Segluromet

Segluromet

    De werkzame stoffen in Segluromet zijn metformine en ertugliflozine. Metformine is sinds 1959 internationaal op de markt en ertugliflozine sinds 2017.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Segluromet. Het is te verkrijgen in tabletten. Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine of ertugliflozine alleen onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Segluromet.

Informatie wordt bijgewerkt: