Mobilat

Mobilat

  false

  De werkzame stoffen in Mobilat zijn heparinoïden en salicylzuur op de huid.

  Heparinoïden op de huid is sinds 1949 internationaal op de markt. Salicylzuur op de huid sinds 1876.

  Deze combinatie is zonder recept verkrijgbaar in een crème onder de merknaam Mobilat.

  De combinatie van heparinoïden en salicylzuur op de huid wordt gebruikt bij bloeduitstortingen (blauwe plekken). Heparinoïden remmen de bloedstolling, waardoor blauwe plekken sneller zouden genezen. Die werking is echter niet aangetoond.
  Salicylzuur is toegevoegd om de heparinoïden beter in de huid te laten doordringen.

  U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

Informatie wordt bijgewerkt: