Cholecomb

Cholecomb

    De werkzame stoffen in Cholecomb zijn rosuvastatine en ezetimib. Ezetimib en rosuvastatine zijn beide sinds 2002 internationaal op de markt. De combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Cholecomb in capsules.

    De combinatie van ezetimib en rosuvastatine wordt gebruikt bij een te hoog cholesterolgehalte, bijvoorbeeld als rosuvastatine alleen het cholesterolgehalte niet voldoende naar beneden heeft gebracht.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Cholecomb.

Informatie wordt bijgewerkt: