Dexagenta-POS oogdruppels

Dexagenta-POS oogdruppels

    De werkzame stoffen in Dexagenta-POS zijn dexamethason en gentamicine. Dexamethason is sinds 1958 internationaal op de markt en gentamicine sinds 1964.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij ontstoken ogen door een infectie of na oogoperaties, om te voorkomen dat een ooginfectie ontstaat. Het is verkrijgbaar onder de merknaam Dexagenta-POS in oogdruppels.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Dexagenta-POS oogdruppels.

Informatie wordt bijgewerkt: