Glucovance

Glucovance

    De werkzame stoffen in Glucovance zijn metformine en glibenclamide. Metformine is sinds 1959 internationaal op de markt en glibenclamide sinds 1969.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Glucovance in tabletten.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij diabetes mellitus als metformine of glibenclamide alleen onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Glucovance.

Informatie wordt bijgewerkt: