Rasilez HCT

Rasilez HCT

    De werkzame stoffen in Rasilez HCT zijn aliskiren en hydrochloorthiazide.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij een hoge bloeddruk, als aliskiren alleen of een plasmiddel alleen de bloeddruk niet voldoende omlaag brengt.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Rasilez HCT.

Informatie wordt bijgewerkt: