valproïnezuur bij kinderen

Trefwoord
naar medicijnen

valproïnezuur bij kinderen

vergroot
terug naar boven

Waar is dit medicijn voor?

Valproïnezuur beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het wordt toegepast bij verschillende ziektes.

Artsen schrijven valproïnezuur voor bij kinderen met:

 • epilepsie;
 • manie.

Epilepsie

Er zijn verschillende vormen van epilepsie. Bij veel vormen is sprake van epileptische aanvallen, waarbij het kind het bewustzijn verliest en de spieren hevig verkrampen. De spierschokken kunnen meer of minder hevig zijn. Soms zijn er geen spierschokken en is het kind alleen een paar seconden afwezig (absences).

Er zijn ook lichtere aanvallen zonder bewusteloosheid. Daarbij voelt het kind alleen tintelingen in een arm, hoort of ziet het dingen die er niet zijn, of maakt het lichte bewegingen (friemelen, smakken).

Oorzaak
Bij een aanval van epilepsie verloopt de informatieoverdracht tussen zenuwcellen in de hersenen niet goed. Prikkels in de hersenen kunnen hierdoor epileptische aanvallen veroorzaken.

Epilepsie kan allerlei oorzaken hebben, bijvoorbeeld: zuurstofgebrek tijdens de geboorte, een hersenvliesontsteking, een ongeval, een beroerte of (zelden) een hersentumor. Bij een bepaalde vorm van epilepsie kunnen lichtflitsen (TV, computergames, discolicht) een aanval uitlokken. Meestal is de oorzaak echter onbekend en is er sprake van aanleg. De ziekte kan op elke leeftijd ontstaan maar begint meestal op de kinderleeftijd.

Behandeling
Er zijn verschillende medicijnen tegen epilepsie. Bij de keuze van een medicijn voor de behandeling van epilepsie volgt de arts een schema, waarbij medicijnen in een vaste volgorde worden uitgeprobeerd. Valproïnezuur wordt bij bepaalde vormen van epilepsie bij kinderen gebruikt.

Lees meer over epilepsie

Manie

Een manie is een periode van overdreven opgewektheid, met veel onrealistische plannen en acties. Tijdens een manie kan de slaap van het kind verstoord zijn en kan het kind agressief worden. Het kind kan soms ook last hebben van wanen en hallucinaties. Vaak verslechteren schoolprestaties.

Meestal treedt een manie op bij een kind dat lijdt aan manische depressiviteit (bipolaire stoornis). Bij deze ziekte wisselen ernstig depressieve periodes zich af met manische periodes. Soms komen ze min of meer gelijktijdig voor en heeft het kind tijdens de manische periode ook depressieve gevoelens.

Artsen schrijven valproïnezuur voor bij een plotseling opkomende manie en om een manie of depressie te voorkomen bij een bipolaire stoornis.

Lees meer over manie

Ervaring bij kinderen

In de bijsluiter kunt u terugvinden dat valproinezuur wordt gebruikt bij:

 • kinderen met epilepsie.

Valproïnezuur is bij deze ziekte officieel geregistreerd. Registratie betekent dat de fabrikant valproïnezuur bij kinderen uitgebreid heeft onderzocht. Uit het onderzoek van de fabrikant blijkt dat het bij kinderen werkt en veilig is. De overheid heeft vervolgens goedgekeurd dat het medicijn verkrijgbaar is en dat kinderen het mogen gebruiken.

Artsen schrijven valproïnezuur soms ook voor bij:

 • kinderen met manie. Dit is wanneer uw kind te veel energie heeft, waardoor het bijvoorbeeld niet genoeg slaapt. Dit hoort bij de ziekte bipolaire stoornis.

Deze ziekte staat niet voor kinderen in de bijsluiter. Maar ook in dit geval blijkt valproïnezuur te werken. Daarom schrijft de kinderpsychiater valproïnezuur soms ook voor bij kinderen met deze ziekte. Dit wordt off-label-gebruik genoemd.

Hoe werkt dit medicijn en welk effect heeft het?

Valproïnezuur beïnvloedt de informatieoverdracht via zenuwen in de hersenen. Het maakt de zenuwen minder prikkelbaar, zodat ze niet te snel reageren.

 • Epilepsie: valproïnezuur helpt epilepsieaanvallen te voorkomen. Deze aanvallen treden minder vaak op en zijn minder heftig of verdwijnen. Het werkt niet bij iedereen.
 • Manie: valproïnezuur stopt een manische periode en helpt manische en depressieve periodes te voorkómen bij bipolaire stoornis.

Hoe lang duurt het voordat dit medicijn werkt?

 • Epilepsie: na een aantal weken zal de arts met u en uw kind bekijken of valproïnezuur voldoende werkt.
 • Manie: binnen enkele dagen tot weken zullen de verschijnselen van een manische of depressieve periode minder worden.

Hoe moet uw kind dit medicijn gebruiken?

Kijk voor de juiste dosering op het etiket van de apotheek.

Hoe?

Hieronder vindt u per toedieningsvorm hoe uw kind het medicijn het beste kan gebruiken.

 • Capsules: laat uw kind de capsule zonder kauwen innemen met een half glas kraanwater.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige capsules ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals een lepel appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een capsule? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de capsule het beste kan innemen.
  • U mag de capsules openmaken en de korrels aan uw kind geven op een lepel met vla of yoghurt, ook zonder kauwen.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Tabletten: laat uw kind de tablet zonder kauwen innemen met een glas kraanwater. Laat het de tablet niet kapot kauwen.
  • In plaats van met water kan uw kind sommige tabletten ook innemen met bijvoorbeeld melk, limonade of vruchtensap, of met zacht voedsel zoals appelmoes, jam of vruchtenyoghurt. Vraag na bij de apotheker wat de mogelijkheden zijn.
  • Heeft uw kind moeite met het heel doorslikken van een tablet? Bekijk dan het instructiefilmpje 'Slikken van medicijnen'. Hierin kunt u zien hoe uw kind de tablet het beste kan innemen.
  • De tabletten met gereguleerde afgifte ('Chrono') mag u op de breukstreep breken. Uw kind moet de tabletdelen dan wel heel doorslikken. Als uw kind de tablet fijn kauwt of stuk maakt, komt onbedoeld de gehele dosis in één keer vrij uit de tablet. De resten van de tablet komen in de ontlasting. Dit is onschuldig; het medicijn is dan al opgenomen in het lichaam.
  • Blijft uw kind problemen houden met het innemen van het medicijn? Vraag dan aan de arts of apotheker of er een andere toedieningsvorm is die uw kind gemakkelijker kan innemen.
 • Drank: meet de juiste hoeveelheid af in een maatbekertje, maatlepel of doseerspuitje. Laat uw kind dit doorslikken. Laat het nog een beetje kraanwater of limonade nadrinken.
 • Korrels (granulaat): strooi de korrels op een lepel zacht voedsel (yoghurt, appelmoes) of drank (vruchtensap). Zorg ervoor dat het voedsel of de drank niet warm zijn, want dat maakt het medicijn onwerkzaam. Laat uw kind de korrels zonder kauwen innemen. Geef erna een beetje kraanwater.
 • Zetpillen: breng de zetpil in de anus (poepgat) in. Het maakt daarbij niet uit of u de zetpil met de punt naar voren of met de stompe kant naar voren inbrengt. U kunt de zetpil met een beetje water bevochtigen. Hierdoor kunt u hem wat makkelijker inbrengen.
  Bij kleine kinderen: laat uw kind met opgetrokken knieën op bed liggen. Houd na het inbrengen de billetjes van uw kind even tegen elkaar. De natuurlijke reflex om de zetpil uit te poepen verdwijnt zodra de zetpil is gesmolten (na ongeveer één minuut). Zie ook het instructiefilmpje 'Toedienen van zetpil of klysma'.
 • Injectie: deze wordt toegediend door een arts of verpleegkundige.

Wanneer?

Laat uw kind dit medicijn innemen tijdens de maaltijd of met wat voedsel. Dit voorkomt eventuele misselijkheid. Dit geldt voor alle toedieningsvormen, behalve voor de zetpillen en injecties.

Hoelang?

Epilepsie
Uw kind moet dit medicijn waarschijnlijk langdurig gebruiken. Na enkele weken zal de arts met u en uw kind bekijken of het voldoende werkzaam is. Het kan zijn dat de arts de dosering tussentijds aanpast. Verander in elk geval nooit zelf de dosering!

Manie
Uw kind kan valproïnezuur gebruiken zolang als nodig is. Werkt het na enkele dagen onvoldoende? Overleg dan met de arts. De arts kan misschien de dosering aanpassen of een ander medicijn voorschrijven.

Bijwerkingen

Behalve het gewenste effect kan dit medicijn bijwerkingen geven. De meeste bijwerkingen die bekend zijn, zijn gemeld bij volwassenen. Over bijwerkingen bij kinderen is minder bekend dan bij volwassenen. Waarschijnlijk kunnen de bijwerkingen die bij volwassenen gemeld zijn, ook voorkomen bij kinderen. Zie voor deze bijwerkingen en hoe vaak deze voorkomen de informatie over valproïnezuur bij volwassenen.

Bijwerkingen waarvan bekend is dat ze bij kinderen kunnen voorkomen, zijn:

 • Haaruitval, meestal tijdelijk. In zeldzame gevallen wordt het haar lichter van kleur. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
 • Gewichtstoename of gewichtsafname. Vraag advies aan de arts of diëtist als uw kind te veel aankomt of te veel afvalt. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
 • Verminderde aanmaak van bloedplaatjes. Hierdoor heeft uw kind een verhoogde kans op bloedingen. Waarschuw de arts bij onverklaarbare blauwe plekken of bloedneuzen. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
 • Ernstige leverbeschadiging. De verschijnselen hiervan zijn verlies van eetlust, lusteloosheid, sloomheid, slap gevoel, soms buikpijn, braken, opgezwollen enkels en voeten, en slaperigheid. Waarschuw dan direct een arts. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
  Deze bijwerking ontstaat vooral in de eerste 6 maanden van gebruik, bij kinderen jonger dan 3 jaar, bij combinatie met andere epilepsiemedicijnen en bij kinderen met een geestelijke handicap. Ook kinderen met bepaalde stofwisselingsziekten hebben hier meer kans op. Kinderen met een verminderde leverwerking of kinderen die eerder leverafwijkingen door valproïnezuur hebben gekregen, mogen dit medicijn niet gebruiken.
 • Psychische klachten, zoals agressie, irritatie, moeite om lang de aandacht ergens op te richten, onrust en problemen met leren en begrijpen. Overleg met uw arts, als u dit merkt. Het is niet bekend hoe vaak dit voorkomt.
 • Bedplassen. Deze bijwerking komt zeer zelden voor.

Uitleg frequenties

Regelmatig : bij meer dan 30 op de 100 mensen
Soms : bij 10 tot 30 op de 100 mensen
Zelden : bij 1 tot 10 op de 100 mensen
Zeer zelden : bij minder dan 1 op de 100 mensen

Hoe is dit medicijn verkrijgbaar?

Valproïnezuur is voor kinderen te verkrijgen in:

 • tabletten;
 • capsules;
 • korrels (granulaat);
 • drank;
 • zetpillen;
 • injecties.

Meer informatie

Meer informatie over dit medicijn vindt u bij valproïnezuur bij volwassenen. In deze tekst vindt u onder andere informatie over:

 • wat u moet doen als een dosis is vergeten;
 • of het mogelijk is om zomaar met dit medicijn te stoppen;
 • of het medicijn samen mag met andere medicijnen.

Voor deze onderwerpen is de informatie voor kinderen en volwassenen hetzelfde, of is er geen specifieke informatie voor kinderen bekend.

Laatst bijgewerkt: 13-03-2020

Disclaimer

Deze tekst is geschreven door het Geneesmiddel Informatie Centrum van de KNMP. Voor het opstellen van deze teksten is gebruik gemaakt van het Kinderformularium van het NKFK en andere wetenschappelijke bronnen. Hoewel bij het opstellen van de tekst uiterste zorgvuldigheid is betracht, is de KNMP niet aansprakelijk voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige onjuistheid in deze tekst.

valproïnezuur bij kinderen is te gebruiken bij:

Vind een apotheek

Wilt u meer weten, of heeft u een vraag over uw eigen situatie? Dan raden wij u aan naar uw eigen apotheek te gaan. Uw eigen apotheker is op de hoogte van uw persoonlijke omstandigheden en kan u uitgebreid begeleiden bij uw medicijngebruik. Bent u niet in de buurt van uw eigen apotheek, dan kunt u hier ook andere apotheken vinden.

Vraag het de webapotheker

Het beste advies krijgt u bij uw eigen apotheek. Daar ontvangt u de zorg en begeleiding die is afgestemd op uw persoonlijke situatie. Mocht dit niet mogelijk zijn, dan kunt u een vraag stellen aan de webapotheker. Een team van apothekers beantwoordt uw vraag in principe binnen enkele werkdagen.

Vraag het de webapotheker Vraag het de webapotheker
Barcode Scanner Logo Gelukt. We hebben uw medicijn gevonden!