Synjardy

Synjardy

    De werkzame stoffen in Synjardy zijn empagliflozine en metformine. Empagliflozine is sinds 2014 internationaal op de markt en metformine sinds 1959.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Synjardy. Het is te verkrijgen in tabletten. Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine of empagliflozine alleen onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Synjardy.

Informatie wordt bijgewerkt: