Irbesartan/Hydrochloorthiazide

De werkzame stoffen in Irbesartan/Hydrochloorthiazide zijn irbesartan en hydrochloorthiazide.

U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Irbesartan/Hydrochloorthiazide.

Informatie wordt bijgewerkt: