 • Oogdruppelen is niet makkelijk. Laat een apotheekmedewerker het u voordoen. Of bekijk het instructiefilmpje op deze website.
 • Draagt u contactlenzen? Doe deze uit voordat u de oogdruppels gebruikt (zowel harde als zachte contactlenzen). Na 5 minuten kunt u ze weer indoen.

Wat doet tafluprost oogdruppels en waarbij gebruik ik het?

Tafluprost behoort tot de prostaglandines-oogdruppels. Het verlaagt de druk in het oog door de afvoer van vocht uit het oog te bevorderen.

Artsen schrijven het voor bij glaucoom (verhoogde oogdruk).

Glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Verschijnselen
Bij deze oogaandoening valt het gezichtsveld aan de randen steeds meer weg. Het lijkt alsof u door een koker kijkt. Vooral ouderen, sterk bijziende mensen (sterke min-bril) en mensen met familieleden met glaucoom hebben een grotere kans op glaucoom. U kunt een oogdrukmeting door een opticien laten doen.

Oorzaak
De aandoening wordt veroorzaakt door een beschadiging van de oogzenuw in het netvlies. De oorzaak daarvan is in de meeste gevallen een verhoogde druk in de oogbol. Onbehandeld leidt dit meestal tot een pijnlijk oog met steeds meer gezichtsverlies en uiteindelijk tot blindheid.

Behandeling
Uw arts schrijft tafluprost oogdruppels voor als andere medicijnen niet voldoende werken of niet gebruikt kunnen worden.

Effect
Na een aantal weken is het volledige effect van dit medicijn bereikt. Zelf merkt u niet veel van de werking van dit medicijn. U weet pas of het werkt bij een meting van uw oogdruk.

Lees meer over glaucoom (verhoogde oogboldruk)

Wat zijn mogelijke bijwerkingen?

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven.

De belangrijkste bijwerkingen zijn de volgende.

Soms (bij 10 tot 30 op de 100 mensen)

 • Rode geïrriteerde ogen. Raadpleeg dan uw arts.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Droge ogen. Vooral mensen die contactlenzen dragen kunnen hier last krijgen. De contactlenzen kunnen dan eerder irriteren. Houd ze in dat geval minder lang in of gebruik bevochtigende oogdruppels (kunsttranen).
 • Pijn in het oog, oogafscheiding, jeuk in het oog, het gevoel of er iets in het oog zit, last van fel licht, tranende ogen. Deze bijwerkingen zijn voorbijgaand. Raadpleeg uw arts als ze blijven bestaan.
 • Wazig zien. Zeer zelden is dit een verschijnsel van een ernstige aandoening van het netvlies van het oog, namelijk macula-oedeem. Als u slechter gaat zien, of als u merkt dat het beeld vervormt, bijvoorbeeld als rechte lijnen krom lijken, waarschuw dan uw arts.
 • Zwelling en roodheid van het ooglid. Raadpleeg dan uw arts.
 • Korstjes op de wimpers, verandering van de oogwimpers. Toename van het aantal wimpers, de dikte, de lengte en de kleur van de wimpers.
 • Bij gedeeltelijk bruine ogen kan de kleur veranderen, vooral lichtbruine of grijze, groenblauwe of geelbruine ogen kunnen donkerder worden. Dit effect kan optreden na enkele maanden tot jaren en kan blijvend zijn. Ook de huid rond de ogen kan donkerder worden.

Bijwerkingen in de rest van het lichaam
De oogdruppels kunnen ook in de rest van het lichaam terechtkomen. Via de traanbuisjes bestaat er namelijk een verbinding tussen de oogslijmvliezen en de neusholte. Vanuit de neusholte wordt het medicijn opgenomen in het bloed en kan zich zo verspreiden. Het heeft dan een werking op het hart en de bloedvaten.

Heeft u last van onderstaande bijwerkingen, laat dan in de apotheek controleren of u goed druppelt. U vermindert namelijk de kans op deze bijwerkingen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?' Neem contact op met uw arts al u toch last blijft houden van deze bijwerkingen. Mogelijk helpt het dichtdrukken van de traankanaaltjes bij u onvoldoende.

Zelden (bij 1 tot 10 op de 100 mensen)

 • Hoofdpijn.


Zeer zelden (bij minder dan 1 op de 100 mensen)

 • Veranderde smaak, hartkloppingen, bemoeilijkte ademhaling, verergering van astma, maagdarmklachten, zoals verstopping, meer haargroei en duizeligheid.

U kunt de kans op deze bijwerkingen verminderen door de traankanaaltjes na het druppelen dicht te drukken. Zie hiervoor de vraag 'Hoe moet ik dit medicijn gebruiken?'

Raadpleeg uw arts als u te veel last heeft van één van de bovengenoemde bijwerkingen of als u andere bijwerkingen ervaart waar u zich zorgen over maakt.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe gebruik ik dit medicijn?

Kijk voor de juiste dosering altijd op het etiket van de apotheek.

Hoe?

 • Was uw handen met water en zeep en droog ze goed af met een schone handdoek.
 • Als u contactlenzen draagt: haal zowel harde als zachte lenzen uit uw oog voor u de oogdruppels gebruikt. U kunt de contact lenzen na 5 minuten weer indoen.
 • Neem plaats op een stoel of een bank.
 • Neem een plastic tubetje oogdruppels, bestemd voor eenmalig gebruik, uit het zakje. Draai het plastic dopje eraf.
 • Trek voorzichtig met de vingertoppen van uw andere hand het onderste ooglid naar beneden, zodat er een 'gootje' ontstaat.
 • Buig het hoofd achterover en kijk recht omhoog.
 • Zet de hand met het plastic tubetje op de hand die het gootje maakt.
 • Breng het tubetje boven het omlaag getrokken ooglid (het gootje). Zorg ervoor dat het tubetje uw oog, ooglid of wimpers niet raakt.
 • Knijp in het tubetje en laat één druppel in het gootje vallen.
 • Buig uw hoofd terug en doe voorzichtig uw oog dicht.
 • De werkzame stof in deze oogdruppels kan te snel uit het oog verdwijnen doordat het via het traankanaaltje in de neusholte wegloopt. Druk daarom deze kanaaltjes na het indruppelen één minuut dicht. Dit doet u door zachtjes uw vinger in de holling tussen het oog en de neus te duwen, net onder het bobbeltje in de hoek van uw oog.
 • Doe uw oog weer open.
 • Druppel daarna, indien nodig, uw andere oog op dezelfde wijze.
 • Gooi het restant van het tubetje weg.
 • Was uw handen nogmaals met water en zeep.
 • Bewaar de overige tubetjes in het zakje, buiten invloed van het licht.

Wanneer?
U gebruikt deze oogdruppels eenmaal per dag. Het beste is om dit 's avonds te doen.

Hoe lang?
Het gebruik van deze oogdruppels is meestal langdurig, gedurende vele jaren. Alleen door een operatie kan er een nieuwe situatie ontstaan, waarbij deze oogdruppels misschien niet meer nodig zijn. U kunt dit met uw arts overleggen.

Wat moet ik doen als ik een dosis ben vergeten?

U gebruikt dit middel 1 keer per dag: duurt het nog meer dan 8 uur voor u de druppels normaal gebruikt? Druppel dan zo snel mogelijk. Duurt het nog minder dan 8 uur? Sla de vergeten dosis dan over. Druppel de volgende dosis op het gebruikelijke tijdstip. Druppel geen dubbele dosis.

Kan ik met dit medicijn autorijden, alcohol drinken en alles eten of drinken?

autorijden?
Na het indruppelen is het mogelijk dat u even wat wazig ziet. Dit gaat meestal binnen enkele minuten voorbij. U kunt dan daarna autorijden. U kunt last hebben van fel licht. Draag in dat geval een zonnebril.

alcohol drinken en alles eten?
Bij dit medicijn zijn hiervoor geen beperkingen.

Mag ik tafluprost oogdruppels gebruiken met andere medicijnen?

De medicijnen waarmee de belangrijkste wisselwerkingen zijn:

 • Andere oogdruppels of oogzalven. Het is het beste minstens 5 minuten te wachten tussen het indruppelen van de verschillende oogdruppels. Gebruikt u zowel een oogdruppel als een oogzalf of ooggel: gebruik dan eerst de druppel en 5 minuten later de oogzalf of ooggel. Als u twee soorten oogdruppels moet gebruiken: eerst de oogdruppel gebruiken waar u het minst last van heeft en als laatste de oogdruppel waarvan u de meeste irritatie na het indruppelen krijgt. Zo wordt voorkomen dat door de eventuele tranenvloed de werkzame bestanddelen van de oogdruppels te snel 'uitgetraand' worden.

Mag ik dit medicijn gebruiken als ik zwanger ben, wil worden of borstvoeding geef?

Zwangerschap
U kunt dit medicijn beter NIET gebruiken als u zwanger bent of binnenkort wilt worden. Over het gebruik van dit medicijn tijdens de zwangerschap is nog te weinig bekend. Raadpleeg daarom uw arts als u zwanger bent of dat binnenkort wilt worden. Mogelijk kunt u (tijdelijk) overstappen op een ander veilig middel.

Borstvoeding
Wilt u borstvoeding geven, overleg dan met uw arts. Het is niet bekend of tafluprost in de moedermelk terecht komt en of het bijwerkingen geeft bij de baby. Mogelijk kan de arts u (tijdelijk) een ander middel voorschrijven, waarvan wel bekend is dat u het veilig kunt gebruiken.

Gebruikt u medicijnen op recept of die u zonder recept koopt? Wilt u helpen om de kennis over medicijngebruik tijdens zwangerschap en borstvoeding te vergroten? Meld dan uw ervaring bij pREGnant.

Mag ik zomaar met dit medicijn stoppen?

Het is niet verstandig om in één keer met dit medicijn te stoppen. Als u geopereerd moet worden, moet u meestal met dit middel stoppen. Overleg met uw arts wat u in dit specifieke geval moet doen.

Onder welke namen is tafluprost oogdruppels verkrijgbaar?

De werkzame stof tafluprost oogdruppels zit in de volgende producten:

Heb ik een recept nodig?

Tafluprost is sinds 2010 internationaal op de markt. Het is op recept verkrijgbaar in oogdruppels onder de merknaam Saflutan.

Tafluprost wordt in oogdruppels ook gebruikt in combinatie met timolol onder de merknaam Taptiqom.

Wilt u meer weten over de prijs en vergoeding van uw medicijn? Lees dan verder in het thema: Medicijnprijzen en vergoedingen.

Laatst bijgewerkt: 20-03-2018

Disclaimer

Deze tekst is opgesteld door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Deze tekst is gebaseerd op de bijsluiter van het beschreven medicijn en op andere, wetenschappelijke bronnen. Zoals medische richtlijnen, standaarden en literatuur. Bent u benieuwd hoe het apotheek.nl-team dit doet? Bekijk dan de video. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst. De officiële bijsluiter van dit medicijn vindt u bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen op: www.cbg-meb.nl.

tafluprost oogdruppels is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker

Meldingen over dit medicijn

Geen ervaringen gevonden.

Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!