Panclamox

Panclamox

    De werkzame stoffen in Panclamox zijn amoxicilline, claritromycine en pantoprazol. Amoxicilline is sinds 1972 internationaal op de markt, claritromycine sinds 1990 en pantoprazol sinds 1995. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Panclamox in tabletten.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij een maag- of darmzweer.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Panclamox.

Informatie wordt bijgewerkt: