Janumet

Janumet

    De werkzame stoffen in Janumet zijn sitagliptine en metformine. Sitagliptine is sinds 2007 internationaal op de markt en metformine sinds 1959.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Janumet. Het is te verkrijgen in tabletten. Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine of sitagliptine alleen onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Janumet.

Informatie wordt bijgewerkt: