Velmetia

Velmetia

    De werkzame stoffen in Velmetia zijn sitagliptine en metformine. Sitagliptine is sinds 2007 internationaal op de markt en metformine sinds 1959.

    Deze combinatie is op recept verkrijgbaar onder de merknamen Velmetia en Janumet. En als het merkloze Sitagliptine/Metformine. Het is te verkrijgen in tabletten.

    Deze combinatie wordt gebruikt bij type-2-diabetes als metformine of sitagliptine alléém onvoldoende effect heeft.

    U kunt op deze site informatie opzoeken over de losse werkzame stoffen:

    U zult op deze site geen informatie vinden over de combinatie Velmetia.

Informatie wordt bijgewerkt: