Teveten Plus

Teveten Plus

    Teveten Plus
    De werkzame stoffen in Teveten Plus zijn eprosartan en hydrochloorthiazide. Eprosartan is sinds 1997 en hydrochloorthiazide sinds 1959 internationaal op de markt. Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknaam Teveten Plus.

    De combinatie van eprosartan met hydrochloorthiazide wordt gebruikt bij een hoge bloeddruk, als een angiotensine-II-blokker of een plasmiddel alleen de bloeddruk niet voldoende naar beneden heeft gebracht.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Teveten Plus.

Informatie wordt bijgewerkt: