Jentadueto

Jentadueto

    De werkzame stoffen in Jentadueto zijn linagliptine en metformine. Linagliptine is sinds 2011 en metformine sinds 1959 internationaal op de markt. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar in tabletten.

    De combinatie van linagliptine met metformine wordt gebruikt bij een diabetes mellitus, als metformine alleen onvoldoende werkt.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Jentadueto.

Informatie wordt bijgewerkt: