Roter APC

Roter APC

    De werkzame stoffen in Roter APC zijn acetylsalicylzuur, paracetamol en coffeïne. Acetylsalicylzuur is sinds 1899 internationaal op de markt en paracetamol sinds 1893.

    Deze combinatie is zonder recept verkrijgbaar in tabletten en wordt gebruikt bij pijn en koorts.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Roter APC.

Informatie wordt bijgewerkt: