Bradexa

Bradexa

    De werkzame stoffen in Bradexa zijn dexamethason en tobramycine. Dexamethason is sinds 1958 internationaal op de markt en tobramycine sinds 1974.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij ontstoken ogen door een infectie. Het is verkrijgbaar onder de merknamen Bradexa en Tobradex in oogdruppels en oogzalf.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Bradexa.

Informatie wordt bijgewerkt: